Till Skolinspektionen om Abdisiriak Waberi


Skolinspektionen

Hej.

Nedanstående artikel skrev jag 2012 då jag bemötte Tomas Tobè, Cecilia Magnusson och Abdisiriak Waberi. Bakgrunden var att jag hårt kritiserat Waberi för hans tid som rektor för Römosseskolan. I stället för att rikta kritikmot Waberi kallade de mig vissa tillmälen  rasist, främlingsfientlig etc. Nu har Waberi av skolinspektionen beviljats rätt att leda en nyetablerad skola i Borås även den kallad Römosseskolan. Jag kan omöjligen förstå hur detta kan få ske. Sänder därför min artikel av vilken det framgår hur Waberi skötte sitt ”rektorsskap”.

Med vänlig hälsning, Olle Ljungbeck, Gävle

”Kräv skadestånd för de flickor som kränkts på Römosseskolan.   Svar till de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobè och Cecilia Magnusson. Jämte begäran om svar från den moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberis.

Jag hade visserligen inte förväntat mig ärliga och sakliga argument från de som fått uppgift att svara. Men jag kunde inte tro att svaret skulle vara så lågt, billigt och osakligt. Som vanligt börjar ni med de vanliga vedermälen för att skrämma till tystnad (i det här fallet främlingsfientlighet och hot om förtal). Detta biter varken på mig eller numera ett stort flertal av folket, därför att de har genomskådat ert numera förlegade trick att skrämma till tystnad.

Ett bomskott att tala om främlingsfientlighet – För ett förtydligande kan det kanske ändå vara på sin plats att nämna att såväl min hustru, som jag (jag i mindre omfattning) arbetar med stöd åt invandrarkvinnor. Min hustru har sålunda helt ideéllt ansvarat för invandrarkvinnornas förening (IFFI) i Gävle sedan mer än tio år.Hon har under denna tid fyra till fem dagar varje vecka lett verksamheten på IFFI. Själv skjutsar jag henne dit varje morgon och hjälper till där jag behövs. Så ert tal om främlingsfientlighet var ett bomskott.

Om någon däremot har skäl att hota med förtal borde det rent logiskt vara jag. Men i motsats till er vill jag att vi diskuterar saken. Som en vidare information till er som tydligen sällan är i verkligheten, kan jag nämna att er ordförande Fredrick Reinfeldt besökte IFFI i Gävle och uttryckte därvid sin beundran för min hustrus osjälviska insats. Döljer händelser – Om det är av medveten beräkning eller inte så utelämnar ni den mest allvarliga kritiken mot Waberi. Är det kanske för att ni inte vill stöta er med presumtiva väljare?

Ni döljer nämligen nogsamt de händelser som utspelat sig på den islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, och som var den egentliga orsaken till min artikel, trots att en av er är bosatta där! Det är bl a därifrån jag hämtat mina skäl till att skriva den förra artikeln. Under den tid Abdirisak Waberi var rektor där, har Skolinspektionen konstaterat grova och allvarliga kränkningar mot eleverna.

Dessa kränkningar måste sakligt kopplas till Waberi och hans religion (islam) och den kultur som finns i anslutning till denna. I första hand har kränkningarna riktats mot flickor, men även i vissa fall pojkar, även om de senare klart gynnats i vissa sammanhang på flickornas bekostnad. Waberi lämnade tjänsten som rektor då han blev riksdagsledamot. Detta faktum friar honom dock inte från ansvar för de grova kränkningar och missförhållanden som rått även efter hans frånträde. Han är nämligen ordförande i Islamiska organisationen ”Sveriges Islamiska skolor”. Allvarlig kritik – Under perioden från och med Waberis tid som rektor och fram till nyligen har

Skolinspektionen vid sju olika tillfällen riktat grav och allvarlig kritik mot Römosseskolan för bl a kränkning, mobbing, att man inte följer läroplanen etc etc. Skolinspektionen har även hotat med indraget tillstånd. Det som förvånar mig och gör mig upprörd och orolig är att ni varken nämner detta eller skolinspektionens återkommande anmärkningar. Att Magnusson inte nämner det kan inte tolkas på annat sätt än att hon vill undanhålla läsarna sanningen. Som alla vet infaller för kvinnor regelbundna menstruationscykler från tonåren och uppåt. För många flickor är detta såväl psykiskt som fysiskt jobbigt. Detta naturliga tillstånd inträffar i en flickas kanske känsligaste period i livet. För varje förälder och skolledare är det därför viktigt att inte utsätta flickorna för något som kan påverka deras självkänsla negativt eller kränka dem.

Förbjöd flickor med mens – På Römosseskolan gjorde man tvärtom under Waberis rektorstid. Man förbjöd flickor med mens att vara i lektionssalen, de fick inte vara i moskén eller vidröra koranen etc. De blev en slags paria! Den som känner islam och med denna sammanlänkade kultur rörande kvinnor, kan inte dra någon annan slutsats än att flickorna skulle sättas på plats och ges en tydlig antydan om att de är mindre värda än männen. Detta bekräftades också av Skolinspektionen i flera fall.

Samtliga pojkar hade t ex fått sådana betyg att alla fick behörighet till gymnasiet, alltså 100 procent! Flickorna nådde däremot endast behörighet i 71 procent? Detta strider helt mot statistiskt säkerställda mätningar för vårt land.

Sålunda har Römosseskolan under Waberis ledning som enda skola i landet helt avvikit från normen mot vad som gäller i övriga Sverige!Om ni båda vill ta del av bl a Skolinspektionens samtliga inspektionsprotokoll med de grava anmärkningar som riktas mot skolan kan jag översända alla sju till er som jag utfått mot erläggande av en viss avgift. Jag skänker er dem. Så till ert tal om att vara frihetens parti – I dag lever ca 70000 ungdomar mest flickor i ständig oro för att bli bortgifta. Ni har ju regeringsmakten varför det vore lätt att lagstifta om detta. Ni får med all säkerhet SD på er sida. Er beskrivning om religionsfrihet i ert inlägg är så luddigt hållet att det lika väl kan tolkas som rätten att i religionsfrihetens namn kränka människor. Detta är nämligen vad som skett vid Römosseskolan. Det dunkelt sagda är med andra ord det dunkelt tänkta eller inte…..?Om ni menar vad ni säger, ”att demokrati och respekt hänger ihop”, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod. Personligen har jag i ett brev till Jan Björklund krävt detta.

Sju frågor till Abdisiriak Waberi.

Jag önskar nu från Abdirisak Waberi själv få svar på följande frågor. Detta vill jag av den anledning att han för att vara trovärdig måste stå för sina värderingar inför alla sina landsmän/kvinnor. Med er som talespersoner kan han i ett trängt läge och med risk att tappa sin auktoritet, mycket lätt komma undan med att det var ni som påstått att han står för det och det och inte han.

1.Vad var motivet att generellt kränka flickor och gynna pojkar?

2.Varför kränkte skolan flickorna när de hade mens. Anses de orena? Eller bara för att de skall veta sin plats?

3.Varför kan inte en man knäböja och be vid en kvinna?

4.Får flickor såväl som pojkar själva välja vem de vill gifta sig med oberoende av religion, icke troende, icke av samma etniska härkomst som vederbörande själv?

5.Får flickor deltaga i sexualundervisning, simma, gymnastisera, spela fotboll, dansa tillsammans med pojkar?

6.Skall kvinnor och män ha samma rättigheter? Tillämpas sådan pedagogik i Römosseskolan?

7.Borde Du inte som svensk riksdagsledamot tydligare markera de generella värden som regering och riksdag lagstiftat om? Inte minst i din roll som ordförande i organisationen, ”Sveriges islamska skolor”.

Ni nämner att det i Sverige finns 500 000 muslimer. Jag förstår att det från er sida verkar lockande att få dessa som medlemmar eller få deras röster. Därför kan det vara frestande att blunda för det som Skolverket kritiserat Römosseskolan för under Waberis ledning. Tillåt mig också att vara ytterligt förvånad över att en man som av moderaterna satts på valbar plats och invalts i riksdagen inte kan svara för sig själv!

Vad ger detta för signaler? – Av två riksdagsledamöter borde vi medborgare kunna kräva en mer intellektuell debatt än undanhållande av sanningen i en så här allvarlig fråga. Istället har vi fått nöja oss med en massa till intet förpliktigande floskler om ”frihetens parti”, ”demokrati och respekt hänger ihop”, ”varje människas rätt att forma sitt eget liv” etc etc. Ni står ju inte för detta. Framförallt inte mot de som kanske bäst behöver ert stöd!

Olle Ljungbeck, Gävle

Om Abdisiriak Waberi på bloggen…

Abdirizak Waberi (alternativa stavningar Abderisak och Abdirisak), född 7 maj 1966 i Somalia, är en svensk moderat politiker och före detta riksdagsledamot. Han är vice president för Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) och har varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) till december 2010.

Abdirizak Waberi studerade ekonomi på gymnasienivå från 1981 till 1983 vid New Era Junior College, Indien. Från 1983 till 1986 studerade han ekonomi vid Aligarh Muslim University, Indien. Han var hemspråkslärare i skolor i Sundsvall och Uppsala under åren 1990 fram till 1992. Under åren 1994–1998 studerade han offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Från 1998 till 2010 var han rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Abdirizak Waberi blev, efter valet 2010, riksdagsman för moderaterna. Waberi är bosatt i Angered i Göteborg, är gift och har fem barn. Waberi kandiderade inte ånyo utan slutade i riksdagen i samband med valet 2014.

År 2010-2014 var han ledamot i riksdagen för Göteborgs kommuns valkrets på plats 333. Som nytillträdd riksdagsledamot blev Waberi suppleant i försvarsutskottet där man bereder bland annat militära frågor, samhällets krisberedskap och landets säkerhet, samtidigt som Sverige hade trupper i Somalia. Inom moderaternas försvarskommitté hade han ansvaret för, bland annat, Försvarshögskolan och militärhögskolorna.

Inför valet 2014 fick han inte förnyat förtroende att stå på valbar plats på riksdagslistan.

Han är ordförande i organisationen Sveriges Islamiska Skolor och var rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Under Waberis rektorsperiod fick skolan allvarlig kritik av Skolinspektionen.

Idag är herr Waberi återigen rektor för Römosseskolan.


20 responses to “Till Skolinspektionen om Abdisiriak Waberi

 • Adolf Nilsson

  Avgå svetsarn du har sålt vårt fosterland till allsköns dräggel och människor som kommer hit dom kommer direkt från medeltiden.Är det du kallar för värdegrund .Nej tack den värdegrunden vill jag inte ha.Vill ha den värdegrunden som våra förfäder har haft innan ni har krossat svenskheten.Nej avgå och skäms.Framtiden kommer inte bli nådig när dom ser på dig som landsföredaren MVH Adolf

  Gilla

 • Ama Tona

  Jag uppmanar alla att skicka Olle texten till skolinspektionen , till MSB och all partier..
  Har precis pratat med en person som går med några muslimska ”immigranter” på svenskkurs som anordnas av Stockholm och Uppsalas Universitet ,där muslimer påstår var akademiker ,ingenjör arkitekt som kan inte ens hantera det basala som dator ..och de vill inte jobba ,de flesta har varit 5 år i Sverige , de pratar inte svenska och får 12000 /mån, barnbidrag och bostadbidrag plus det de begär barnen ,kollo ,dator osv ,, medans de skryter att de har 4 hus i hemlandet ,har massa pengar på banken och guld..

  Gilla

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Med sådana skolfuxar, rektorer och riksdagsmän är det icke ett dyft besynnerligt att dagens Sverige alltmer antagit skepnaden av en multikulturalistisk och främst islamistiskt präglad anarki, där det explicita föraktet mot inhemsk lagstiftning samt ett aldrig tidigare skådat bildningsförakt blivit symptomatiskt vägledande.

  Den abderitiske Abdisiniak Waberi, med en agenda och ett namn som mest påminner om en galopperande pandemi mot vilken inget verksamt vaccin tycks stå till buds, representerar i själva verket en karakteristisk systeminfiltratör och korankarriärist, vilken i egenskap av minoritetsföreträdare med tillhörande offerstatus framburits av det korrupta svenska etablissemanget.
  Andreas.

  Liked by 1 person

 • compulsoryunion

  Nya svarta moderaterna borde heta: omskurna extremerna

  Gilla

 • Mimi N.

  Man trivs bättre med en oxe (=yak) på tibetanska högplatån hellre än med den där motbjudande kreatur. Usch, en kvinna skulle känna en rysning av äckel genom hela kroppen och hjärnan skulle snurra i spiraler.

  Gilla

  • Lena

   Visst men trots det så var det en moderat kvinna i göteborg en med efternamnet aho som lyckades att baxa honom ända in i riksdagen !

   Gilla

 • Krister

  Olle Ljungbäck är tyvärr en lika stor fara
  för oss alla som Waberi för sina gelikar.
  Jag kallar dem bägge för fanatiker.
  Bägge borde ignoreras av ”Pettersson”.

  Gilla

  • Ama Tona

   Kan du utveckla mer vad du påstår!!?? Går det att vara fanatiker mot Islam ,jag kallar det att vara medveten .Olles text måste skickas till alla partier och till MSB..Mycket information på hur det går till i muslimska skolor och inte mindre hur muslimer infiltrerar på olika poster är det Jihad som är på gång? Det Olle inte tar upp är att kvinnor är smutsiga enligt koran ,man skall inte ens ta i deras händer ,däremot gifta med småflickor går det bra och så kan de begå Taqiyyia …

   Gilla

 • ruben

  Förmodligen bara toppen på ett satans isberg, som 7-klövern envist bygger vidare på till ett svindlande djupgående med hjälp av Migrationskarnevalen.

  Gilla

 • Jhonsson

  Med tanke på att Waberi representerar M i riksdagen, är det lätt att förstå, att det går utför för moderaterna. Lägg sedan till Anna Kinberg-Batra, så blir det ännu lättare att förstå.

  Gilla

 • gamgubben

  Ett minne från ungdomen, av en gammal odalman fick jag det absoluta rådet att innan jag gifte mig skulle jag som han sa. ”Du ska ha henne i sängen innan ni gifter er för att det är viktigt att ett par passar ihop även där”. Han hade gift sig men skildes ganska snart och gifte om sig med en kvinna med vilken han passade i sängen.
  Naturligtvis bryr sig ingen muslim om detta, det betyder inget för dem om sexlivet fungerar för frun.

  Gilla

 • Falköga

  Skolinspektionen struntar tydligen i lag och förordning som Transportstyrelsen.

  Gilla

 • Galten

  Finns det överhuvudtaget någon som begriper vad den somaliska negern svamlar om?

  Gilla

 • Billy Boy

  Det här ingår sannolikt i undervisningen antingen i hemmet, i moskén eller … eller kanske t o m i skolan.

  Gilla

 • Mm

  Vilket muslim drägg som är i Sverige och härjar på 7 klöverns inbjudan

  Gilla

 • Joy

  Det är inte bara i den skolan dessa obehagliga saker sker. Hade en kurskompis för ganska länge sedan som arbetade som lärare på en muslimsk friskola. Inte ens kommunen fick bukt med den aggressiva och lögnaktiga rektorn som manipulerade resultat och inkomster. De eleverna hamnade på gymnasiet och det gick inte så bra för dem. Standarden i vanlig svensk skolan sjunker också snabbt och drastiskt, men våra politiker vill ju ha det så här!

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: