Militant islamism och salafism ska kartläggas i Sverige – redan!!!???

-ISLAM. – Pettersson är imponerad över att våra myndigheter, politiker och journalister har kunnat sova så länge. Men jag undrar varför Försvarshögskolan bara ska undersöka jihadismen i Sverige. Islam hotar inte bara med terror utan hela vår livsstil, tillit och demokrati hotas. 

Nu när perversa veckan pågår borde Pride-deltagarna fundera på vad muslimerna anser om dem. En tanke borde också gå till hur staten kan lämna bidrag till muslimska församlingar och tillåta salafister att finansiera och driva stridledningscentraler och förskolor i Sverige.

Terrorforskare Magnus Ranstorp som ska leda projektet.

Salafistisk jihadism är en ultrakonservativ och radikal form av islamism som bland andra Islamiska Staten (IS) och Al-Qaida står bakom. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Försvarshögskolan nu fått i uppdrag att undersöka om ideologins budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används.

SvD

Vi kanske skulle gå ett steg längre, inte undersöka utan utrota islamismen i vårt land.

Andel muslimer i olika länder och hur fredliga de är

”Dar-es-Salaam” – är inte bara en stad i Tanzania, det betyder också det islamiska Fredens Hus.

Det finns många miljoner bra och arbetsamma muslimer, jag känner några av dem men vad hjälper det så länge vi har islam och facit.

Muslimer bråkar med allt och alla. Muslimer slåss med judar och kristna, med sikher, buddister och hinduer, de är osams med ateister och andra muslimer. I 90 procent av världens konflikter är muslimer inblandade, de slåss i Kina, Thailand, Indien, Ryssland, Sydöstra Europa och på många andra håll. De islamska länderna från Gibraltar till Indonesien är mänskliga katastrofer. Vi har facit, varför envisas vår regering med att ta hit fler?

Så länge den muslimska befolkningen är lägre eller omkring 1 % av den totala befolkningen i ett land kommer muslimerna att betraktas som en fredsälskande minoritet och inte som ett hot mot någon.

Nation procent muslimer (gäller även regioner eller städer)

USA 1,0%
Australien 1,5%
Italien 1,5%
Norge 1,8%
Kanada 1,9%
Kina 2,0%

När de blir 2% och 3% börjar de missionera för att värva andra etniska minoriteter och missnöjda grupper och rekrytera från fängelser och gatugäng.

Danmark 2,0%
Storbritannien 2,7%
Tyskland 3,7%
Spanien 4,0%
Thailand 4,6%

Vid 5 % börjar på de utöva och kräva ett orimligt inflytande i förhållande till deras andel av befolkningen. De kommer att verka för införandet av halal och andra islamska normer och därigenom säkra arbetstillfällen för muslimer. De kommer att öka trycket på varuhuskedjorna för att de ska presentera varorna på sina hyllor – tillsammans med hot för den som inte följer kraven.

Schweiz 4,3%
Filippinerna 5,0%
Sverige 4,5 – 5,0% (kanske 6-7 %)
Nederländerna 5,5%
Trinidad och Tobago 5,8%
Frankrike 8,0%

Vid denna punkt kommer de att kräva av den styrande regeringen att tillåta dem att utöva sharia, den islamska lagen. Det slutliga målet för islam är inte att omvända världen utan att etablera sharia över hela världen.

När muslimerna når 10 % av befolkningen, kommer de att öka laglösheten som ett sätt att klaga över sina villkor. Alla icke-muslimska åtgärder som kränker islam kommer att leda till uppror, hot och våld.

Guyana 10,0%
Indien 13,4%
Israel 16,0%
Kenya 10,0%
Ryssland 15,0%

Efter att ha nått 20 % blir det grova upplopp. Milisgrupper, mord på icke önskvärda och brinnande kyrkor och synagogor.

Etiopien 32,8%

Vid 40 % får vi se omfattande massakrer, terrorattacker och pågående jihadkrigföring.

Bosnien 40,0%
Tchad 50,1%
Libanon 59,7% (som var Mellanösterns pärla innan muslimerna blev i majoritet)

Från 60 % kan vi räkna med förföljelse av alla icke troende och andra religioner, etnisk rensning, användning av sharialagar som vapen och Jizya, den skatt som placeras på otrogna.

Albanien 70,0%
Malaysia 60,4%
Qatar 77,5%
Sudan 70,0%

Efter 80 % sanktionerar staten etnisk rensning.

Bangladesh 83,0%
Egypten 90,0%
Gaza 98,7%
Indonesien 86,1%
Iran 98,0%
Irak 97,0%
Jordanien 92,0%
Marocko 98,7%
Pakistan 97,0%
Syrien 90,0%
Tadzjikistan 90,0%
Turkiet 99,8%
Förenade arabemiraten 96,0%

Vid 100 % muslimer är vi framme vid paradiset i ”Dar-es-Salaam” – det islamiska Fredens Hus – evig fred eftersom alla är muslimer – ni ser själva vilka paradis

Jemen 99,9%
Afghanistan 100,0%
Saudiarabien 100,0%
Somalia 100,0%

9 thoughts on “Militant islamism och salafism ska kartläggas i Sverige – redan!!!???

 1. ”Militant islamism”!

  Betyder att individen följer ”sin lag”, koranen.
  Jag följer min lag, Sveriges lag.

  Är jag militant svensk?

  Muslim följer koranen.
  Kan vi ha individer i vårt land som lever efter annan lag än Svensk lag?

  Alla muslimer är muslimer!
  Jag är rädd!
  Känner du dig trygg?

 2. Också borde undersökas hur socialbidragsförsörjningen används för finaniseringen av denna terror.

 3. Det är nödvändigt att terrorforskaren Magnus Ranstorp behöver gör en mycket bred kartläggning som inkluderar de våldsbejakande och islamistvänliga stödtrupperna som finns i flera av de svenska rikspartierna och som redan har nästlat sig långt in i Public Service (SVT & SR) och övrig MSM-media.

  https://petterssonorg.files.wordpress.com/2016/04/miljc3b6partist_muslimska_brc3b6draskapet.png

  http://politikfakta.se/wp-content/uploads/2013/03/SVT_partisympatier.jpg

  Där finns många farliga våldsbejakande islamist-kramare att kartlägga och sedan snabbt oskadliggöra på lämpligt sätt.

Kommentera