Anmälan mot statsminister Stefan Löfven


INSÄNDARE. Till polismyndigheterna i Gävleborg och Stockholm samt till Riksåklagaren (RÅ), och åklagaren i Mitt samt Justitieombudsmannen (JO) och konstitutionsutskottet. För kännedom till Högsta Domstolen, Justitiedepartementet m fl enligt sändlista.

Anmälan mot statsminister Stefan Löfven .

Motiv för min anmälan: Stefan Löfven har som regeringschef enligt grundlagen att värna om de svenska medborgarna liv, hälsa och trygghet. Han är ansvarig för den massinvandring som skett till Sverige sedan 2015. Som högste ansvarig för Sveriges säkerhet är han enligt grundlagen skyldig att värna de egna medborgarnas liv och lem.

Detta har han helt brustit i när han tillåtit helt främmande individer tillträde till Sverige utan att först försäkra sig om att de inte skadar den egna befolkningen. Denna totala likgiltighet för de egna medborgarnas väl och ve har resulterat i våld och kriminalitet mot den egna befolkningen i en omfattning som aldrig tidigare förekommit i vårt land.

Tusentals svenska medborgare har sammantaget utsatts för mord, grovt våld, våldtäkter/gruppvåldtäkter, rån, stölder samt förstörelse av egendom som bilar och fastigheter till mångmiljardbelopp. Våra kvinnor och barn är värst utsatta. Ingen av dessa kan i dag känna trygghet till liv och lem. Opinionsundersökningar visar att så gott som varje kvinna och flicka känner i dag otrygghet över att vistas ensamma utanför hemmet.

Enligt grundlagen och inte minst förarbetena till denna skall regeringen höra folket i val i frågor av den betydelse massinvandringen utgjort och utgör. Utöver att Stefan Löfven inte tar sitt ansvar vad beträffar det egna folket, sviker han även alla de kvinnor och flickor som kom till Sverige i samband med massinvandringen. Sålunda förekommer barnäktenskap, tvångsgifte, kvinnlig könsstympning, tvång mot kvinnor och flickor, innebärande att de ej ges frihet att välja sitt eget sätt att leva, klä sig etc.

Hedersvåldet är utbrett utan att regeringen vid tager åtgärder. Användandet av skjutvapen har blivit regel bland kriminella invandrare och otryggheten för de egna medborgarna att vistas på centrala platser innebär daglig livsfara.

Att Löfvens totala likgiltighet för det lidande som drabbar svenska folket på grund av utifrån kommande ociviliserade och kriminella element kan inte förstås på annat sätt än, att han kallt kalkylerar med att få invandrare att rösta på partiet. Detta är självklart en gemenhet utan like men med hänsyntill den brist på moral han visat hittills mot de svenska medborgarna är detta antagande ingen orimlighet. Parallellsamhällen/klansamhällen med parallella rättssystem till det svenska där koranen och sharialagen styr individernas liv i dessa samhällen är i dag en verklighet.

De mest extrema tolkningarna av Islam styr i stort sett dessa invandrares liv. En självklarhet i vårt land är att nazister och med dem likasinnade rörelser skall bekämpas. Detta gäller emellertid inte islamister, jihadister etc om vi ser hur litet som görs för att stävja våldet. Dessa har i stort sett full frihet att verka i moskèer, ungdomsorganisationer mm. Det stora hotet mot t ex judarna kommer idag främst från islamister.

Sverige är i dag ingen rättsstat (detta som är en regeringschefs kanske viktigaste uppgift att värna). En förutsättning att vi skall kunna återgå till att åter vara en sådan kräver att de som står för massinvandringens negativa konsekvenser, elimineras och utvisning tillämpas generellt då sådan individ gjort sig skyldig till brott som enligt strafflagen innebär fängelse. Men givetvis att endast arbetskraftsinvandring tillåtes i framtiden.

SLUTSATS:

ATT STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN ÄR ANSVARIG

FÖR DE BROTT, BL A MORD OCH VÅLDTÄKT JAG OVAN REDOVISAT ÄR STÄLLT UTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL. Därför är han en brottsling och skall åtalas enligt strafflagen. Jag vill här också delge de som läser detta hur vår grundlagsfästa åsiktsfrihet beskurits sedan tidigare och fortfarande. Jag har vid tre tillfällen kallats till förhör av SÄPO för skrivelser jag riktat till bl a Löfven. Jag har också för något år sedan (vid tillfället 82 år) blivit handgripligen bortförd från torget i Gävle när jag använde mig av mina grundlagsfästa rättigheter. Vid tillfället stod jag med ett plakat (platsen hade anvisats av polis) utan att yttra mig verbalt men med en text som bl a kritiserade massinvandringen. Efter ungefär en halvtimme kom två poliser som vardera grep mig i armarna och ”omhändertog” mitt plakat.

Olle Ljungbecks enmansdemonstration på Stortorget i Gävle.

Beskedet jag fick var att jag ”hetsat mot folkgrupp och hädat”. Den polischef som beordrade bortförandet kände sålunda inte ens till att hädelseparagrafen är borttagen. Han gjorde sig ej heller besvär att kolla om det som stod på mitt plakat stred mot yttrandefrihetslagen. Tre veckor efter det inträffade fick jag meddelande från åklagaren att jag inte på något sätt brutit mot gällande lag varför jag var välkommen att hämta mitt plakat.

Någon som helst ursäkt för det jag beskyllts för eller att man hindrat mig i mina grundlagsenliga rättigheter fick jag givetvis inte. Inte heller dementerade de lokala medierna att de felaktigt påstått att man gripit en man som hetsat mot folkgrupp. Jag kan ta ytterligare ett exempel på hur de rättsvårdande organen arbetar i dag. För något år sedan blev det känt att ett stort antal invandrarflickor i Kalmar och Norrköping könsstympats.

Jag beslöt mig därför att agera för att få de ansvariga ställda till ansvar. Efter många brevväxlingar med såväl Riksåklagaren (RÅ) som åklagarkamrarna i de båda städerna utan att nå några resultat insåg jag det hopplösa i att fortsätta när, jag fick beskedet från en av kamrarna att de från högre ort uppmanats att inte agera i fallen! Min mailväxling kan återfinnas hos samtliga tre myndigheter.

Jag är självklart något förvånad över att jag inte får utöva mina grundlagsenliga rättigheter när islamister kan stå i Moskèer  och på offentliga platser och hetsa mot judar liksom att de får vistas fritt i vårt land trots att de tillhör och därför sympatiserar med terrororganisationer. Lika förvånad är jag över att islamister som Abdisiriak Waberi kan bli riksdagsledamot men också att han får som rektor leda muslimska friskolor. Inte minst då det sakligt kunnat bevisas att han terroriserat skolflickor.

Detta är endast några exempel på hur de som skall värna vår demokrati faller undan för antidemokratiska rörelser medan vi som kämpar för demokratin bestraffas. Självfallet ger folkrätten oss som vill värna det demokratiska samhället, rättsstaten, värdegrunden som vi lagt fast i grundlag och allmän lag (varav jämställdhet mellan kvinnor och män är central och inte får ifrågasättas till skillnad mot den värdegrund barbarerna  från Menaländerna tillämpar) oss rätten att försvara oss mot utifrån kommande element som mördar, våldtar, rånar, misshandlar och bränner vår egendom som bilar och fastigheter i en omfattning som kan liknas vid vad våra grannländer utsattes för när de var våldtagna av Nazityskland.

Självklart är jag personligen beredd att verka för en medborgarrörelse  som likt våra  grannländers frihetskämpar stred för sitt lands frihet genom att bekämpa de utifrån kommande elementen med alla de medel som krävdes för att vinna kampen. Huruvida detta blir en nödvändighet handlar inte om år utan månader. Avgörande blir om Regering och riksdag står på folkets sida genom att omgående agera, annars kan en sådan rörelse mycket väl bildas före valet.

Om inte detta sker kan vi när som helst bli någon av de tusentals anhöriga som drabbas av det råa och barbariska våldet genom att någon kvinnlig anhörig som maka, syster, barn och barnbarn våldtagits av en individ som inte lämnat barbarstadiet och därför aldrig skulle tillåtits komma in i vårt land. Då är det emellertid försent att komma med undanflykter varför Du inte gjorde något Svensson! Självklart kan varken jag eller andra som arbetar för att upprätthålla och stärka demokratin och rättssamhället inte tro att vi närmar oss ett sådant när Regeringschefen, Regeringen, Riksdagen och vissa myndigheter inte lever och agerar efter lagarna utan i stället bryter mot dessa som de värsta brottslingar.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


54 responses to “Anmälan mot statsminister Stefan Löfven

 • Karin Bergström

  Hur kan man låta sitt land förfalla som du och din regering gjort lögnare FALSK egoist myglaten ja det finns mycket att skriva om de åren du sk.
  Regerat ja man skulle kunna skriva en hel bok .
  Så många svaga som du totalt struntar i.

  Gilla

 • Helena

  Nu blev jag rejält livrädd.. är det då illativ.. visste mkt är åt skogen.. men detta!!!
  Har det kommit någon form av anmälan inkomst stämplad/ registrerad!!
  Vad händer nu???

  Gilla

 • Anette Blom Thomasson

  Det bedrivs en systematik plundring av Sverige!

  Gilla

 • Freia Sidanius

  Sanningen i klartext o modet att publicera sanningen. Må svenskarna vakna upp o ställa vår statsminister med regering till svars

  Gilla

 • Annika Carlsson

  Löven värnar inte om ditt eget folk.
  Låter gamla svälta ihjäl och kvinnor våldtas.

  Gilla

 • svenskfinnaren

  Vi borde starta nåt som danska ”Stram Kurs”, Vi här på bloggen, fast som folkrörelse.

  Gilla

 • svenskfinnaren

  Beundransvärt starkt!!! Vi måste låta Olle Ljungbeck föregå med gott exempel, och göra fler självständiga aktioner som han. Jag gör det själv. Och har själv varit utsatt på samma sätt. Men det gäller att ALDRIG ge sig, utan kämpa på för rättvisans, frihetens och de goda idealen skull!!! TACK OLLE FÖR ATT DU FINNS, DU GODE KÄMPE!!! JAG STÖDJER DIG TILL 200%.

  Gilla

  • Ida

   tack , jag har kopierar ditt text och skicka vidare .. hoppas det blir ok….fria sverige….heja sverige …svenskarna först..
   pdt jag har bott har i 20 år, kommer from kuba, detta är mitt land ,men jag har respekterar svenskarna traditioner och lagar ……därför jimmie måste ta över ….annars vi måste flyta from våras land..kram Ida

   Gilla

  • Anne-Marie G Wouda

   Håller med dig , Olle Ljungbeck är helt underbar,

   Gilla

 • Rustan Rimner

  Helt lysande!

  Gillad av 1 person

 • Henrik

  Meddela mig när/om en medborgar rörelse kommer till stånd

  Gilla

 • Kent Anders Olsson

  Helt rätt.

  Gilla

 • Bo Vippentorp

  Hej Olle Ljungbeck jag håller med dig att vår statsminister är ansvarig för mord, våldtäkter,
  stölder, misshandel, bränder, könsstympning och hedersmord. Stefan Löfven, regeringen och politiker och domstolar är ansvariga för den ökande kriminaliteten. Samtidigt är regeringen ansvariga för de ökande klyftorna i samhället. Jag är med på att starta ett medborgaregarde för att främja demokrati i Sverige. Tack Olle för dina kloka och sanna ord.

  Hälsningar
  Bosse

  Gilla

 • Elinor Engelberg

  👍

  Gilla

 • Kurt Kodstedt

  Instämmer i varje stavelse i Olle Ljungbecks anmälan mot Stefan Löven! Olle Ljungbeck är en hjälte, Stefan Röven en kriminell pajas!
  Stefan ljuger värre än en hönstjuv!

  Gilla

 • Bert Oredsson

  Kloka ord av en mycket livserfaren man. Han har ju rätt i mångt och mycket. Behandlingen av honom visar ju ytterligare på att vårt rättsväsende spårat ur och havererat

  Gilla

 • KENTH OHLSSON

  Vad har skett från mottagarnas sida?
  Fortsatt åsidosättande av lagen?
  Hur kan de tro att det håller?
  Det är oansvarigt att tro att vissa grupper kan härja som de vill.
  Så klart bildas motståndsgrupper som tar itu med det de Statsanställda har betalt för att sköta.
  De sitter alltså och väntar på att helvetet brakar löst?
  Så vill vi inte ha det!

  Gilla

 • KENTH OHLSSON

  Vad har skett från mottagarnas sida?
  Fortsatt åsidosättande av lagen?
  Hur kan de tro att det håller?
  Det är oansvarigt att tro att vissa grupper kan härja som de vill.
  Så klart bildas motståndsgrupper som tar itu med det de Statsanställda har betalt för att sköta.
  De sitter alltså och väntar på att helvetet brakar löst?
  Så vill vi inte ha det!

  Gilla

 • Tekla Johansson

  Såååå bra skrivet. Bra där Mannen. Tekla

  Gilla

 • Ingemar Ohlsson

  Instämmer till punkt och pricka med
  Olle Ljungbeck

  Gilla

 • Tomas

  Sjukt bra o bra skrivet.
  Står bakom dig till 100 %

  Gilla

 • Bo Andersson

  Det var bland det bästa jag någonsin läst Heder åt dig Det är ju BARA så klockrent

  Gilla

 • MARGARETA JOHANSSON

  Mycket bra text. ORD och inga visor. Bra förslag också om en medborgarrörelse.

  Gilla

 • Per Lundberg

  håller med på alla punkter och media idag i Gävle är så styrda så det finns inte en enda journalist som vill skriva om sanningen oavsett om det gäller Gävle eller Sverige maktens korridorer får inte kränkas oavsett om barn eller pensionär eller handikappade utsätts för brott

  Gilla

 • Carl Krantz

  Håller fullständigt med måste bli åtal annars har vi laglöshet i det här landet

  Gilla

 • Ronny

  Vi behöver bli fler som gör detta. Vi behöver samla oss, organisera oss, bilda aktionsgrupper i varje kommun, prata med alla vi känner.

  Gilla

  • jockfall

   Stefan Röfven vet inte vad ansvar ÄR.

   Den 2 augusti 2017 08:51 skrev Petterssons gör skillnad! :

   > Ronny commented: ”Vi behöver bli fler som gör detta. Vi behöver samla oss, > organisera oss, bilda aktionsgrupper i varje kommun, prata med alla vi > känner.” >

   Gilla

  • Ama Tona

   Skriver här ett inlägg igen … vi måste agera tillsammans … vi kanske skall alla ha Olles plakat…. Vi måste visa att vi vet sanningen trots att regeringen nekar att brott och våldäkt har ökat…
   Vi måste också engagera poliser och experter …

   ”Precis … Jag har också tidigare uppmanat till aktion .. skriva namnlista , #ageranu , boka tid med regeringen och experter för debatter om situation .. Men en ” landet runt” demonstration vore effektiv…. Det är bara att starta ….
   Vi är tröta på all brott , bidragsfusk ,våld , särbehandling ,all prioritering med hemspråk , tolk ,gratis tandvård , betalda kurser för de som inte ens går , särskilda tider på gym ,bad , frisörer ,allt detta för personer som inte tänker integrera sig ,som vill öka segregering genom att implementera deras religion och kultur som inte är kompatibelt med demokrati eller ett modernt land , som sätter eld och skräck på allt och alla ( t.o.m polisen)och går ändå fria …och kräver mer… och det är alltid Sveriges fel . De spelar alltid offers och trycker på diskriminering ,rasism och fobier knappen ….
   Man måste sprida sanningen genom att publicera alla brott som invandrare begås . Igår såg jag på en video där de frågade kvinnor om de tycket att våldtäkt ökningen hade med migranterna att göra och alla svarade: nej det är bara en sak män gör…..självklart att de tror det när man skriver ” en man” våldtog .. ”en 22 åring” sprängde .. ”ett gäng kilar” osv…. har svensk befolkning inte kunskap om vad deras kultur ,religion lär ut om kvinnor som inte täcker sig förstår de inte heller att dessa män anser har rätt till det.
   Förresten borde all fusk som begås av invandrare namnges .. som den syrianska paret … Folk som kommer för att lura skall sättas dit.. Sverige är ansedd ut i världen att vara blåögt, lätt lurat och det drar personer med ond avsikt…. Är man här skall man anpassa ….
   #ageranu…”

   Gilla

  • Ida

   jag håller med dig…födde på kuba har bott i 20 år har och lider för sverge ..mitt land ..kran Ida

   Gilla

 • Det går bra nu säger Löven!

  Olle Ljungbeck! Du representerar ARBETARKLASSEN, det bästa ur den, som inte bara knyter näven i byxfickan utan protesterar….!
  Är övertygad om att det finns många som tycker som Olle Ljungbeck, den enda vägen att gå är genom samarbete med likasinnade…..Ju fler som protesterar mot HYCKLERIET och den ansvarslöshet som ligger bakom den kriminella massinvandringen, desto större chans att det går att få ett STOPP på eländet!
  TACK OLLE, DU ÄR EN SANN HJÄLTE!!!

  Gilla

  • Det går bra nu säger Löven!

   Instämmer till fullo i den skrivna texten i artikeln, naturligtvis är det kriminellt och landsförräderi att släppa in mördare och jihadister i Sverige dessutom utan ID eller pass. Dessa landsförrädare borde häktas och dömas hårt!

   Gilla

 • The proud Swede

  Du har mitt stöd, Olle

  Gilla

 • Adolf Nilsson

  Så sant som den är skrivet.Vi måste börja agera,svetsarn måste bort så fort som möjligt.Han värnar inte om Sverige och dess invånare.Desutom han är den mest primitiva statsminister genom tiderna.Svenska folket fatta pennan skriv brev ,postort, e-mail sociala medier,demonstrera på gator och torg,skriv i tidningar på nätet vi måste ha en ansvarig regering som ser till Sveriges Väl och dess medborgare.Bort med svetsarn.Mvh Adolf

  Gilla

 • Ama Tona

  Jag upprepa mig….Fantastiskt gjort av Olle Ljungbeck, hoppas att de övriga följare av ”Pettersson” följer ditt exempel….. Otrolig starkt……
  Jag har skrivit några gånger att vi måste agera och inte bara skriva kommentarer här som bara når oss själva …..
  Antigen får alla gå ur med plakat eller……

  ”Jag har frågat om någon är med mig och bokar tid på Riksdagen..
  Jag har uppmanat alla att skriva till MSB ,DO och Social Demokraternas parti och vissa att vi ser vad som pågår och kräver att de sätter sig in om vad Islam betyder . Hur de har infiltrerat i olika myndigheter och vad som håller på att hända när fler moskeer byggs ,allt hänger ihop eftersom de vill att fler ”stakars muslimer” som påstås fly från kriget skall komma och Islamisera Sverige.
  Vi kan inte blunda åt demokratin, mänskliga rättigheter och till vår fria moderna samhället och vara toleranta mot det mest intoleranta …
  Vi måste ta nästa steg …..Tillsammans ”

  Gillad av 1 person

  • pettersonaxeagentlemansgentleman

   Ama Tona, Du venerabla valkyria!
   Heder även åt Dig och Din lovvärda kampvilja!
   Det är upp till oss alla att kämpa efter bästa individuella förmåga och den viktigaste uppgiften är informationsspridningen i vår närmiljö, där grannar, släktingar, vänner och bekanta tipsas om de alternativa nyhetsplattformar som står till buds för den som önskar ta del av de verkliga ocensurerade händelseförlopp och skeenden som nu utspelas. Det vardagliga samtalet har kommit att utgöra ett enastående tillfälle att ventilera detta angelägna ämne!

   Icke helt oväntat rekommenderar undertecknad hobbykommentator främst Petterssons, för den robusta tillförlitlighet och rättrådighet som kontinuerligt tillhandahålls på ett mycket professionellt sätt.
   Andreas 🙂

   Gilla

   • Ama Tona

    Tack Pettersonaxeagentlemansgentleman det är av rent desperation jag skriver eftersom orättvisa är bara av ondo och det gör ont i mig att se att man kan bli så förblindad som politikerna ,journalister , media personer ,artister ,vanliga blåögda svenskar , men även intellektuella svenska personer har blivit av Islam..
    Det glädjer mig otroligt mycket att veta att du sprider bland folk du känner fakta…Det behövs…
    Titta gärna på två videos hur det kan gå till när man sprider falska heliga sanningar till barn ,Holy lies ,Taqiyyia, för att främja Islam


    Simon Harris


    med David wood

    Gillad av 1 person

   • pettersonaxeagentlemansgentleman

    Tack för den fina svarsrepliken och länkarna, vilka jag ämnar ta del av under kvällen. Som troende kristen slås man allt oftare av det bibelcitat som lyder ”För den som förleder någon av dessa mina minsta, vore det bättre att aldrig ha blivit född”.
    Vedergällningens timma skall en gång slå för dessa illgärningsmän, sanna mina ord!
    Andreas Kristian Petterson, för tillfället förmiddagsledig 🙂

    Gilla

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Ljungbeck, Du stolte son av Svea!
  Vi hälsar Dig med dragna svärd och unisona hurrarop!

  Det finns knappast ord för att beskriva den respekt och beundran vi alla känner inför Dina i samtliga avseenden högeligen imponerande och anmärkningsvärda insatser för folk och fädernesland.

  Med samma glödande intensitet delar vi ock Din rättmätiga vrede över den häpnadsväckande vanhävd nationen genom de nepotistiska och inkompetenta tjänstetillsättningarna genomlider och som möjliggjort detta helvetesscenario vi drabbats av; där de oskyldiga och värnlösas blod flyter i strida strömmar över den groteska globalismens offeraltare.

  De skyldiga fasar för den bidande skampålen, somliga medvetna om risken för schavotteringens näpst och nesa, medan ett otal illgärningsmän lyckats förtränga alla tankar på räfst och rättarting till följd av de brottsliga handlingar som oavbrutet begås – härutinnan kan vi lägga tvivlen i ödesmål, alldenstund dessa skammens förövare tveklöst skall betraktas som skyldiga till samtliga överträdelser Ljungbeck redovisat.

  Genom försynens skickelse eller hellre, Guds nåd, har Du nu beretts dessa möjligheter att uppfylla Din livsuppgift i egenskap av en den rena och obesudlade sanningens stoiskt järnfaste härold och oblidkelige budbärare, städse stadd i härnad mot den lede fi.
  Hav tack, Du vördnadsvärde och välsignat varde Ditt uppdrag i striden mot de skändliga ränksmidesmästarna i Rosenbad!

  Må så Din härskara i fältfot dagligen utökas till rikets fromma och till varnagel för de dyngormar till despoter vi begåvats med i det land vi en gång kände som Sverige, och må kraft och mannamod eskortera och freda Er mot försåtliga angripare.
  Med vederbörlig aktning,
  Andreas.

  Gilla

 • Stenbock

  Ja nog bär denne man liksom hans företrädare på posten, på en tung skuld för landets förfall.Dagligen läser vi hur dessa importerade eldar upp bilar a`mass liksom skolbyggnader. Dessa moderna objekt är tydligen för islamister en stor synd !
  Även lokalpolitiker och då framför allt från de gröna kommunisterna (och deras hjälp),att placera ut dessa pyromaner i landets alla kommuner.I natt eldade man upp skolan i skånska Ljungbyhed.En ort som före invasionen av lyckosökande islamister var en idyll.Bild från nattens förstörelse i HD:
  https://hds.imgix.net/L7PNtPR7rkMSAFh1fe6P1KwtEjs.jpg?w=1280&fit=crop&crop=faces%2Centropy&h=768&auto=format&q=60

  Gilla

 • jockfall

  Jag håller med denna anmälan. Dessutom borde man anmäla alla som gjorde Stefan Röfven till statsminister. Han borde städa på en lokal. WC!

  Gilla

 • Grune

  Jag skulle vilja veta om det finns någon form av organisation som till 100% stöder Sverige och Svenskarna och till varje pris vill avskaffa bidragen till invationsstyrkorna i Sverige.

  Gillad av 1 person

 • gamgubben

  Naturligtvis har Olle rätt.
  Sorgligt nog klassificeras han förmodligen av nomenklaturan som rättshaverist.
  Detta var ologiskt i vårt en gång demokratiska Sverige, men har nu blivit fullt accepterat i det nya Absurdistan.

  Gillad av 1 person

 • Mjölner

  En svensk vit man som utan RÄDSLA vågar skriva sanningen, en beundransvärd person, eller vad tyck´s Ernman, Schyffert, Gardell, Ramberg och alla ni andra virrhjärnor.

  Gillad av 3 personer

 • ruben

  Jag håller med. Vi skall dessutom upphöra med allt regelbundet årligt bistånd till utlandet. Behåll bara den akuta hjälpen, som behövs till flyktingläger och tillfälliga naturkatastrofer. Sverige skall inte vara någon kassako till stater, som inte visar någon vilja eller förmåga att bygga upp något för sitt folks egna självförsörjning. Dessutom skall kommunernas utjämningssystem ses över och ordnas mer rättvist. Skötsamma kommuner, skall inte regelbundet år efter år försörja ansvarslösa kommuner. Om det inte är olagligt, så är det oförskämt.

  Gillad av 1 person

 • Billy Boy

  Man får ju inte glömma bort att det finns ju ett fåtal fördelar med massinvandringen också.

  (OBS! Satir / Ironi)

  Gillad av 2 personer

 • malmobon

  Jag ställer mig även frågan om det finns någon handlingsplan för att få ut det som idag har TUT. Hur skall detta gå till? När skall TUT upphöra? När skall dessa avvisas?

  Borde vara humanare med ett totalstopp under en längre tid.
  Idag lockas människor resa över hela jordklotet, för dem tror det finns chans få stanna.

  Tar idag 18 månader för dessa att få beslut. Är inte detta till att spilla deras tid och våra skattemedel?

  Vi har idag enligt SÄPO ett tusental islamister som sympatiserar med IS.
  Hur skall dessa kunna avvisas från landet?

  I Malmö pratas det i moskéer om hur dem skall ta över Malmö. Detta enligt säkra källor från muslim jag känner.

  För tillfället gör dem inget efter som dem har sin bästa vän som Kommunfullmäktiges ordförande Catrin Stjernfeldt Jammeh (S).
  Hennes man predikar och lär ut Koranskrifterna till ungdomar. Sker oftast på Malmö Stadsbibliotek.

  Folk förstår inte vad som händer efter som islamiseringen sker enligt steg för steg principen.

  Hur kan vi godkänna skrifter i Koranen och andra tillhörande alster, som predikar våld mot ”otrogna”.

  Hur kan vi godkänna en sådan Koran vers som lyder.
  Beträdd din kvinna så som du beträder din åker.

  Demografin i Sverige förändras drastiskt.

  Hoppas folk lär sig lite om Koranen och islam.

  Gillad av 1 person

 • Tony

  Har läst många av Olle Ljungbäcks förnuftiga artiklar i
  bland annat tidningen KVÄLLSSTUNDEN, men såg
  också att många av dom svar han fick kom från
  trångsynta Sossar som röstat S i generationer utan
  tanke på att kunna ändra sig även om politiken idag
  på dom flesta punkter skiljer sig avgrundsdjupt från
  den tiden när S gjorde och höll vad man lovat.

  Gillad av 1 person

 • Ama Tona

  Olle Ljungbeck, hoppas att de övriga följare av ”Pettersson” följer ditt exempel….. Otrolig starkt…
  Jag har skrivit några gånger att vi måste agera och inte bara skriva kommentarer här som bara når oss själva ..
  Jag har frågat om någon är med mig och bokar tid på Riksdagen..
  Jag har uppmanat alla att skriva till MSB ,DO och Social Demokraternas parti och vissa att vi ser vad som pågår och kräver att de sätter sig in om vad Islam betyder . Hur de har infiltrerat i olika myndigheter och vad som håller på att hända när fler moskeer byggs ,allt hänger ihop eftersom de vill att fler ”stakars muslimer” som påstås fly från kriget skall komma och Islamisera Sverige.
  Vi kan inte blunda åt demokratin, mänskliga rättigheter och till vår fria moderna samhället och vara toleranta mot det mest intoleranta …
  Vi måste ta nästa steg …..Tillsammans

  Gillad av 1 person

 • Mm

  Tack Olle, för ditt Sverige engagemang, din omtanke om flickor och kvinnor som offrats/offras. Landsförädarna Reinfeldt och sosse idoten som fn försöker styra detta land utan att ha tillfrågat oss om vi vill ha denna skit som invaderat vårt land

  Gillad av 1 person

 • Heraldikern

  Ja verkligen! Såna skulle vi ha fler av! Och det finns egentligen ingenting i det han skriver som man kan påstå är fel!

  Gillad av 1 person

 • hllviken

  Beundransvärd kämpe!

  Gillad av 1 person

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: