Stäng

Skattefinansierad könsstympning stoppas i Skåne

KÖNSSTYMPNING. Sverigedemokraterna och alliansen i Region Skåne har trots de rödgrönas motstånd fattat beslut om att ”patienter” i fortsättningen ska betala hela kostnaden för omskärelser av pojkar på icke medicinsk grund. Det rapporterar P4 Kristianstad.

De rödgröna, som styr i regionen hade föreslagit att subventionen från skattebetalarna skulle höjas från 1800 kronor  till 3700 kronor. De rödgrönas förslag hade därmed inneburit att det riskkapitalägda Capio även i fortsättningen kunnat öka sina vinster genom omskärelser av små pojkar för skattebetalarnas pengar.

Omskärelsen, som kostar upp mot 7000 kronor kommer nu att få betalas av föräldrarna till barnen.

-Pettersson tycker omskärelse av icke medicinska skäl på barn ska förbjudas helt. Vill någon omskära sig ska personen vänta med beslutet till personen är myndig och betala själv…

Inom judendom och islam är omskärelse av pojkar vanligt, märkligt att de kan vara överens som något och medan de rödgröna diskuterar vinster i välfärden vill de höja dessa vinster med skattepengar…

TIDIGARE 2017-04-22. ”Vårdresurser ska inte gå till könsstympning”

INVANDRING. Som det ser ut idag subventioneras könsstympning kraftigt av Region Skåne. Det kostar skattebetalarna i Skåne ungefär 3 miljoner kronor per år med könsstympning av barn. Pengar som istället hade kunnat användas på ett så mycket bättre sätt för att bättre tjäna skattebetalarna, skriver ungdomspolitiker från Luf och Grön Ungdom.

Lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar innebär att det är fullt tillåtet med omskärelse av pojkar utan särskilda medicinska skäl. Det krävs inget egentligt samtycke från barnet men om barnet är i ålder och mognad av att förstå innebörden av omskärelsen skall barnet bli informerat och ingrepp får inte utföras mot barnets vilja. Det blir dock ytterst problematiskt i och med barnet inte alltid har möjlighet att uttrycka denna. Likaså finns det inte heller någon nedre åldersgräns på hur gammalt barnet måste vara vid omskärelse.

Artikel 19 av Barnkonventionen säger att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av vårdnadshavare.

Artikel 24 av Barnkonventionen säger att varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Svenska Läkaresällskapet menar på att icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med barns rätt till integritet och självbestämmande samt strider mot FN:s konvention om barns rättigheter.

RFSU menar att det inte finns några hygieniska motiveringar samt att medicinska skäl helst skall bejakas till puberteten i och med tidiga ingrepp kan leda till komplikationer samt är ingreppet irreversibelt och bör endast vidtas som en sista åtgärd. Likaså menar RFSU på att ingrepp med anledning av hygieniska skäl får oftast motsatt effekt eftersom ingrepp lämnar ollon och urinrör mer utsatta för smuts och bakterieangrepp och den antibakteriella och skyddande funktion som smegman under förhuden ger saknas på en omskuren penis.

Kontentan är att Lag 2001:499 strider mot barnkonventionen i och med att de flesta omskärelser inte sker på medicinsk grund utan oftare till följd av traditionella sedvänjor och knappast är för barnets bästa samt att det är att likställa med övergrepp och att det allt som oftast resulterar i komplikationer.

Frågan om religionsfrihet kan uppkomma som ett argument för manlig könsstympning. Men är det religionsfrihet när föräldrarna bestämmer ett barns religiösa tillhörighet? Religionsfriheten gäller även barn och dessa ska själva i mogen ålder få bestämma om de vill tillhöra något religiöst samfund. Staten har i och med Barnkonventionen kravet att traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa skall avskaffas. Tillåtandet av omskärelse är då ett tydligt exempel på hur staten inte följer barnkonventionen. Ett ingrepp som omskärelse är i flera religioner en traditionell sedvänja och ingreppet är dessutom irreversibelt.

Läs hela debattartikeln på SvD…

-Pettersson undrar om siffran tre miljoner kronor i Skåne stämmer så blir det en hel del pengar över hela landet. Det är dock inte det viktiga. Medan politiker och andra diskuterar vinster i välfärden går en del till att stympa barn.

Vill någon omskära sig ska personen vänta med beslutet till personen är myndig och betala själv…

Inom judendom och islam är omskärelse av pojkar vanligt, märkligt att de kan vara överens som något…

 

11 reaktioner på “Skattefinansierad könsstympning stoppas i Skåne

 1. Nog är det konstigt att skattebetalarna har betalat muslimerna för att förstöra pitten på små pojkar………

 2. Pettersson:
  De rödgröna avser med sina ”besparingar”,inte de summor vi skatteslavar tvingas betala ! Varför skulle detta rödgröna pack,söka underlätta för oss av urbefolkningen ?
  Om jag sedan förstått det hela rätt,betalar vi redan nu 1.800:-för denna medeltida sed,för varje barn som misshandlas !

 3. Jag har hela mitt liv önskat att den var lite längre. Finns det någon bidragsform som täcker detta.

 4. FI o Feministregeringen kommer demonstrera för rätten att könsstympa kvinnor så alla kan få njuta lika mkt som muslimska kvinnor gör.

 5. Jag kan tänka mig betala skatt för könsstympning av våldtäktsmän,…

 6. Stympning utan medicinska skäl har väl aldrig varit skattefinansierat i Sverige, det har smugits in av en svag läkarkår som inte förmått att hålla kravmaskinerna på avstånd.

 7. Jag anser att dessa ”styckare” & i värsta fall mördare, jo barn dör pga komplikationer, kan förpassas till öknen igen där de hör hemma & inte blandas med hyfsat civiliserat folk!!!!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: