Straffskärpning för hot mot förtroendevalda


INRIKES. -Pettersson undrar varför straffskärpningen inte ska gälla hot och våld mot all. Vårdpersonal, blåljuspersonal, allmänheten, arbetslösa, sjuka, oavsett vilket yrke man har? 

”Departementet har inlett ett arbete som tar sikte på att införa en särskild straffskärpningsgrund för våld som riktar sig mot förtroendevalda. Syftet är att i lagstiftningen tydligare markera mot våld och hot som riktas mot politiker, eftersom det i förlängningen riskerar att underminera demokratin”.


14 responses to “Straffskärpning för hot mot förtroendevalda

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  De politiska makthavare som under decennier varit sysselsatta just med att underminera demokratin, påstår sig nu vilja skydda densamma. Här gäller det endast att vidta ännu en åtgärd i kampen för att kväva samtliga yttringar från de oppositionella och det finns, märk väl, en uppsjö av tillfällen för dessa så kallade förtroendevalda att definiera motståndarnas argumentation som hot.
  Viljan att svartmåla och demonisera kombattanternas protester mot vanstyret saknas definitivt inte, och straffskärpningen kommer i praktiken endast att innebära ytterligare en inskränkning av yttrandefriheten.

  Det är som vi alla känner till inte främst dessa föregivna representanter för folket som är i störst behov av ökat skydd, utan alla vi övriga som dagligen tvingas till omvägar och inskränkningar på grund av invasionen och vilka icke har förmånen att eskorteras av livvakter, som behöver förstärkt värn.

  Skall straffskärpning diskuteras är det tillrådligt att börja med att återupprätta svenskt rättsväsende och utdöma proportionerliga påföljder för den kriminella importens aktörer samt förhandla om lagändringar som åter gör det möjligt att på hållbar grund frånta oönskade individer svenskt medborgarskap, så kallad denaturalisation.
  Andreas.

  Gilla

 • Jhonsson

  Våra politiker oroliga och känner sig hotade.
  Men så känner också det svenska folket,Ygeman. Vi känner oss hotade av de terrorister, som vi vet finns i landet och som vi dessutom tvingas att försörja. Skärp straff för alla hot, oavsett vem det är riktat mot. Skicka tillbaka misstänkta terrorister till sandhögen de kom ifrån.
  Varför inte utnyttja det lagrum, som redan finns? Det är ju mestadels bara den nedre halvan som användes.
  För nysvenskar med ”rabattkort” inte ens det.

  Gilla

 • Nog Nu

  Först beslutar de sk demokratiska politikerna att de ska beviljas ansvarsfrihet, sedan hittar de på allehanda saker så som att landet skall i grundlagen vara multikulturellt, de importerar över decennierna 2 000 000
  Invandrare av olika främmande raser, när svenskarna sedan börjar få nog skapar de lagstiftning mot sk rasism, hets mot folkgrupp och när det börjar hetta till lagstiftar de sk demokraterna så att kritik och opposition blir kriminellt via hets, hot och upphöjer sig själva över befolkningen som nån slags gudar när hårdare straff skall utdömas om någon motsätter sig deras förehavanden!

  Där gott folk har ni era sk demokrater!

  Gilla

 • Grune

  Detta gäller alltså inte Sverige, eftersom vi inte har några politiker i Sverige.

  Gilla

 • age

  Vilket straff gäller för muslimer, som har som livsmål att döda oss, enligt koranens direktiv?

  Muslims lag är koranen.
  Muslim är edsvuren att ägna sitt liv åt islam.
  Muslim är skyldig att följa koranen.

  Vilket straff gäller för individ i Sverige, som har att rätta sig efter annan lag än sveriges lag?

  Jag rättar mig efter svensk lag; Är jag då extremist?
  Är muslim, som lever efter koranen extremist?
  Vilken lag och vilket straff gäller för den som har som livsmål att errövra vårt land? — Koranen säger att islam ska ta över världen, inte delar av den, utan hela, – och om så behövs, med våld.

  Vi har den sekten i vårt fosterland.
  Vi har dem omkring oss.
  Vi har dem intill oss.

  Känner du dig trygg?

  Gilla

 • Rättsstravningsprojektet

  Vad vad det han sa G Orwell: ”all animals are equal, but some animals are more equal than others”

  Nån annan jag vet inte vem, har sagt: ”We are a nation of, Sheep, ruled by Wolves, owned by Pigs”

  Summerar det hela ganska bra, varför ständigt denna förvåning?

  Gilla

  • Albert

   Mycket bra och träffande!
   Fann precis en intressant och läsvärd artikel på Wikipedia som handlar om ”elitteori” vilken tycks ha mycket gemensamt med detta och hur Sverige styrs för närvarande.
   Man skulle nästan kunna tro att den svenska regimen använder detta som en manual; https://sv.wikipedia.org/wiki/Elitteori

   ”Elitteori är en samhällsteori som beskriver hur makten i större eller mer komplexa samhällen är starkt ojämnt fördelad. Det vill säga, inflytandet över centrala eller mer långsiktiga beslut tenderar att koncentreras till eliten, en fåtalig och mer eller mindre enhetlig samhällsgrupp som reproduceras över tid. Enligt elitteorin vinner denna minoritet sin dominerande ställning genom metoder, vilka ligger bortom legitima val. Skenet av demokratisk majoritetskontroll kan därför anses bedrägligt för många. Minoriteten kan via en rad metoder, från tvång till propaganda, manipulera majoriteten för sina syften. På grund av sin makt, sin organisation, sin politiska skicklighet, eller sina personliga egenskaper, kan eliten bevara sin hegemoni. Elitens enhet betraktas ibland som ett resultat av dess sociala bakgrund och ibland som ett resultat av elitens egen organisation, det vill säga den anda av enhet som är baserad på sammanfallande intressen och deras homogena uppträdande. Elitens sammanhållning skapar också en självmedvetenhet som fungerar som en extra drivkraft”.

   Gilla

 • Albert

  Det är ju dessa s.k. ”förtroendevalda” som utgör det största hotet mot folket och demokratin. Därför är det straffen för ansvarslösa politiker som måste bli hårdare.
  Morgan Johansson borde själv dömas till stegling!
  Resten kan dömas till livstids straffarbete med att återuppbygga landet och allt annat de raserat!

  Gilla

 • Peter Skoglund

  Lite apropå frågan…………..

  ”För drygt tio år sedan lades den första svenska utredningen om hot och våld mot förtroendevalda fram. Huvudsekreterare var Agneta Blom. Hon har fortsatt att syssla med frågan och är en ofta anlitad expert, bland annat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

  Agneta Blom är till vardags verksam som statsvetare vid Örebro universitet. Sedan förra valet är hon också S-märkt kommunfullmäktigeordförande i Örebro.

  Utredningens skarpaste förslag var att straffet ska vara extra hårt om någon hotar en politiker, att det behövs ett utökat skydd för den som utövar ett förtroendeuppdrag.

  Motargumenten när förslaget presenterades handlade bland annat om att man inte ska göra skillnad på folk, att politiker inte ska vara förmer.

  Agneta Blom underkänner det argumentet. Det handlar inte om att skydda en elit utan om att värna om att alla ska kunna vara delaktiga, framhåller hon.

  Agneta Blom är inte helt säker på att hatet och hoten mot politiker har ökat med åren. Kanske är det snarare möjligheterna att sprida det som blivit större, liksom hur vi hanterar det.”

  https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/hotutredaren-hog-tid-att-skarpa-straffen-hot-17399

  Jag tillägger………

  Man ska naturligtvis i en demokrati, inte göra skillnad på folk.

  Ska man ändra på påföljderna för hot mot människor, så ska man göra det generellt. Ska då gälla för hot mot alla medborgare. För vi är alla en del av demokratins företrädare i vårt samhälle, både i vår yrkesroll eller vårt privatliv. I högsta grad.

  Gilla

 • compulsoryunion

  när de förtroendevalda gör tvärtom vad de lovat och gör kartell med Ali EsBati också?

  Gilla

 • Argus

  Men när det är staten som hotar då? ”Politikerna i Hultsfreds kommun som tagit beslutet att nyanlända nyinflyttade inte ska kunna få försörjningsstöd kommer nu att utredas för tjänstefel.” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6710269

  Det mest överraskande är att det verkar finnas tjänstefel i lagstiftningen, eller rör det signum majestätsbrott mot nyadeln. Den gängse gången torde eljest vara att överklaga beslutet. Det finns dock positiva effekter i detta, nu kan också Nisse i Hökarängen polisanmäla kommunen när de ”pissar på honom”.

  Gilla

 • Erik

  Demokrati? Var? Var?

  Gilla

  • Grune

   Det var tider sedan vi hade demokrati i detta land, den försvann samtidigt som yttrandefriheten togs bort.

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: