I Sverige kallas man rasist om man påminner om FN:s flyktingkonvention


INVANDRING. I Sverige har det gått så lång att den som påpekar självklarheter blir stämplat som rasist, fascist, nazist och en främlingsfientlig islamofob.

En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

FN:s flyktingkonvention stadgar också att flyktingar ska behandlas likvärdigt med andra utlänningar på det mottagande landets territorium.

Flyktingar är inte medborgare i mottagarlandet och förväntas återvända när situationen lugnat ner sig i deras hemländer. De kan dock normalt sett ansöka om naturalisation under samma förutsättningar som andra utländska personer i landet och på så sätt bli medborgare i det land där de sökt asyl och fått flyktingstatus.

Inom EU infördes 1990 den så kallade Dublinkonventionen, 2003 ersatt av Dublinförordningen. Enligt förordningen kan en asylsökande inte själv välja land, utan ska söka asyl i det första land personen anländer till. vid sin ankomst till EU. Detta kallas för principen om första asylland.

I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar invandringsvänliga debattörer gärna till FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort.

Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan. Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är artikel 34. Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Sverige går idag tvärs mot FN:s flyktingkonvention då vi tvärtom verkar vilja förstärka nationella identiteter istället för att arbeta med att assimilera dem in i värdlandet i likhet med FN:s anda.

FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad samt den säger klart och tydligt att de nya svenskarna ska assimileras. Exakt det som Sverigedemokraterna säger. Så den politiker som påstår att SD är rasister och fascister kallar samtidigt FN rasister och fascister.

-Pettersson tycker att det är alldeles för lätt att utnyttja asylrätten.

 • Dels av ekonomiska flyktingar för fattigdom är inget asylskäl.
 • Dels genom att resa genom mängder av fredliga länder för att komma till Sverige.
 • Dels genom att systematiskt och grovt åsidosätta värdlandets lagar och förordningar.
 • Dels genom att vägra assimilera sig, vilket till stor del är politikerna och journalisternas fel.
 • Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att Sverige följer FN:s flyktingkonvention, för inte kan vi påstå att FN är rasistiskt.

Alltså

 1. Första fredliga land den asylsökande anländer till gäller.
 2. Assimilering, den kulturella särarten överges i mötet med majoritetssamhället.
 3. Värdlandets lagar och regler ska gälla.
 4. Följs inte alternativ till 1-3 gäller alternativ 4 som är hemresa.
Assimilation verkar vara ett förbjudet ord i den svenska debatten, endast ett parti, Sverigedemokraterna, använder sig av FN:s begrepp.
Slutsatsen, kan inte bli annan än att FN:s Flyktingkonvention är ett dokument, som med sina tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad och assimilation är rasistiskt, och då ställer man sig frågan om varför Sverige undertecknat en rasistiskt konvention.

15 responses to “I Sverige kallas man rasist om man påminner om FN:s flyktingkonvention

 • Muslimska brödraskapet motverkar integrationen | Petterssons gör skillnad!

  […] för att begripa. Alla muslimska organisationer motverkar integrering annars är de inte muslimska. Följ FN:s flyktingkonvention där står att flyktingar ska återvända hem eller assimileras i det samhälle de kommit […]

  Gilla

 • Ama Tona

  Den här artikel måste lämnas över till regeringen tillsammans med videon som

  Måste titta hur det går i England

  Gilla

 • I Sverige kallas man rasist om man påminner om FN:s flyktingkonvention — Petterssons gör skillnad! – Life, Death and all between

  […] via I Sverige kallas man rasist om man påminner om FN:s flyktingkonvention — Petterssons gör skillna… […]

  Gilla

 • salrol

  Pettersson gör så vitt jag kan se bort sig grovt.

  FN flyktingkonvention handlar om om KRIGSFLYKTINGAR. S k ”asylsökning” är ett påhittat aktivistbegrepp och är eg en benämning för den procedur som hanterar migration. ”Mänskliga rätt” enligt konventionen gäller enbart i grannländer till en krigszon. Krigsflykting är dessutom endast de individer som registrerats av vissa internationella myndigheter, främst UNHCR, och vistas vid deras läger. Lämnas detta läger, så upphör status som krigsflykting, och individen jämställs med ordinär utlänning som vistas i ett land – typ turist eller arbetskraftinvandrare, och dessa kan inte med någon rätt kräva oförbehållsam försörjning av landet de vistas i.

  Någon ”asylrätt”, för annat än krigsflyktingar i anslutning till krigszon, existerar inte utan är ett lögnaktigt politiserande påhitt av kommunister och kultur-marxister (med stöd av kultur-liberaler).

  Alla andra gränsöverskridande flyttningar regleras genom den konvention vilken avser arbetskraft. Där anges i regelverket att arbete i önskat land skall sökas från det land personen är medborgare (eller f n vistas) och att med anställningsbevis, som intyg, sedan ansökan om visum lämnas till ett mottagarlands representation (konsulat, ambassad etc). Med visum i hand kan sedan inresa ske för den tid visum gäller eller anställningen varar. Det är inte självklart att anhöriga skall tillåtas följa en anställd, snarare är det internationellt legio att INTE anhöriga tillåts ansluta. Jmf förhållandena i Arabien m fl.

  Dessa konventioner har manipulerats om av politiska aktivister – ofta med hänvisning till EU, bl a i Sverige, vars riktiga lagstiftning faktiskt följer FN-konventionerna (vilket inte EU gör). I Sverige följs inte ens den av Riksdagen beslutade lagstiftningen av aktivisterna inom myndigheterna. Sveriges gräsrötter får av MSM etc ingen korrekt info (självfallet) om avtalade internationella regler, svenska lagar och hur lagar i Sverige (inte) tillämpas.

  Glöm inte att FN-konventionerna ifråga ALLTID anger att inga utlänningar, krigsflyktingar, arbetskraftinvandrare KAN och FÅR ges större grad av rättigheter (eller särbehandlingar) än den inhemska befolkningen erhåller ex diskrimineringslagarna. Ett krav är att de icke nationella skall följa mottagarlandets lagar, samt att mottagarlandet har både rätt och gentemot sin egen befolkning en SKYLDIGHET att straffa samt utvisa brottslingar bland migranter.

  Pettersson – GÖR OM OCH GÖR RÄTT!

  Gilla

  • Observator X

   Allt av det du skriver är obsolet. Ute. Har ingen betydelse.

   Försök begripa att världen är i gungning, är ledarlös, förvirrad.
   Mänskliga rättigheter skall ställas åt sidan i det att vi skall försvara Europa. Vår värld.
   Förstå.

   Gilla

 • introvert

  Ett sådant stort missbruk som asylrätten har visat. Lägg ner asylrätten på obestämd tid. Detta missbruk kostar svenska samhället miljarder som kan
  gå till annat.Det finns igen humanism i att låta sig bedragas under så lång
  tid. De verkliga flyktingarna kan inte ta sig hit. Ge människor hjälp på plats! Så har det varit förr och med goda avsikter. Att importera människor till
  Sverige gör inte detta land till en human nation. Politiker har för vana att
  visa hur självgoda dom är, de sitter vid makten en tid men ställer till det
  för oss i generationer. Makten berusar politiker och dom vill bara ha mer,absolut makt.

  Gillad av 1 person

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Personligen har jag inga problem om utvalda delar av omgivningen i lönndom förlänar mig de impopulära epiteten fascist, rasist eller islamofob, då dessa befängda tillvitelser ändock kan ses som ett vedermäle för att man icke stillatigande betraktar och accepterar den allomfattande transformeringen av en fungerande demokrati till ett laglöst land, vilket alltmer behärskas av samhällsfientliga krafter.
  Andreas.

  Gillad av 1 person

 • Bosse

  Jag såg en intervju från en tysk kanal med Morgan Johansson.Det är bara förnekelse hela tiden om hur tillståndet är i Sverige. Varje gång han fick en fråga om hur det och det är i Sverige så svarade han ” jag men det problemet finns i andra länder också”.Ingen självkritik på något sätt kommer från han eller någon i regeringen. Dom frågade om no-go zonerna i Rinkeby bl.a. Då svarade han ” ni ska se hur gettona i USA ser ut”. Endast en idiot med ansvar för landet uppför sig så.

  Gillad av 1 person

 • Tobbe

  Det är bara PK som fortfarande sprattlar med brallorna nere inför verkligheten. De har ingen större vokabulär än så.

  Gilla

 • Mimi N.

  De (=PK-eliten och PK-pöbeln) kommer inte att tysta ned oss längre – vi är många, vi blir fler och fler.
  Redan nu är de trötta och hesa – de har bräkt i den politiskkorrekta (lögnaktiga) kören alldeles för länge. De är just det som de anklagar sina motståndare för att vara. De dömer på förhand och avhumaniserar.
  När de inte lyckas sätta dit oss för inbillade hatbrott, då kallar de oss ‘rasister’, ‘fascister’ och islamofober. De blir upphetsade, pilska och kåta av de tre orden – därför skriker de ut orden och skriver dem i sina skitartiklar gång på gång, om och om igen … FÖR ATT FÅ SITT LIVS ORGASM – och de vältrar i det, perversa jävlarna !
  Min allra största önskan är att alla rånoffer, våldtäktsoffer, mordbrandsoffer, de tiotusentals misshandlade – alla offer ska få vittna i en ny Nürnbergrättegång nu knappt 70 senare, där alla nazikommunister och deras ‘skyddslingar’ ska få det straff de förtjänar!!
  Detta var ingen hotelse, utan en dröm jag och andra bortglömda, nästan svältande svenska pensionärer haft sedan en tid tillbaka.
  Shame on them all ! Punkt.

  Gillad av 1 person

 • Argus

  Flyktingkonventionen gäller för händelser före 1 januari 1951. Det är genom det så kallade New York-protokollet från 1967 som det kom att omfatta tid efter detta och inte bara Europa. Hög tid att säga upp tilläggsprotokollet.

  Gilla

 • malmobon

  (S)verige plockar ut bitarna som passar deras egen agenda. Precis som Saudiarabien gör. Muslimska länder har sin egen FN deklaration som antogs i Kairo 1990. Kairodeklarationen. Mannen bestämmer går den ut på. Nu börjar det dock hända lite saker i FN med Donald Trumps politik.

  Han anser precis som när det gäller NATO att andra länder måste ta ett större ekonomiskt ansvar.

  Min åsikt är den samma som vad som gäller EU. Lägg ner och börja om från början. För stora kostnader inom båda organisationer.

  Gillad av 1 person

 • Sara H. från Skåne

  Marockan fick uppehållstillstånd pga ”särskilt ömmande skäl.” Nu utvisas han efter besinningslöst våld och rån.
  ————————————————

  – Ett närmast besinningslöst våld, enligt Lunds tingsrätt.

  Nu döms en 18-årig man till 1,5 års fängelse och utvisning. Den dömde var 16 år när han kom till Sverige från Marocko 2014. Han beviljades uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmade omständigheter, framgår det av domen.

  Nu döms han alltså till 1,5 års fängelse. Han ska därefter utvisas ur landet och är inte välkommen tillbaka förrän om tio år. Han ska även betala 49 640 kronor i skadestånd till butiksägaren och 5 600 kronor till flickvännen.
  Brotten är så pass grova och 18-åringens anknytning till Sverige så svag att det inte finns några hinder för utvisning trots hans låga ålder, enligt domstolen.

  Eftersom det finns risk att 18-åringen går under jorden har han suttit häktad hela tiden i väntan på rättegång och domslut.

  http://www.skd.se/2017/07/04/hogg-ner-aldre-man-med-fogsvans/

  Gilla

  • Tomas

   ”Bedebladet” är en av alla de tidningar som jag varit i kontakt med.

   Redaktionen var överlägsen och hånfull.

   Tidningen vill dölja myndigheters brott mot Svenskar i allmänhet och barn i synnerhet. Den stöder administrativ rensning av Pursvenskar.

   Om ni hör någon som prenumererar så uppmana dem att sluta ge pengar till fulmedia.

   Även äldre har oftast Internet numera. Uppmana dem att använda Internet som de redan har.

   Min uppmaning här är att: Använd gärna Unvis.it när det fungerar.

   https://unvis.it/skd.se/2017/07/04/hogg-ner-aldre-man-med-fogsvans

   (Bedebladed är Skånska och kommer av beda = beta = sockerbeta.)

   Hälsningar Tomas.

   Gillad av 1 person

  • ruben

   Undrar vad de ”särskilda ömmande skälen” var? Hade kanske inte pengar till rånverktyg för att slå ihjäl någon? Finns det någon s.a.s. ansvarig utgivare av det humanitära bidraget på Migrationsverket? Hur besiktigar man deras bakgrunder och trovärdighet? Jag kan tänka mej att Mig.verket bör ha ett ansvar för vad de släpper ut i samhället. De bör kunna fällas för oaktsamhetsbrott typ ”allmänfarlig vårdslöshet”.
   Dessutom har vi ju ”trolöshet mot huvudman” som verkar lätt att ordna. Man kan ta ut släkten som tolkar, fast det inte är korrekta valet, plocka ut resor, hotell, materiel, kläder och övertider godtyckligt. Klienten kan vara släkting, och får olaglig särbehandling. De verkar identifiera, undersöka och registrera asyl-sökarna undermåligt och med dålig säkerhet beträffande t.ex. pandemisjukdomar och flerdubbla identiteter. Man kan anlita företag man är jäviga med osv. Vem minns inte Stockholms landstings köp av stödstrumpor för 6000 kr paret?
   Jag är starkt kritisk till hanteringen på Migrationsverket och hoppas man stoppar all asyl-handläggning genast. Det är ett allvarligt svek mot Svenska medborgare. Jag anser att det liknar brott, som dagligen pågår mot Svenska skattebetalare både ekonomiskt och psykosocialt. Överskrider inte riksdagen och myndigheten sina befogenheter när så få Svenskar stödjer det de gör?

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: