Stäng

80 år sedan Hindenburgkatastrofen

HISTORIA. Idag för 80 år sedan, den 6 maj 1937, exploderade luftskeppet Hindenburg inför ögonen på 1000 åskådare vid Lakehurst utanför New York. Hindenburg var världens största luftskepp, 245 meter långt och det rymde 72 passagerare.

Hindenburg var fylld med 200 000 kubikmeter vätgas. Men egentligen var hon byggd för den icke explosiva heliumgasen. Tyskarna tvingades använda den farligare gasen eftersom USA vägrade sälja helium till tyskarnas luftskepp, då det var en strategisk vara.

1936 hade Hindenburg färdats sex gånger över Atlanten utan några problem. När Hindenburg skulle landa i New York den 6 maj tvingades man flyga vidare en timme på grund av ett åskväder över staden. När åskvädret hade dragit vidare gick man in för landning och då exploderade Hindenburg. Det tog mark med en fruktansvärd krasch. 36 människor omkom, men 64 överlevde katastrofen.

Fortfarande vet man inte varför Hindenburg exploderade, men det har spekulerats i sabotage eftersom luftskeppet användes som propaganda av Nazi-Tyskland, en annan tänkbar orsak är statisk elektricitet och det finns några andra teorier också. En haverikommission ansåg att olyckan var oförklarlig.

Hindenburg var det största luftskepp som någonsin byggts, en resa över Atlanten tog knappt tre dygn och kostade i dagens penningvärde runt 100.000 kronor.

Hindenburgkatastrofen innebar slutet för luftskeppsepoken, men luftskeppen var inte särskilt olycksdrabbade. Zeppelinaren Graf Zeppelin hade till exempel avverkat 1,6 miljoner kilometer och gjort den första jorden-runt-flygningen utan att en enda passagerare förolyckats. Orsaken till katastrofens stora genomslag står istället att finna i Herbert Morrisons sensationella radioreportage från olyckan. När detta reportage dessutom, långt efter olyckan, kombinerades med bilder från olyckstillfället, var luftskeppen utdömda för en lång tid framöver.

3 reaktioner på “80 år sedan Hindenburgkatastrofen

 1. En tanke:
  Hade fem dagars drift med de två motorerna mindre miljöpåverkan än vad dagens flygplan har för samma resa?
  Om frågan ska vara rättvis måste kanske motorernas effektivitet översättas till dagens motsvarande motorer.

  M.a.o. är luftskepp en lösning för miljön? (För människor som inte har bråttom)
  Det finns ju gaser som inte brinner och som också är lättare än luft.

  1. Ja Helium fanns även på den tiden i USA.Men yankees ville inte exportera gasen till Tyskland,eftersom man befarade att den kunde användas inom krigsindustrin…Nu tvingades tillverkarna använda den brandfarliga vätgasen,som ju är mycket eldfängd.
   F.ö. var de fyra motorerna byggda av Mercedes,och hade för den tiden ovanligt starka egenskaper.Skeppet kunde lyfta med hela 242 ton,varav 118 ton utgjorde skeppets nettovikt.
   I dagens luftskepp användes Helium,och ännu har ingen olycka inträffat med dessa moderna skapelser.På l980-talet fanns det intresse för att bygga sådana flygtyper,för att frakta gods.
   I Brandenburg byggdes t.o.m. en mycket stor hall,som skulle vara omslagsplats för dessa fartyg.Tyvärr var intresset för svagt och idag är hallen nyttjad som ett tropiskt badlandskap.Tanken var god med kännedom om all den lastbilstrafik som trafikerar Autobahn dygnet om med gods.

 2. Detta luftskepp som endast blev c:a ett år gammalt hade 4 motorer om vardera 1.200 PS.Startfärdigt vägde denna koloss hela 242 ton. Trots de fyra starka motorerna uppnådde skeppet max 135 kmh…Detta innebar att en t/r resa mellan Europa och USA tog drygt 5 dagar. De maximala antalet passagerare låg kring 70 personer.Var och en måste betala c:a 100.000:-
  kronor i dagens värde,för en sådan biljhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Hindenburg_at_lakehurst.jpgett.
  Skeppet var hela 245 meter långt,och 45 metern högt…Kan tänka mig att denna ”cigarr” som det nämndes,skapade sensation när den svävade över NY….

Kommentera

%d bloggare gillar detta: