Pensionslavinen

Johan Westerholm på Ledarsidorna kallar artikeln för den mörkaste som har publicerats på sidan.

Dessa ord gör knappast att man möter dagen med ett brett leende. Vi som har följt Ledarsidorna under en längre tid vet att Westerholm publicerat många dystra bilder av Sverige och att han haft kusligt rätt i sina spådomar (baserade på kontakter han har i den politiska och diplomatiska världen). Vad handlar då denna mörka artikel om? Jo, våra pensioner.

Den 12:e maj publicerade tre forskare en rapport om betydelsen av ålderssammansättningen på de som väljer att migrera till Sverige. Studien visar att en stor del av de som kommer hit efter det att de fyllt 40, aldrig kommer att arbeta och därmed aldrig kommer att betala skatt till vår gemensamma välfärd.

”Resultatet visar att andelen personer som migrerar till Sverige efter fyllda 40 har ökat under de senaste decennierna, och att stora andelar av dessa aldrig kommit in på arbetsmarknaden överhuvudtaget”

Westerholm tar fasta på studien och belyser de konsekvenser detta kan få på svensk ekonomi och i synnerhet pensionssystemet.

Alla med lite intresse och kunskap vet hur dagens pensionssystem är uppbyggt, kontra det som Göran Persson avskaffade 2005. Dåvarande pensionssystem byggde på de 15 bästa inkomståren. Det nuvarande bygger på ett snitt av 40 yrkesår. En rejäl skillnad som innebär att vi måste jobba längre och spara vid sidan om de pengar som avsätts av arbetsgivare och staten.

”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort”.

Så sade vår dåvarande statsminister i en intervju och följde upp detta med att…

”Nu har vi ett system som är knutet till den ekonomiska utvecklingen och demografin, och nu har vi framför oss en period då vi åldras som nation”

Westerholm ser problemen när garantipensionen går in och finansierar alla de som inte uppnått 40 yrkesverksamma år. Det kommer att slå mot både staten, pensionssystemet som sådant och också samhällsekonomin när köpkraften hos denna stora grupp minimeras. Redan idag vet vi att antalet utlandsfödda utan arbete är skrämmande stor och inte blir det bättre av att hundratusentals anhöriga väntas hit inom ett par år, många av dessa har säkerligen passerat 40 och kommer aldrig att bistå till vår gemensamma välfärd och pensionssystem.

Johan Westerholm med sina kunnighet och insyn i den politiska sfären ser dystert på framtiden. Borde då vi se ljusare på den?

Ledarsidorna

Jag vill avsluta med en vädjan och en fundering, baserat på dessa ord ur studien.

”Att ingen svensk studie tidigare undersökt sambandet mellan ålder vid migration och arbetsintegrering är något som förvånar forskarna”

Förvånar det er? Nej, givetvis inte. Vi vet alla varför detta inte tas upp i partiledardebatter eller valrörelser. Vi vet alla varför svensk media inte tar i frågan ens med tång. Vi vet alla vad detta beror på, eller hur?

Därför ska ni visa Johan Westerholms artikel för vänner, bekanta och arbetskamrater. Skicka gärna en insändare till lokaltidningen, till fackförbundens medlemstidningar och till era lokalpolitiker. Ställ frågan hur de tänker hantera detta framöver och om man ämnar ta upp den i valrörelsen 2018. Be om en återkoppling, oavsett vilket svar ni får och oavsett om mottagaren tänker agera eller kasta er fråga i papperskorgen.

13 thoughts on “Pensionslavinen

 1. Det är ett faktum att dom som skulle gå i pension om 10 år inte kan göra detta för då kommer dom att leva på noll kronor i inkomst resten av livet.
  Regeringen kommer nämligen att avskaffa pensionssystemet på grund av att det inte finns några pengar.

 2. Läste en notis i en tidning i går som löd
  ”att den som inte arbetar ska heller inte äta”, och tänkte
  att då skulle det min själ gå omkring många benrangel
  i landet, men det är precis tvärtom, dom är tjocka och feta
  och verkar att må jättebra!

 3. När Löfven säger, ”Vi tjänar på invandrarna” så säger jag ”ja ni ja”

 4. Delcitat från artikeln i Ledarsidorna:

  ”Studien från Göteborgs universitet visar att en stor del av de personer som invandrat till Sverige efter fyllda 40 aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden”

  Men Stefan Löfven (S) upprepar ideligen sitt mantra:

  ”Därför det blir en förtjänst för samhället lite längre fram”

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=OdIyVETIgng&w=560&h=315%5D

 5. Vad är problemet.Jag har arbetat i närmare 50 år.Har pensions pengar som min arbetsgivare och jag har betalat plus statliga pensionen.Jag behöver ingen pensionsräddare.Tvärt om mina pengar skapar arbetstillfällen.Mvh Adolf

 6. ”asatemplet” Då ska du veta att beslutet om att vi ska vara mångkulturella smögs igenom i Riksdagen utan offentlig debatt och utan att ens de, vanligtvis lojala lokala partiorganisationerna hade en chans att påverka! Detsamma gäller ju de beslut som Sveriges representanter ”instämt i” som fattats i FN och i EU och som har bäring på ”Eurabia” respektive ”Agenda 2030!”

 7. Det skrämmandeär att de flesta, som röstade för den här katastrofen,
  87%-arna, ser ut att vara normala människor.
  Att de saknar analytisk förmåga syns inte utanpå dem.
  Att de, med sitt röstande, har förstört ett fint land klarar de inte heller av att förstå.
  Vårt samhälle är uppbyggt så att vi ska vårda och hjälpa de individer som inte når upp till mänskliga normalnivåer. Svårigheten att uppfylla detta kommer när en så stor del av befolkningen som 87% är i den klassen.

  Vi får väl hoppas att några av dem kan rekonstruera sin tankeverksamhet och rösta rätt, på SD, nästa val.

  Gör Sverige svenskt igen!

Kommentera