Klimatbluffen

KLIMATET. Den ”framstående” klimatforskaren Michael Mann vägrar att lämna ut data till domstol om hur han kommit fram till alarmerande resultat om global uppvärmning – döms för domstolstrots.

Klimatbluffen är nu nära ett gigantiskt avslöjande. Michael Mann är klimatforskaren som fått en hel värld att tro på klimathot, global uppvärmning och att temperaturerna ökar dramatisk – likt krökningen på en hockeyklubba. Denna berömda ”hockeyklubbskurva” används flitigt av andra klimatalarmister och inte minst av FN som gärna sprider lögnen om klimathot vidare till naiva politiker runt om i hela världen.

Nu verkar det som att data som använts till att få fram den dramatiska kurvan är förfalskade alternativt inte ens existerar…Manns kurva överst. Tim Balls under.

Läs mer…

Om ni undrar varför pensionerna är låga, försvaret är slaktat, för tidigt födda barn flygs till Finland osv. så är en av anledningarna att Sverige tar emot fler oanställningsbara asylinvandrare per capita en något annat land. Men det finns fler anledningar. Sverige kallas internationellt för FN:s jultomte för att vi skänker pengar till allt möjligt och omöjligt utan att ställa några krav. Det drabbar naturligtvis vår egen befolkning.

FN har en grön ”klimatfond”, Green Climate Fund (GCF), som regeringen Löfven kommer att betala flera miljarder kronor till. Påverkan på klimatet är försumbart utan det handlar om att överföra pengar från de rika i-länderna till de fattigare u-länderna. Sverige har lovat betala $581.000.000 (4,9 miljarder kronor) till GCF. Per capita gör det Sverige till den största bidragsgivaren med ett bistånd om 504 kronor per invånare. Som jämförelse ger Finland 72 kronor per invånare, Danmark 108 och Tyskland 105 kronor per invånare.

Titta på nedanstående tabell och tänk på att antalet invånare:

 • USA 322 miljoner invånare
 • Japan 127 miljoner
 • Storbritannien 65 miljoner
 • Frankrike 67 miljoner
 • Tyskland 82 miljoner
 • Sverige 10 miljoner
 • Kanada 35 miljoner
 • Italien 62 miljoner
 • Norge 5,3 miljoner
 • Australien 25 miljoner
 • Nederländerna 17 miljoner

Fråga er sedan om den svenska regeringen är tillräknelig? För det är inte bara FN:s klimatfond som ser ut som nedan utan på område efter område…

Tänk också på att vi importerar getherdar och kamelryttare som lever i samklang med naturen till Sverige där de vill köra bil, bo i uppvärmda hus, resa till Irak och Somalia på semester…snacka om galenskap…

Läs gärna mer om klimat på Klimatupplysningen som även finns i länklistan på bloggen.

36 thoughts on “Klimatbluffen

 1. Vurmandet för folkflytt till länder med högre driftsbehov relaterade till klimatet underminerar kraftigt tilltron till MP o C som föredömliga miljöföreträdare.

  I snart sagt varje annan livsform än människan finns det en uttalad insikt om att det är det av yttersta vikt att ta hänsyn till vilket klimat som är det optimala habitatet för respektive djurslag eller växtart. Detsamma gäller såklart även för människan. De som kan leva i stekhettan ska göra det. Och de som har förmåga att leva i vårt kalla och växlande klimat ska göra det. I detta fall är hudfärgen faktiskt av avgörande betydelse för hur väl personen lyckas leva ett liv givet sina förutsättningar.

  Men här är både medicinska företrädare och xcolored lifes matter samt andra s k rasifierade personer märkbart stumma. Räcker inte energin till att spegla verkligheten ens?

 2. Vi går mot en temperaturutjämning . Sett i vinkel mot solen så förflyttas marken 15 meter norrut varje sommar och 15 meter söderut varje vinter . För 10 000 år sedan var Stockholm 15 mil nordligare än idag och det var istid , om 10 000 år kommer Stockholm vara 15 mil sydligare än idag , sedan vänder det och allt förflyttas norrut igen sett utifrån jordaxelns lutning .

  • Politikerna försöker inbilla all världens folk, att de kan rädda jorden från ”global uppvärmning”. Rent nonsens naturligtvis men många betalar glatt CO2-skatt och tror att de gjort en god insats för klimatet.
   Löfven är inte Gud och varken han eller hans regering kan påverka solen, som sköter om, hur varmt eller kallt vi kommer att få.
   Faktum är att vi om 15-20 år kan förvänta oss en mindre istid, lik den som var i mitten på 1800-talet.
   De inkomster till staten som CO2-skatterna ger, kommer natuligtvis att förskingras av ansvarslösa och parasiterande politiker.
   Enl bluffmakaren och alarmisten al Gore skulle Arktis varit isfri vid det här laget.
   Det är sådana personer,,som våra makthavare tror på!

 3. Alla mätvärden av enbart temperaturen är meningslösa om man inte samtidigt mäter den totala värmemängden och det är inte en lätt uppgift!
  Det är ungefär som om man skulle mäta hur långt det är mellan Sthlm och Gtb för att bestämma hur fort bilarna körde!!

 4. Det jag tror mycket på är att vi i Sverige behöver återuppbygga stora ytor sump- sank- eller våtmarksområden för att säkra upp grundvattennivån, samt för att klara översvämningar. Många våtmarksområden har dikats ur med anledning av byggnationer, vägdragningar, odling osv. Speciellt i södra Sverige som jag förstått. Jag tror det behövs en kraftig buffert av våtmarker mot översvämningar respektive torka. Mer än vi har nu i Sverige. Den globala ekologin över hela världen har jag inte förmåga att greppa, men varför är prognoserna så olika? Jag är tacksam att man har sträng lagstiftning mot avgaser på fordon ändå. Sedan kan jag hålla med artikeln. Varför är man så snabb att punga ut jättebelopp om man inte kritiskt granskar resultaten ur flera perspektiv?

 5. Klimatbluffen är ett kontrollverktyg, likaså, massinvandring, krig, hjärnkontroll över massorna, läkemedelsindustrin, innoverade sjukdomar,
  vaccin för massorna. Globalisterna har haft några generationer på sig att
  propagera för sina agendor. Tim Ball är värd att lyssna till, han berättar
  hur motarbetet av vetenskaparna med sanning som redskap, överösts med
  förtal and icke önskvärda insatser på olika forskningsanstalter. Alltså inga
  bidrag till forskning. Göra sanningssägare arbetslösa! Sverige visar ju
  också detta mönster med den så kallade värdegrunden, att göra människor
  arbetslösa i stat och kommun. Snacka om hjärnkontroll!

 6. Det här klimat hotet är en bluff från början till slut!
  Vi hade en istid för bara 10000år sedan, varför?
  Jo vädret varierar, har alltid gjort och kommer så göra i framtiden!
  Sen får miljökommunsterna säga vad de vill!

  • Jag har enda sedan detta med klimathotet och människans inblandning i det kom på tapeten sagt att dom ljuger något förskräckligt. Klimatet på jorden kan ingen människa nu eller senare levande på jorden göra något åt. Sådana här förändringar har vi haft här på jorden massor av gånger sedan den blev till, utan att det funnits varken motorer eller fabriker. Om vi förbjuder alla förbränningsmotorer och fabriker så kommer det fortfarande att ske likadana förändringar i framtiden. Han som hittade på denna lögn borde få ersätta varje människa på jorden med 1000 kr.

 7. Det mest utmärkande för de som talar om en klimatbluff är att de inte har några kunskaper om klimat och inte heller vill skaffa sig några. De flesta vet nog inte ens vad en växthuseffekt innebär..
  Om de oroar sig för kostnader för att motverka klimatförändringar idag borde de tänka efter vilka kostnader det kommer att handla om den dag jordens medeltemperatur har stigit till en för människan farlig nivå.

  Det är detta man försöker förhindra och allt fler människor tycker det är bra.
  De som fortsätter att förneka fakta har blivit allt färre.

  Just nu upplever Japan en katastrof i form av de värsta skyfallen som någonsin förekommit i landet och sådant kommer vi att få se allt mer av i framtiden. Även om det kanske inte denna gång handlar om klimatförändringar.

  • Fel. De som påpekar allt felaktigt som sprids om klimatet utpekas oftast som mindre vetande och foliehattar osv.

   Åtskilliga gånger har ”experterna” fått stå i skamvrån då de uttalat sig om saker som är direkt fel, som t.ex. isbjörnarna.
   Fakta är:
   Det är inte mer stormar nu än förr
   Det är inte mer regn nu än förr
   Det används annan mätutrustning nu mot förr, vilket ger andra resultat.
   Det rapporterades värmerekord i Australien för ett par år sen. Men, det visade sig vara den nya digitala utrustningen som visade fel, den gamla visade inte rekord. Men, det var det få som ville tala om…

   En uppgift som ofta används är att ”97% av klimatforskarna är överens om klimathotet”.
   Fast, även där är det en direkt lögn. det skickades ut frågor till runt 10.000 personer, under 100 svar valdes ut, och av de svaren var det 97%.
   Det gäller alltså att ”välja rätt”. Dessutom var det inte klimatforskare som svarade, lika lite som att Rockström är expert i ämnet. Han är agronom.

   Detta medan myndigheter gömmer sig bakom diverse modifierade uppgifter, och PK-media hakar på.
   Som bekant säljer ju skräck bättre än fakta.

   • Det där med isbjörnar är väl en bagatell i det stora hela. Inom all slags forskning får man ta tillbaka en del efterhand.Men få verkar ifrågasätta annan forskning, det är mest inom klimatet man söker hitta fel.
    Mer stormar och regn är väl något som klimatet inte hunnit orsaka ännu, det har ju inte kommit upp till så höga värmenivåer.Det är vad som eventuellt komma skall som oroar.

    Jag vet inte hur många procent av forskarna som är ense, men nog verkar det stora flertalet vara det. Att några har en annan uppfattning spelar ingen större roll, så är det alltid.

    Om Trump hade fortsatt vara affärsman hade det inte heller spelat någon roll att han inte ”tror” på klimatförändringar. Men det får en helt annan betydelse när han är USA:s president.

   • Mia:
    Har väl aldrig märkt tidigare,att du i dina kommentarer ger intrycket av att vara vetenskapskvinna !De senaste bidragen lär inte ha höjt ditt status.
    Hur en vuxen människa, (antar du är) kan följa John i denna, en av senaste århundradets största bluff,tyder på onormalt förstånd. Tag och läs genom den litteratur som finns och du kommer upptäcka,att detta med ”klimatförändringar” är något som funnits och kommer att finnas i miljoner år !
    Det nya är att människan fördummats till den grad,att några nu blir miljardärer på dessa klimatsagor… Men inte tillhör väl du den gruppen ???

   • Mia,
    Skillnaden mellan att vara en ”affärsman” och en politiker är att i affärer måste man ta hänsyn till reella fakta, medan politiker kan leva i sina fantasier så länge någon annan betalar.

   • Stenbock
    Nej, jag är ingen vetenskapskvinna och jag antar att du inte heller är vetenskapsman,vilket inte hindrar dig att ha åsikter om att det inte existerar några klimatförändringar.

    Jag läste en artikel av en person som studerat vilka det är som står för den största förnekelsen. och som kom fram till att det är först och främst män och som politiskt står långt till höger med konservativa åsikter.

    Du har rätt i att klimatförändringar alltid har funnits och det känner varenda forskare till. Men nu sker det en ökad växthuseffekt genom mänsklig påverkan som kan höja jordens medeltemperatur med flera grader.
    Detta vill man förhindra.

    Att tycka det är bra har inget med ’Följa John’ att göra.

  • Dåså Mia, vad vet du som många av oss inte vet?

   En enkel fråga som du måste besvara:
   VARIFRÅN FÅR DU ENERGIN ATT VÄRME UPP HELA JORDKLOTET MED!?

   • Sol, vind och vatten sjöng Ted Gärdestad.
    Något man kan använda.

    Du får googla på vilka förnybara energikällor man använder idag och vad man planerar för framtiden.Tills vidare får man även fortsätta med olja.

   • Mia, jag menar med vad ska hela jorden värmas upp med för att klimatet ska kunna bli varmare? Tänkte du flytta jorden närmare solen eller tänker du placera en sol till i solsystemet?

    Vi som inte sovit oss igenom vår skolgång vet att all energi kommer från solen. Vi vet också att jordens bana runt solen är konstant.

    Vad som däremot är alarmerande är att den totala energin från solen har successivt minskat sedan vi på allvar börjat mäta den. Dessutom så verkar det som om energispektrumet vrider sig mot UV-området, vilket är mycket allvarligt.

    Tendensen är alltså att jorden sakta kyls ned och den strålning som träffar oss blir allt mindre hälsosam för både växter och djur!

    Det förklarar också den allt större andelen av fuktigheten som binds vid polerna. Därigenom bryts stora stycken av massiv is loss från kanterna pga det ökade trycket och lokalt kyler ner luft och vatten än mer runt polerna.

  • Varför menar du att gränsen skall gå vid när det är farligt flr människan? Är du inte medveten om att vi samexistera med andra livsformer? Du har en ytterst snäv syn på hur sambanden ser ut.
   Tror du att all skit försvinner bara du spolar på toan? Då har människan gjort det bra för sig och du är nöjd?

  • Mia Och det har aldrig hänt för i Japan?

   Varför hade vi fler svåra stormar här i landet på 80-90 talet än vi har idag, eftersom det enligt dig blivit varmare borde vi ha fler stormar idag, och varför har inte all den issmältning som det pladdras om i tid och otid gjort att vattnat i till exempel Östersjön har stigit kraftigt,? Den har legat jämt i hundratals år, enligt experter som dig borde vattennivån ligga jäms med kajkanterna i hamnarna
   idag om det ni yrar om hade stämt, att till exempel bortse från solens påverkan på jordens klimat är bra magstarkt, dessutom
   ligger detta utanför människans påverkan , men det lotsas ni
   inte om.

   Sen borde du oroa dig mer över vad vår så kallade högste ledare
   har för sig än att oroa dig för Donald Trump, men tydligen inte !

  • Jag håller med dig om att klimatförändringen är dåligt för människan. Men tyvärr är det något vi människor får leva med eftersom vi inte kommer att kunna göra något åt den inom de närmaste miljoner åren. Om vi lägger vartenda öre som finns på jorden på att ändra klimatet så skiter vår herre i det, för universum är nu en gång så skapt att klimatet skall ändras drastiskt med jämna mellanrum och om vi vill ändra på detta faktum så måste vi plocka om lite i universum och jag ser fram emot att få titta på när idioterna försöker.

 8. Ja, ni minns väl larmet om att isbjörnarna håller på att dö ut? Illustrerat med bilder på gulliga isbjörnsungar.

  Fast, i verkligheten visar det sig att stammen ökar i antal. Det visar inte PK-media. Samma media som dillar om troll och falska nyheter…

 9. SMHI har temperatur-siffror (Uppsala) från 1722, en siffra om dagen. (Äldst i världen!)
  Jag har tittat på juli månad.
  Det finns ett tak på 20ºC – elva år (1752 t.o.m. 21º):
  1730, 1752, 1764, 1776, 1818, 1823, 1855, 1901, 1914, 1994, 2010.
  Och det finns ett golv på 13ºC, också elva år (1902 t.o.m. 12º):
  1724, 1821, 1832, 1844, 1862, 1898, 1902, 1928, 1962, 1965, 1977

  (Men ni ser alltså att det var 13º i juli 1977 — och 20º juli 2010! Plus 54% på 33 år! Inte underligt att murvlarna blivit dödsförskräckta! ”Det går åt h-e för oss!”… – Jaha.)

  Årssiffrorna har stigit kanske 2º. Uppsala Observatorium hade förr ”landet” norr- och västerut. Men 1950 började man bygga där. Blir mer skyddat då.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2866!/uppsala_tm_1722-2015.zip

  • Att enbart mäta temperaturen när man pratar om värmemängd är lika dumt som att enbart mäta meter när man talar om hastighet!

 10. Klimatbluffen är det verktyg som FN använder sig utav för att försöka införa totalitära NWO globalt för att rättfärdiga kontrollsamhället som beskrivs i UN-agenda 21(30) där privat ägande ska upphöra,begränsad rörelsefrihet för individen,minibostäder där tex en familj får trängas i 20`m lgh osv…

 11. Ja om Svenska folket inte ser till att avsätta den här
  Stolle regeringen som bettèr sig som idioter så kommer
  folket att få mycket att förklara för kommande generationer,
  det gäller att avsätta kommunisthydran som nästlat in sitt
  fula tryne i alla instanser, i SVT som lika gärna kan
  uttalas Sveriges kommunistiska television, i Svenska
  Kyrkan där vänsterfolket nått enda upp på
  Ärkebiskopsnivå samt många andra instanser, det måste till
  rejäla praktnederlag för dem som ställt till det för landet om
  landet ska kunna rätas upp, och sker inte det vid nästa val,
  så är landet förlorat,. Folket måste VAKNA, 2022 ÄR
  DET FÖRSENT!.

  • Ja valet 2018 är det viktigaste valet som någonsin varit i Sverige.
   Det handlar om ett lands vara eller inte vara, om en återgång till då Sverige existerade och allt fungerade i landet.
   Så gå till valurnorna och välj rätt, välj SD.

 12. När människor börjar fatta att överbefolkningen är vårt största miljöhot, kan vi börja diskutera åtgärder och bidrag. Lägg ner pajaspartiet Mp.
  Mår riktigt dåligt av att se Gustav Fridolin och resten av packet.

  Hjälp i länder skall inte gå genom bidrag utan hjälp till självhjälp.
  Kunskap genom skolor. Barnbegränsning…

  Skall vi förändra PÅ RIKTIGT måste vi börja med oss själv. STOPP för musliminvandring. Sänka bidrag s.s, flerfamiljsbidrag, barnbidrag.

  DEMOGRAFI borde varit ett ord som borde diskuteras mer.

  • @malmobon, Instämmer! När alla problem i alla länder kokas ned till jordens problem är människan sitt eget största hot. Naturen överlever. Ju fler vi blir 10 miljarder, 11 miljarder så är klockan redan fem tolv, eftersom vi förstör mer än vi förbrukar.
   Såg en familj i byn. Hijaben under 30 år. 4 under 7 år. En i magen. Ja minsann. En utmaning!

  • ..och fortsatt kostar… ’Takten’ ligger vid ca 35 MILJARDER kronor per dygn/365 (Källa: JoNova). Och då är inte de direkta kostnaderna som allehanda konsumenter tvingas betala för bedrägeriet medräknade.
   Go figure !

  • Ja dessa pengar kund användas till att utrota många sjukdomar på jorden och även utrota svälten. Ändå skulle det bli pengar över

 13. Glöm inte att agronomen Johan Rockström är regeringens expert på ”klimat”. Han är i nivå med pansargeneralen i sakkunskap.

  • ..och vid sin sida har han hypercharlatanen Anders Wijkman som tillika är ordförande i Club of Rome… Kan något gå fel, månne… Suck ! 🙁

Kommentera