Varför följer inte svenska myndigheter Utlänningslagen och skickar hem mängder med “flyktingar”

INVANDRARBROTT. På Sveriges Riksdags hemsida finns en hel del fakta att hämta. Bland annat om Dokument och Lagar. En av dessa lagar är Utlänningslag (2005:716) Svensk författningssamling 2005:716. 

På bloggen har vi många gånger skrivit om “flyktingar” som reser hem till det land de “flytt” ifrån och där de inte kunde stanna och där de riskerar att mördas så fort de sätter sin fot ─ det var i varje fall så de skrev på sina ansökningar de skrev. Nu åker de regelbundet hem på semester, och ofta följer barnen med till det livsfarliga landet. 

Enligt 4 kap 5§ Utlänningslagen

5 § En flykting upphör att vara flykting om han eller hon
1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare,
2. av fri vilja på nytt förvärvar det medborgarskap som han eller hon tidigare har förlorat,
3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där han eller hon är medborgare eller som statslös tidigare hade sin vistelseort, eller
5. på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet eller i det land där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelsort inte längre befinner sig i en sådan situation att han eller hon kan anses som flykting och därför inte kan fortsätta att vägra använda sig av hemlandets eller vistelselandets skydd.

Första stycket 5 gäller dock inte en flykting som på grund av tidigare förföljelse har tungt vägande skäl för att inte vilja använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare eller där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort. Lag (2014:1400).

5 a § En utlänning upphör att vara alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande om de omständigheter som medförde att han eller hon bedömdes som skyddsbehövande inte längre finns eller har ändrats i sådan omfattning att skydd inte längre behövs. Vid bedömningen ska endast väsentliga och bestående förändringar beaktas.

Första stycket gäller dock inte en utlänning som på grund av tidigare upplevelser som utgjort grund för skyddsbehov har tungt vägande skäl för att inte vilja använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare eller där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort. Lag (2014:1400).

5 b § En flyktingstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att utlänningen inte kan anses vara flykting.

Om det föreligger sådana omständigheter som anges i 3 § andra stycket får en flyktingstatusförklaring återkallas. Lag (2009:1542).

5 c § En alternativ skyddsstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att utlänningen inte kan anses vara alternativt skyddsbehövande.

En övrig skyddsstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att utlänningen inte kan anses vara övrig skyddsbehövande. Lag (2009:1542).

-Pettersson menar att även om vi väljer att inte vara paragrafryttare så är det ytterst tveksamt om vi ska låta människor stanna ur en moralisk synpunkt – att återvända till det land som man har flytt ifrån undan påstått krig, död och tortyr direkt efter att man fått asyl innebär att man har ljugit i sin asylansökan.

Är det sådana lögnaktiga människor som vi vill ha i landet?

Varför reagerar inte Migrationsverket och andra myndigheter?

12 thoughts on “Varför följer inte svenska myndigheter Utlänningslagen och skickar hem mängder med “flyktingar”

 1. Inom ett multietniskt och rättsinkapabelt, geografiskt begränsat område som Sverige har samtliga lagstadgade direktiv och statuter upphört att fylla någon praktisk funktion. Värdegrundsrelativisterna har sett till att alla gamla råmärken raderats och gränsdragningen har gjorts elastisk för att passa progressivismens illusoriska framåtskridande, vilket i realiteten endast leder till total laglöshet.
  Mångkulturalism som samhällsbärande princip kan aldrig symbolisera något annat än de nationsfientliga globalisternas och finansmagnaternas galna plan, understödd av de nyttiga värdegrundsidioterna och deras rubbade iver att realisera sina verklighetsfrånvända fantasier.
  Andreas.

 2. Dom är fegisar i svergie och livrädda för muslimer så like gjärna ge bort vårt land är svergies regerings lösning.Traitors!

 3. Rubrik i Hallandsposten 6/5 : “Polisens satsning nedlagd”. Med det avser man nedläggningen av den specialgrupp inom polisen, som var avsedd att spana efter och utvisa persiåoner utan uppehållstillstånd.
  Men var det inte Ygeman som 2016 sa, att 80 000 personer uppehållstillstånd skull skickas tillbaka?
  Och hur många blev det? Några hundra kanske?
  Som vanligt med löften från socialdemokraterna. Tomma ord och inget annat.

 4. Svaret på den, i rubriken, ställda frågan:

  Vår nuvarande regering kan inte och vågar inte bryta mot koranens krav.
  Islam och ISIS har fått ett så starkt grepp på regeringen att de måste bryta mot svensk lag.

  Påståendet kan styrkas av en mängd handlande från regeringen,
  ett exempel är att de utan kommentar och åtgärd accepterar att 53 bostadsområden i Sverige, på svenskt territorium, är ockuperade av islam.
  Detta under det påhittade ordet, “no-go zon”.

  En riksdagsman (har tyvärr glömt namnet) berättade om detta på SVT.
  Där gäller inte svensk lag.
  Där råder sharialag.

  Enda åtgärd att stoppa denna ockupation är att utropa undantagdtillstånd för området eller hela landet och skapa tillfälliga (svenska) lagar.
  Det kräver naturligtvis mycket stora insatser och mycket stora kostnader men är enda sätter att återta Sveriges lagar och sveriges territorium!

  Att “smeka” dessa ockupanter med kaffe och bakelser gör ingen nytta!

  Sveriges, svenska befolkning, vaknar mer och mer.
  Alla övergrepp från ockuanterna, muslimerna, ger starka signaler.
  Tiden närmar sig när svenskarna tar eget initiativ och bildar medborgargarden!
  Detta är lagbrott – men vad är värdet av detta lagbrott?
  Detta är lagbrott – men vilka lagbrott ska regeringen hantera?
  Detta är lagbrott – men kommer regeringen att vara sveriges regering?
  Detta är lagbrott – och kommer regeringen att stödja islam/muslimerna?

  Känner du dig trygg?
  Var känner du dig trygg?
  När känner du dig trygg?
  Hur länge känner du dig trygg?
  Är du kvinna? – Hur känns det i Sverige idag?

  Gör Sverige svenskt igen!
  Håll Sverige rent!

 5. Man kan ju undra om inte Sverige är ett experimentland för allahanda
  idiotier, ingen vill väl påstå att dom som har hand om migration, politik,
  ekonomi, polisväsende o s v är IQ befriade. Möjligen hjärntvättade! Agenda
  styrda! Det är en fortgående process, har varit som ett riktmärke under
  femtio är.

  • Enligt FN rapporten som kom i början på veckan är endast 3 av 100 flyktingar.Alla andra har man rätt att avvisa.

 6. Om man lyssnar på nyheterna så sägs det att det är enormt svårt att utföra utvisningar när dessa hundratusentals kriminella gömmer sig och det saknas polisväsende i Sverige.

 7. Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen är väl fulla med aktivister? Läs Johan Westerholm (Sveriges enda vettiga sosse?) på https://ledarsidorna.se/ om “Hilda och Ruben” som är svenska juristers tysta statskupp.

  Detta tillåts fortsätta därför att regeringen; a) Vägrar lösa ut nödparagrafen (UtlL 5 kap. 25 § “Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.”) som regeringen Carlsson gjorde. b) Därför att Bodström avskaffade Utlänningsnämnden och därmed regeringens möjlighet att styra upp.

Kommentera