”Papperslösa” som håller sig undan utvisning har inte rätt till bidrag – dom från HFD


INVANDRING. Kvinnan och hennes barn är ”papperslösa” och har fått avslag på sin asylansökan. De lever gömda för att slippa utvisas och för att klara sig begärde kvinnan bidrag från kommunen men fick avslag. Hon gick till domstol och vann i förvaltningsrätten. Nu har dock både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att hon inte har rätt till bidrag.

Kvinnan vände sig till Vännäs kommun och ansökte om försörjningsstöd – tidigare kallat ”socialbidrag” – för sig själv och sina tre barn.

Kvinnan och hennes barn hade bott i Sverige i tre år och två år tidigare hade de fått avslag på sin ansökan om upphållstilstånd. Sedan dess hade familjen levt ”gömd” för att slippa avvisning.

Vård- och omsorgsnämnden i kommunen avslog dock kvinnans begäran om försörjningsstöd med hänvisning till att familjen omfattades av lagen om mottagande av asylsökande och att deras behov tillgodosågs genom bland annat ideella organisationer. Någon nöd ansågs inte heller föreligga.

Kvinnan överklagade genom sitt ombud kommunens beslut till Förvaltningsrätten i Umeå.

Förvaltningsrätten konstaterade att det är kommunen där kvinnan bor som har det yttersta ansvaret för att hon får det stöd och den hjälp som hon behöver.

Förvaltningsrätten skrev: ”Eftersom X (kvinnan) och hennes barn är s.k. papperslösa som lever gömda i Sverige har de inte rätt till bistånd enligt 12 § LMA (lagen om mottagande av asylsökande). Bestämmelsen i l § andra stycket LMA kan därför inte åberopas som grund för ett beslut om avslag på en ansökan om bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen).”

Förvaltningsrätten gick därför på kvinnans linje och överlät åt kommunen att räkna ut hur mycket kvinnan hade rätt att få i bistånd.

Kommunen överklagade avgörandet till Kammarrätten i Sundsvall som konstaterade att bistånd enligt socialtjänstlagen kan betalas först då alla andra möjligheter till försörjning för att uppnå en skälig levnadsnivå är uttömda.

Kvinnan tillhörde dessutom den grupp av personer som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande och hennes behov av stöd skulle därför tillgodoses genom de möjligheter som fanns enligt den lagen.

Kammarrätten slog därför fast att kvinnan inte hade rätt till försörjningsstöd från kommunen enligt socialtjänstlagen.

Kvinnan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som meddelade prövningstillstånd med följande motivering: ”Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller vilket ansvar en kommun har att ge hjälp till en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning.”

HFD har nu prövat ärendet slutgiltigt och skriver följande i sin dom: ”Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA, följer att den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd ges eller utlänningen lämnar landet.”

”Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare framgår att den som omfattas av den nämnda lagen inte har rätt till bistånd i form av bl.a. försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.” 

HFD hänvisar bland annat till ett tidigare HFD-avgörande där det framgår att en person som i och för sig inte har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande ändå ska anses ingå i den lagens så kallade personkrets om han eller hon till exempel håller sig undan utvisning.

HFD konstaterar att kommunalt försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande är tänkta att täcka samma slags behov. Den som har rätt till bistånd enligt den ena lagen kan därför inte ha rätt till bistånd enligt den andra lagen.

Så kallat ”nödbistånd” enligt socialtjänstlagen kan därmed inte heller lämnas eftersom den paragrafen förutsätter att personen enligt huvudregeln de facto har rätt till försörjningsstöd, enligt HFD.

Kommunen kan enligt socialtjänstlagen i och för sig betala ut bistånd även i andra fall men dessa fall kan inte prövas i domstol. Kvinnans överklagande avslås därför.

Från Dagens Juridik

-Pettersson tycker att ordet ”papperslösa” är fel, de ska benämnas med sitt rätta namn ”illegala invandrare” och illegala invandrare ska åka hem. Kvinnans ombud borde uppmanat kvinnan att åka hem frivilligt och ta de pengar som erbjuds för återvändare. 30.000 kronor per person eller 75.000 kronor per familj…

Tänk så rätt Dan Park har…


22 responses to “”Papperslösa” som håller sig undan utvisning har inte rätt till bidrag – dom från HFD

 • Kalifatet Malmö ger bidrag till illegala invandrare | Petterssons gör skillnad!

  […] början av juni avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett fall från Vännäs – där rätten fastslår att en kommun inte har skyldighet att hjälpa […]

  Gilla

 • martainkeillor@gmail.com

  Papperslösa är illegala inget snakk om det.Liberalism det ”illegala” demokraturen.

  Gilla

 • Mr Jordan

  Ardalan, vår minister, bevisar att det går. Kanske han kan förklara, varför det ser ut som det gör? Ni som tror på demokrati; SD 18. Sedan, vete fan..

  Gilla

 • Lena

  Varför har vi regler om de inte följs, för att föda jurister och andra i det så kallade rättsväsendet………..nej tack !
  Ut med de som har fått avslag och ”godhetsknarkarna” , kan ägna sig åt svenska hemlösa och svenska pensionärer som behöver hjälp !

  Gilla

  • Realist

   TACK det är det enda som behövs !!!

   När kommer alla domstolar som ät lagvidrigare vara lagvidriga ???

   Gilla

 • assad

  Jag är inte imam, jag repeterar, jag är inte imam.

  Gilla

 • ossie

  Märkligt ett vettigt beslut mycket ovanligt.

  Gilla

 • Roger Moore

  PAPPERSLÖSA är bättre än Sveriges arbetare tycker politikerna, VIKTIGA människor tycker de ska ha allt gratis de lössen och vi tvingas betala!

  Gilla

 • age

  Borde inte behövas ett domstolsbeslut för att följa Svensk lag.

  Gilla

  • compulsoryunion

   en självklar fråga avgjord igen av en mängd dyra oavsättbara kvinnor och några män, som fikar i grupp i en egen bubbla/skyddad ”verkstad” på Riddarholmen ganska långt ifrån det Mogadishu vi andra tvingas finansiera i marknadsekonomisk konkurrens med Kina fast vi har 2 kommunanställda och 3 ”flyktingar” och palestina på ryggen.

   Gilla

 • Adolf Nilsson

  Jag har en stilla undran när man läser om tillämpning svensk lag i Sverige. När man skriver kommentarer ,man skall följa svensk lag.Sedan läser man om invandrar täta områden finns sharia poliser som tillämpar just sharia lagar varför får dom, om inte vi får tillämpa våra lagar.Över huvudtaget hela rättssystemet är i gungning och inrikesministern med regeringens goda minnen gör ingenting för att lagen efterlevs .Här har vi en anledning att kräva landsföredaren svetsarns avgång bums.Ha det så gott Adolf

  Gilla

 • Hönsmamman

  Dan Park vid statyn på Möllevångstorget i Malmö.
  Torget pryds i dag av konstnären Axel Ebbes staty Arbetets ära som symboliserar områdets arbetarhistoria.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Axel_Ebbe

  Skönt att veta att svenska medborgare inte är försörjningsansvariga för hela världens befolkning.

  Läs detta:
  http://katerinamagasin.se/nej-natten-ar-inte-langre-min/

  Gilla

 • Argus

  Det är bra men det räcker inte. Först och främst måste det till ett förbud för kommuner och andra att bistå den som ska avvisas. Den som ska avvisas kan få nödhjälp i Migrationsverkets förvar och ingen annanstans. Sedan ska det till kännbara straff för de som gömmer illegala immigranter. Höga dagsböter eller böter på omsättning för företag och organisationer samt att rekvisit förverkas (bostad, lokal, fordon, etc.,etc.).

  Gilla

 • angelicaplacet

  Även om illegala inte kan kräva att bli försörjda så finns väl valfriheten fortfarande kvar för kommuner att försörja illegala om de vill det?

  Gilla

 • Jhonsson

  Papperslösa skall inte ha rätt till något, som bekostas av skattebetalarna.
  Det enda vore kanske en enkel biljett till stället, där de hör hemma.

  Gilla

 • Nisse

  Det är bra Sverige kan inte försörja alla babbar som lever i Sverige illegalt dom skall ut ur landet. Nu måste regeringen satsa på alla pensionärer som inte har pengar till mat i slutet på månaden……….

  Gilla

  • naimlap

   Finns det sådana? Förlåt att, jag tvivlar då jag titt som tätt ser hur just pensionärer stoppar sedlar i zigges pappmugg tillika ger de ziggan eller zigge en kram. Det vore kanske på plats att, sänka pensionerna och då särskilt för kvinnor, som är de största givarna till ett kriminellt klientel, som håller på att rasera landet infrastruktur genom stölder. Jag, kan tyvärr inte hysa någon empati för personer, som slagit undan benen för kommande generationer, genom sin dumhet, feghet och storhetsvansinne lagt grunden till dagens skitsamhälle. Röstat rött,, tänkt blått, handlat svart och hycklar vitt.

   Gilla

  • Billy Boy

   Finansminister Magdalena Andersson (S) ser så här på saken.

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: