Hjörne : Reepalu´s förslag blir aldrig verklighet

Detta är rubriken till Peter Hjörne´s ledare idag. Vi får verkligen hoppas att han får rätt. Det borde inte kunna gå igenom men man vet aldrig med Annie Lööf, C och Jan Björklund, L. Just nu kan man inte lita på många i riksdagen.

Måste citera ett stycke ur ledaren för det stämmer så väl överens med vad jag och uppenbarligen många med mig tycker:

Regeringen och Vänsterpartiet är ense om att skjuta de privata välfärdsföretagen i sank. Oviljan mot vinster i välfärden tycks större än omsorgen om patienter, äldre och elever.

Reepalu´s  utredning kan man kasta i papperskorgen och hoppas att partierna är lojala mot sina väljare och röstar ned detta fördärv.

Jag har aldrig riktigt förstått varför man inte kan få bedriva en bättre verksamhet än de kommunala, för samma peng/person, om man får pengar över? Är inte det ett bra sätt att få en utmärkt vård eller skola? Att ha människor som anstränger sig det där lilla extra för att kunna tjäna en slant.

Jag har haft 2 barn i kommunala skolor och 1 barn i privat skola och det gick inte att jämföra vare sig undervisning eller mat. Den privata vann med hästlängder. Varför vill Jonas Sjöstedt så gärna ta bort detta? Varför kan man inte få lyckas i Sverige? Avund?

Samma sak gäller hemtjänst och äldrevård. Fråga dem som har privat vård och dem som har kommunal vård. Istället för att hånle åt detta i intervjuer så borde Sjöstedt gå ut och fråga. Han får garanterat inte de svar han vill ha. Självklart finns det sämre inom den privata sektorn precis som de finns inom den kommunala men överlag, för det mesta har den privata omsorgen och skolan mycket hög kvalitet.

Avslutar med ytterligare citat ur Hjörnes ledare, det är skillnad på journalister och journalister………

citat: Diskussionerna om vinster i välfärden är bra i ett avseende, men bara ett. De ideologiska skillnaderna mellan blocken blottläggs och blir tydliga. Tankegodset i välfärdsutredningen är nämligen sprunget ur vänsterns syn på företagande, marknadsekonomi, konkurrens och vinster som något i grunden förkastligt.

2 thoughts on “Hjörne : Reepalu´s förslag blir aldrig verklighet

  1. Förutom det socialistiska tankegodset om företagandet är det sannolikt så att man vill avhända svenskarna möjligheten att kunna välja bort dysfunktionella skolor som mestadels är invandrartäta och också att ta ifrån dem möjligheten att välja bättre primärvård, äldreboenden m m. Detta eftersom svenskarna har bättre kännedom än invandrarna om hur samhället fungerar och därmed är bättre skickade att avgöra vad som fungerar bättre och sämre. Att eliminera bättre fungerande alternativ förhindrar jämförelser och möjliggör att en del av de många negativa konsekvenserna av massinvandringen kan döljas.

  2. Fär de flesta av våra politiker är innehavet av makten oändligt mycket viktigare än landet Sveriges väl och ve.

Kommentera