Skolan viktigare en fredagsbönen enligt DO

ISLAM. Wisbygymnasiet diskriminerade inte en elev när skolan sa nej till ledighet ett par timmar varje vecka för att delta i muslimsk fredagsbön, anser DO.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, gjorde en granskning efter att elevens gode man anmälde skolan våren 2016. En lärare var beredd att ge pojken extra uppgifter för att kompensera för den återkommande frånvaron – men rektorn sa nej.

DO konstaterar efter skolans svar och en egen granskning för det första att gymnasieskolan är frivillig. Men de som börjar på gymnasiet har närvaroplikt. Lärare och rektor får enligt gymnasieförordningen ge elev ledigt vid enstaka tillfällen, så länge eleven når målen i undervisningen. Men reglerna öppnar inte för återkommande ledighet under en hel termin.

DO har gjort en grundlig kartläggning och utifrån Europakonventionen konstaterar de att religionsfriheten inte kränks om någon hindras från att delta i enstaka religiösa aktiviteter, och de hänvisar även till en aktuell dom i Europadomstolen som stöd för att det inte är diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannens bedömning är därför att eleven som nekades ledigt för fredagsbönen inte blev diskriminerad på religiös grund av Wisbygymnasiet.

Sveriges Radio

-Pettersson menar att muslimerna försöker. De vet mycket väl att det finns någotsom heter Darura.

Darura är ett muslimskt begrepp som närmast går att jämföra med det gamla svenska ordspråket ”nöden har ingen lag”

Darura innebär helt enkelt att om det är nödvändigt får man göra det som är förbjudet ”haram” enligt islam och detta utan att Allah och Muhammed blir griniga.

Alltså finns det inget halalslaktat kött i Sverige eftersom det är olagligt att slakta utan bedövning här då äter man icke halalslaktat eller inte alls…

Finns det bara fläskkött på menyn går det bra att äta detta eller gå omkring hungrig…

Tillåter inte arbetet att man vänder arslet i vädret fem gånger om dagen så går det bra att be vid annat tillfälle…

Bor man i ett land utan sharialagar så får man acceptera det landets lagar…

Får man inget arbete för att man går klädd i tält går det bra att ta av sig tältet…

− Pettersson inser att Darura ger muslimerna möjlig att ta seden dit de kommer om de vill. Tyvärr vill många av dem inte och eftersom Darura verkar vara ett begrepp som de låtsas att de inte känner till så får vi påminna dem och våra politiker att vi behöver inte anpassa oss efter dem.

Allah har godkänt att de anpassar sig efter oss – Darura på er!

23 thoughts on “Skolan viktigare en fredagsbönen enligt DO

 1. Så sant och mig synes i samma tröttsamma omfattning som Dina reproducerade och endimensionella kommentarer. Hur vore det med en smula variation i utbudet?
  Andreas 🙂

 2. Nej, om man nödvändigtvis upplever ett behov av att medelst ändalykten riktad mot skyn och anletet mot avgrunden tillbe demoner och allsköns onda andar, får man ägna sig åt denna samhällsfientliga verksamhet efter lektionstid.
  Anmälan verkar onekligen ha ursprung i den angenäma tanken på lite extra ledighet, där de artbundna hobbyaktiviteterna lockat mer än lärdom.

  Kränkningsexperterna begår oavbrutet tappra försök att tillskansa sig största möjliga smakprov av den humanistiska stormaktens välfärdskaka – ett bakverk som de glupande koranslavarna betraktar som sin rättmätiga egendom.
  För övrigt borde ifrågavarande överförmyndarnämnd finna anledning att syna den så kallade gode mannen i sömmarna och granska uppsåt och förehavanden.
  Andreas.

 3. Då blir det väl till att anmäla DO till DO för diskriminering. Några tiotusental kronor borde det väl alltid gå att krama fram.

 4. Det var elevens ”gode man”, som hade lämnat in anmälan.

  Undrar om eleven själv hade gjort det annars?

 5. Det står eleverna helt fritt att använda lunchrasten till bön. Att överhuvudtaget göra något vettigt på dagen, använda hjärna och kropp, brukar kunna skingra destruktiva tankar och religiösa villfarelser. Kanske vore något för förortens Shariapoliser att ta fasta på. Kanske vore något för regeringen att ta fasta på, men jag förstår om det upplevs som ovant och obekvämt.

 6. Denna bön verkar vara veckans viktigaste så det är ganska opraktiskt att ha den på en vardag.

  För övrigt var DO:s beslut rätt.

 7. Som vanligt finns det inte minsta tillstymmelse att muslimerna
  skulle anpassa sig till svenska förhållanden, exempelvis att
  man startar fredagsbönen lite senare.
  Istället är det svenskarna som skall anpassa sig till muslimska
  förhållanden.

  Hurdan är egentligen flyktingstatusen på muslimerna när man
  inte har den minsta acceptans av värdlandets traditioner och
  kultur, utan bara är intresserade av att bygga upp sitt muslimska
  parallellsamhälle?

 8. De flesta muslimer från Turkiet t.ex har aldrig läst koranen . De bara är muslimer . Dessutom är koranen mycket motsägande full på en verse skall du vara snäll på en annan skall du slakta all judar och kristna…. Som gjort för att bli tolkad som man vill … hmmmm

 9. I förlängningen hade man kunnat (genom att vara aktiv inom olika religiösa sammankomster) kunnat ha ledigt mest hela tiden för att idka bön och annat vidmakthållande av monotona och bevarande traditioner.

  Vilken galenskap det hade varit.

Kommentera