Sjuklöverpartiernas landsförräderi

INSÄNDARE. Sjuklöverpartiernas landsförräderi tiden efter 2005 kan likställas med nazisten Vidkun Quislings under andra världskriget. Att sjuklöverpartierna gjort sig skyldiga till landsförräderi är i dag ställt utom allt tvivel.

Den massinvandring som skett helt oreglerat och omdömeslöst har aldrig i val eller folkomröstning sanktionerats av svenska folket. Med hänsyn till de enorma skador och förödelse de därmed orsakat Sverige och svenska folket vad gäller trygghet till liv och egendom samt raseringen av välfärden gör att det inte går att definiera denna brutalitet som annat än landsförräderi.

För att beskriva vad sjuklövern med f n Stefan Löfven som statsminister i spetsen – i sitt förräderi – närmast kan jämföras med måste man gå till de mest extrema ytterlighetsideologierna som nazism och kommunism. För att finna en personligt ansvarig för samma förräderi mot sitt land behöver vi endast vända blicken mot vårt grannland i väster.

Denne persons namn var Vidkun Quisling. Han förrådde och offrade sitt land genom att liera sig med de tyska nazisterna under andra världskriget. Därmed tillät han precis vad som händer i Sverige i dag att utländska individer fick ta över makten i Norge.

De inte endast tog makten utan terroriserade den norska allmänheten på ett sätt som efter kriget gav Quisling epitet landsförrädare. Han fälldes också som sådan och straffet blev arkebusering, som också verkställdes.

I Sverige har visserligen invandrarna inte formellt tagit över. Men eftersom sjuklöverpartierna tillåter våldet, inte endast förekomma, utan allt mer accelerera utan att stävja det är skillnaden mellan  det som hände i Norge och nu händer i Sverige knappast märkbart. Skändningen av kvinnor som i alla ockuperade stater är ett av de största övergreppen från den invaderande statens sida har inneburit att de svenska kvinnorna lever i en otrygghet som kan liknas vid ett krigstillstånd. Sålunda säger sig 25 procent av de svenska kvinnorna ej vågar sig ut utan sällskap. 35 procent känner ständig otrygghet. Finns det något annat ord för dem som skapat detta än -landsförrädare?

I Sverige är nämnda politiker inte endast indirekt ansvariga för den förödelsen av vårt land som nu pågår utan även direkt ansvariga eftersom de har tillåtit denna helt oreglerade massinvandring där i stort sett vilka kriminellt belastade individer som helst  fått tillträde till vårt land.

Det vi hittills fått erfara är en brottslighet av en omfattning som aldrig tidigare förekommit i vårt land. Den innebär en synnerligen grov sådan som mord, våldtäkter, rån, misshandel, bränning av bilar och fastigheter uppgående till miljardbelopp.

Men ovanstående är inte nog. En stor del av de som bekänner sig till islam vägrar att följa och leva efter den värdegrund vi lagt fast i såväl grundlag som allmän lag.

Sådant brott är t ex vägran att tillåta kvinnor leva efter de jämlikhetslagar vi lagt fast. Detta accepteras av sjuklöverpolitikerna i sådan omfattning att vi med skäl kan påstå att Sverige är på väg att få två parallella rättssystem.

Genom att islamister får driva förskolor, skolor och ungdomsorganisationer, uppfostras barnen enligt koranen och sharia varvid de medvetet fostras till att inte integreras i det svenska samhället. Undersökningar har på senare tid visat att ett stort antal invandrarungdomar fostrats och fostras till extremister genom att det svenska samhället ger fundamentalister och extremister möjligheten att driva utbildning etc.

Genom hemspråksundervisningen lär man sig inte svenska och kommer därför inte in i eller integreras i vårt samhälle. Detta visar sig ju alltmer. Vi har nu inte endast parallella rättssystem utan också parallellsamhällen genom att vi tillåter sådana att utvecklas på fler och fler orter. Därmed förhindras integration och extremismen ökar.

Det råder inte några som helst tvivel om att sjuklöverpartierna har inriktat sin politik på att i Sverige tillåta framväxten av parallella samhällen med olika rättssystem.

Det innebär att man inte endast som nu tillåter samhällen där kvinnor är underordnade männen utan kommer att låta ett sådant system bli permanent.

Redan nu har sjuklöverpartierna saboterat och rivit ned de hundra års kamp för kvinnors jämlikhet med männen som gjort oss till förebild i världen.

Den eftergivenhetspolitik sjuklövern nu för vad gäller kraven på invandrares skyldighet att leva efter de svenska lagarna och svensk värdegrund är självklart inte endast ett hån mot demokratin, vår grundlag, svenska folket och inte minst vad som bör gälla i en utvecklad civilisation.

Att som nu föra samtal och liera sig med individer vars kultur/religion/värdegrund knappast kan anses ge dem ens en plats på nedersta stegpinnen på civilisationens stege tyder på ansvarslöshet och låt gå politik.

Detta gäller framförallt synen på kvinnor men också på demokrati, rättssystem, individens frihet, kultur (såsom avbildande konst etc) etc etc. Att hålla god min när människor vill styra samhället enligt tusenåriga traditioner (ock överföra detta på det svenska samhället) där vidskepelse och primitivism tas på fullt allvar är tecken på att dagens svenska politiker saknar såväl tillräcklig IQ, bildning som vanligt sunt förnuft. Trots att Sverige har undertecknat och antagit en FN-konvention att all diskriminering av kvinnor (även sådan i religiösa samfund) skall förbjudas ser vi i stället en ökad diskriminering av kvinnor i Sverige.

Nyligen skedde invigning av Nordens största moské i Malmö. Höga politiker från flera av sjuklöverpartierna deltog i denna. Inte ens vid detta tillfälle doldes diskrimineringen av kvinnor. Och inte heller kritiserades den av närvarande höga politiska företrädare!

Självklart är det inte minst vid sådana här tillfällen som politikerna med vår grundlag i ryggen skall kräva jämlikhet på alla områden.

Att inte ”stämma i bäcken” innebär att islams värdegrund allt mer tar över i det svenska samhället. De politiker som accepterar detta bryter helt klart mot grundlagen och den värdegrund vi lagt fast i denna.

Självklart är beteckningen landsförrädare på de politiker som bär ansvaret för raseringen och därmed brotten mot de svenska medborgarna en helt korrekt brottsrubricering.

Vi får därför aldrig släppa kravet på att de ansvariga en gång skall ställas till svars. Inte minst i det kommande valet. Detta är en skyldighet mot oss själva men självklart i än högre grad mot de människor som fått sina liv förstörda (varv ett stort antal är svenska kvinnor/flickor) av politikernas landsförrädiska och usla handlande.

Olle Ljungbeck, Gävle

Olle Ljungbecks enmansdemonstration på Stortorget i Gävle.

28 thoughts on “Sjuklöverpartiernas landsförräderi

 1. Araber var hitler’s ”hemliga” val av folk att erövra europa med,Dom kunne også andvändas mot utrotning av judar och invation av europa och norden.Tanken att tyskland och deras ledare vill erövra norden och europa är fortfarande ett begär Merkel jagar.Nu med hitler’s andra option nämligen araberna som är villiga att forstöra det samhället vi har idag.
  Dom gjör presis vad hitler’s army ville ha gjort men nu har många fler mål att sikta sig på.
  Synd att man rysslandofobia i svergie,det var dom som räddade norden b.la. från hitler och är dom ända som kan rädda oss igjen.

 2. Ljungbeck har åter förevisat sina remarkabla kvaliteter som den bittra sanningens bålde och oförvitlige härold, och den redovisning av status presens denne Sveas hjälte och frontalskribent låtit oss ta del av, utgör ett ojämförligt stycke av vår svenska politiska historia samt ger ett enastående prov på det vi kallar civilkurage.

  Till de som dristar sig till att ifrågasätta och till och med häckla hans inlägg kan man blott utbrista i ett djupt känt far år helvete!
  Tack för ordet.
  Andreas.

  • Hallå Andreas!

   Jag är arab och jag åker inte Saab.

   Jag åker kamel, för min del. 🙂

   • Hahaha! God afton, min bålde gynnare och hovnarr! Man ber att få tacka för ännu ett prov på Din unika skaldekonst, vars epigrammatiska kvaliteter icke kan misstas.
    Farbror Andreas 😉

   • Tror du även på att, Muhammed skall födas av en man? Använder du ballongbyxor, så den arme Muhammed inte skall slå sig vid födseln? Tacksam för svar.

 3. ”Den massinvandring som skett helt oreglerat och omdömeslöst har aldrig i val eller folkomröstning sanktionerats av svenska folket”

  Stackars Olle har tydligen blivit helt senil” Vid senaste (sista?) valet i Sverige röstade 87% för att vi alla skall tvingas fortsätta betala för vår utrotning!

  Förlåt en okunnig, men det hade varit intressant om någon kunde förklara för mig hur det kan vara förräderi om man genomför det som man klart och tydligt går till val på!

  Om någon liksom Olle har glömt:

 4. Det måste till något liknande landssvikuppgjøret i Norge, där alla inblandade ställs till ansvar. Från rikspolitiker till motsvarande på lokal nivå. Från invandringsprofitörer, korrupta jurister, till hatmånglare inom media m.fl. Det kommer sedan att bli en lång kamp med att återupprätta demokratin och att göra landet funktionsdugligt igen. Att återinföra lag och ordning bör vara en högsta prioritet.

  Allt detta bör dock skötas med så lite politisk inblandning som möjligt, men desto mer baserat på sunt förnuft och fakta. Ungefär som Sverige fungerade under kriget. Det blir också en garanti för att de flesta ställer upp under denna återuppbyggnadsfas.

  Sedan kunde man införa en demokrati av Schweizisk modell, med folkomröstningar och direktdemokrati i viktiga frågor. Typ om att gå med i NATO eller inte, om att ödelägga landet med massinvandring eller inte, dikesförlossningar längs vägarna eller inte, undernäring bland våra äldre eller inte, gangsterligor som styr våra förorter eller inte, utländskt bankinflytande (via medier, statslån m.m.) eller inte, urusla skolor eller inte, vinster i välfärden eller inte… o.s.v…o.s.v…

  I Norge dömdes 17 000 personer till fängelse, 30 till döden och resten till böter och liknande. Totalt utredde man över 90 000 personer för landssvek. I Sverige kommer siffrorna förmodligen att bli betydligt högre än så, och att internera så många människor är nog närmast omöjligt.

  Bättre i så fall att döma till samhällstjänst av olika slag så de får möjlighet att bygga upp något av allt de varit med om att rasera,(även för att de med egna ögon skall få uppleva vad de ställt till med). T.ex. inom vård, skola, äldreomsorg, jordbruks och järnvägsarbeten m.m. (Undantaget dock Reinfeldt, Löfvén, Fridolin, Eliasson m.fl. Dem kunde man placera på Skansens apberg, som avskräckande exempel). De bör sedan förbjudas att ha några framtida politiska uppdrag eller samhällsansvar. Deras tillgångar bör exproprieras och oavkortat användas till återuppbyggnaden av Sverige.

  Landssvikuppgjøret; https://no.wikipedia.org/wiki/Det_norske_landssvikoppgj%C3%B8ret
  Bonus; Svensk sjuvård nu sämst i Europa http://hotpot.se/politik/svensk-sjukvard-nu-samst-i-europa/

 5. ”Sålunda säger sig 25 procent av de svenska kvinnorna ej vågar sig ut utan sällskap”

  Av dessa är den största gruppen kvinnor över 75 år, det sägs sällan.

  Vad det gäller otrygghet borde unga män känna sig extra otrygga, de råkar oftast ut för våld. Men bland dem är det få som känner sig rädda för att gå ut.
  Så hur otrygg man känner sig går inte bara efter hur stor risken är för att bli utsatt för brott.

  • Vad fan spelar det för roll vilken åldersgrupp kvinnorna
   tillhör? Ska inte alla få känna sig trygga i det land
   dom tidigare kunde känna trygghet i? Eller är det helt
   okej att välta omkull gamla kvinnor och misshandla
   dem? Sen tror jag inte alls att unga kvinnor känner sig
   trygga, för dom vet vilka neandertalarna är som utför
   våldet mot kvinnor, gamla så väl som unga, och att dessa
   Marodörer är helt hänsynslösa.

   Och i vanlig ordning så försvarar Mia utvecklingen i
   Sverige, som har en Statsminister som tid och otid
   dillar om att det ska vara ”ordning och reda”, trots
   att oredan bara blir större?

   • Jag försvarar ingenting, jag bara lade till vissa fakta som jag tror att folk inte känner till när det gäller otrygghet.

    Och det är ändå värre att ge sig på äldre försvarslösa kvinnor.

  • Till Mia. Varför ska inte gruppen +75 kunna gå ut och känna sig trygg? Att unga vågar går ut är väl helt naturligt.Dom känner att dom kan försvara sig bättre än gamla.Titta på Portugal t.ex.Där är det alltid gamla människor ute på kvällarna,därför att dom känner sig trygga. Du kan aldrig försvara det våld och den oro som människor känner i dagens Sverige. Att försvara våldet som du gör är bara ett sätt att vara politiskt korrekt.När sanningen kommer fram tror jag att du är lika rädd som andra kvinnor är. Men det är viktigare att tycka som etablissemanget.Vi är inte imponerad av er.

   • Jag försökte bara förklara vilka som är räddast/minst rädda och för vem risken är störst.
    Äldre kvinnor har alltid varit mer rädda än vad de skulle behöva med tanke på risken.
    Yngre män har alltid varit ganska orädda trots förhöjd risk.
    Av de yngre kvinnor jag har kontakt med är ingen rädd

    Jag har aldrig och kommer aldrig försvara våld, har alltid varit emot det.

  • Tack Olle! Du gör ett enormt viktigt arbete. Vi svenskar som vill ha förändring står bakom dig till 100%.Resten av svenskarna som inte vill ha förändring kan följa med invandrarna när dom ska slängas ut.

 6. Jag undrar vad vår Kung & Drottning samt Kronprinsessa säger om ”utvecklingen”?
  (läs:o-utveckling, tillbaka gång)
  Även om de inte har någon reell ”makt” borde de ju undra hur landets regeringen är funtad när de,
  För det första: Släpper in 163 000 TOTAL okända individer
  För det andra: Ser att våldtäkterna ökat lavinartat (lr gör de det????)
  m.m m.m m.m m.m
  Orkar inte ens rada upp allt……
  Min egentliga undran är….
  Älskar den inte ens sina egna barn????

  • OBS!!!!!
   Min undran var OM Kungen, Drottning samt Kronprinsessan verkligen SER att våldtäkterna ökar!!!!
   (Ingenting annat)

  • Kungahuset har enligt Svensk lag inte rätt att uttala sig offentligt i politiska frågor, så vad de tycker om det faktum att Sverige inte har någon invandrarpolitik är deras egen hemlighet och kan inte ifrågasättas.

 7. Jag glömde skriva att det du har skrivit är tyvärr så sant att det kan inte bli mer rätt.Varför är det inte fler som tänker som vi,varför gör vi ingenting och jagar bort idioterna .Tack för din inlägg. Mvh Adolf

 8. Undra hur insändarförfattaren tänker här.

  Quisling var ju bara en medlöpare till psykopaten Adolf Hitlers nazistregim. En regim som behagade ockupera stora delar av Europa, starta kärnvapenkapprustning, ställa till med ett krig som orsakade mångårigt lidande för bl.a. den egna befolkningen m.m.

  En medlöpare som Hitler f.ö. föraktade.

  Sedan kan man ju undra om inte Hitler begick landsförräderi genom att bryta mot den tyska grundlagen och avskaffa demokratin.

 9. Dom kommer aldrig ställas inför rätta.Renfelts och svetsarns invandringspolitik har förstört landet.SD varnade för det,men dom är rasister och nazister.Med facit i hand vill hellre vara nazist och rasist,fast jag är inte det,än att se landet föfalla så in i bomben.Svetsarn fortfarande inte vaknat,jag förstår inte hur folket tänker varför uppmanar man inte svetsarns avgång.Är alla rädda eller jag börjar bli senil 70 årig.Mvh Adolf

  • Jag har liksom många andra försökt att tala om för denna s.k. människa att han borde flytta till något muslimsk land där han har sina själsfränder, men man kan inte som Svensk privatperson kommunicera med etablissemanget. Dom står nämligen över folket och får inte ifrågasättas av folket.

 10. Att ställa Reinfeldt m.fl. inför rätta är något som SD borde jobba på i bakgrunden. Så att man har ett färdigt paket till efter valet 2018.

  • Vem vet vad som händer i kulisserna 😀 vi får hoppas att människor hinner ”vakna” innan valet, men tyvärr verkar inte ens personlig tragedi hjälpa att omvända de mest hjärntvättade….
   Tänker närmast på EU kommissionären vars dotter våldtogs och mördades av en sk ”ensam-man” (vägrar att använda ordet ”barn” i dessa sammanhang med sk ensam-män/(tonåringar?????)!!!!) och skändade minnet av sin egen dotter genom att skriva i dödsannonsen att sörjande gärna kunde skänka pengar till ”flyktingar”….

Kommentera