Är våra ledare tillräkneliga?


INSÄNDARE. Går det längre att betrakta ledarskiktet, regeringen och riksdagsledamöterna inom sjuklövern som tillräkneliga?

Tillräknelig är ett tillstånd (psykiskt) som anger att man är medveten om sina handlingar och dess konsekvenser och därför kan hållas ansvarig för dessa.

I dag måste en domare vad gäller ovan nämnda, ifall de ställs till ansvar, först pröva om de kan anses tillräkneliga eftersom deras brott är de värsta som någonsin utförts mot svenska folket.

Jag har under min yrkesverksamma tid – ca 30 år  som personalchef – under en stor del av denna arbetat med personurval alltifrån springpojkar till ledare för företag. Självklart har jag då lärt mig mycket om människors personlighet och förmåga att leda. Det jag hittills funnit hos dagens politiska ledare skrämmer mig.

När jag då tillämpar mina kunskaper, förvärvade under praktiskt, arbete anser jag mig kunna bedöma dagens politiska ”elit”.

Det som fick mig att sätta dessa tankar på pränt är inte minst dagens möte inom sjuklövern om hur terrorismen skall bekämpas.

Det som är anmärkningsvärt är två saker. För det första att detta möte kommit till stånd först nu. Och för det andra att den part – SD – som alltsedan 2006 varnat för massinvandringens numera väl kända katastrofala konsekvenser inte finns med vid  mötet!

Jag kan inte förstå annat än att orsaken till varför SD inte är inbjudna beror på att sjuklövern inte vill erkänna att SD alltsedan man tog upp frågan haft rätt. Att möta partiet i ett sammanhang där man måste redovisa sitt totala misslyckande i invandringsfrågan klarar man helt enkelt inte mentalt. Att de som vid varje framträdande om massinvandringen slog sig för bröstet och basunerade ut för världen att man var den humanistiska stormakten klarar man inte heller.

Detta visar också på ihåligheten i Stefan Löfvens  ständiga floskler om att vi skall hålla samman etc etc.

Denne man som jag tror man inte behöver ha mina erfarenheter om personurval för att inse att han är mytoman och han därför är beredd att lägga fram vilka lögner som helst trots att han vid utsägandet av sina löften redan tagit ställning till att de inte skall infrias.

Hans förmåga att friförklara sig själv från all skuld är häpnadsväckande.

Vi måste självklart också ställa frågan var sjuklöverns ledarskikt befinner sig rent intellektuellt, bildningsmässigt och kulturellt när man understödjer islamistiska organisationer med miljonbelopp trots att de bjuder in föreläsare och själva har åsikter enligt följande.

”Flickor hamnar i helvetet om de inte bär slöja. Kvinnor jämförs med inslagen choklad. Om de inte täcker sin kropp och ansikte bör de förkastas. Kvinnor får inte gå ut från hemmet utan tillåtelse från sin man. Och kvinnor skall inte heller få använda parfym eller skämta etc”! Och kvinnor skall givetvis inte få arbeta utom hemmet. Hur detta skall gå ihop med de stora ekonomiska vinster vi enligt sjuklövern skall gör på invandringen, är en gåta för mig.

Några av sjuklöverns ungdomsförbund har på fullt allvar föreslagit att följande skall bli tillåtet i Sverige; ”Fri invandring (30 miljoner lär vara möjligt enligt Annie Lööf), vidare skall månggifte, slopad skolplikt, incest, nekrofili, tidelag etc vara tillåtet”.

När moderpartier tillåter detta i ungdomsorganisationernas partiprogram trots att de strider mot såväl grundlag som allmän lag måste vi medborgare självklart ställa frågan om ansvariga partistyrelser består av psykiskt icke tillräkneliga individer. Hur kan någon normalbegåvad människa överhuvudtaget komma på tanken att lägga sin röst på partier som hyser psykiskt sjuka, obildade, primitiva människor i ledningen och dessa får styra och leda Sverige. Men också att flera med dessa åsikter kan komma att styra Sverige efter valet!

Fem specifika typer av brott som inte funnits i Sverige på väldigt länge eller tidigare inte existerat alls är:

·         Hedersförtryck, hedersvåld och hedersmord

·         Organiserat och planlagt våld mot räddningspersonal

·         Klanbaserad eller släktbandsbaserad kriminalitet och rättskipning

·         Gruppbaserat sexuellt våld på offentlig plats mot flickor och kvinnor

·          Gruppvåldtäkter av pojkar eller unga män

Dessutom tillåter ni barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av ytterst primitiva skäl.

Redan för flera år sedan varnade jag för det mansöverskott ni skapat. Vi har redan sett vad det leder till. Ständiga sexuella övergrepp och våldtäkter på svenskakvinnor/flickor. Och det kommer att bli mycket värre.

Ni har omskapat – genom er katastrofala invandringspolitik – det tryggaste samhället i världen för alla medborgare inte minst svenska kvinnor och flickor så att 35 procent säger sig nu att de inte vågar gå ut utan sällskap!

Många skolflickor ja även pojkar riskerar att bli psykiska vrak för att ni släppt in helt ociviliserade och primitiva grupper av individer som till större delen är analfabeter och kvinnoförtryckare och därför aldrig bort få komma hit.

Ni påstår att 80000 skall utvisas. Hur skall vi kunna tro på detta när ni inte ens fångar in och utvisar terrorister som ni informerats om men ändå låtit det gå så långt att de genomför terrorhandlingar och mördar medborgare?

Vi vore ju lika undermåliga individer som ni om vi skulle tro ett uns av vad ni säger och påstår.

Trots att ni skapat denna fruktansvärda katastrof för Sverige med mord, grovt, våld, våldtäkter, mord- och bilbränder är ni nog förmätna och fräcka att utestänga det parti som mer än någon annan varnat för det katastrofala läge Sverige befinner sig i nu!

Kom inte och påstå att SD är nazistiskt etc. Om någon har visat sådana tendenser och moral så är det ju ni.

Personligen ser jag ingen regering och partier (sjuklövern)som från 2006 så kan jämställas med auktoritära system som de i Nazityskland, förutvarande Sovjetunionen, DDR och dagens diktaturer.

Exemplen är många. Ni bryter mot grundlagen och allmän lag. Ni tillåter detsamma för invandrare. När ni lagför dem följer ni inte den straffskala lagen anger.

Ni gör som i nämnda diktaturer diskriminerar de som vill att svenska lagar och grundlagsfäst värdegrund skall gälla.

Moraliskt går det inte att skilja er från de grupper ni beskyller SD för att sympatisera med.

Men detta är ju det normala hos diktaturens kreatur att aldrig erkänna sina brott utan i stället beskylla mot-ståndarna för det som de själva representerar.

Ni har aldrig någon gång sedan 2006 agerat rationellt, förnuftsmässigt och logiskt. Ni har grovt brutit mot grundlagen och därmed i förlängningen helt åsidosatt det demokratiska systemet.

Ni är med andra ord en samling individer som genom falska förespeglingar om att i första hand tjäna sitt land och folk i stället skapat en situation där våldet, primitiv religion och kultur som är en kvarleva av det yttersta barbariet är på väg att ta över.

Ni har från att Sverige varit ett av de främsta länderna på jorden – alla kategorier, krossat demokratin, skapat en otrygghet som drabbat större delen av befolkningen.

I stället för att höja kulturen, bildningen, förnuftet och realismen, har ni lierat er med och numera accepterat de värsta avarterna ur den mest primitiva religion och kultur som finns.

Självklart är det mot ovanstående en katastrof vilken det än blir av dagens ledare inom sjuklövern som blir statsminister. De är alla usla. Men att se inte minst Anna Kinberg Batras  politiska framträdande är ändå det absoluta bottennappet. Och att inte hennes kolleger inser detta visar ju vad vi har att vänta oss!

Olle Ljungbeck, Gävle


17 responses to “Är våra ledare tillräkneliga?

 • martainkeillor@gmail.com

  Inte mycket skillnad på ”sjuklöver’n” och Trump’s tillstånd om man pratar ”psykiskt ohälsa”. Skillnaden är en är svensk andra amerikan.

  Gilla

 • Bengt

  Helt klart är i alla fall att Sveriges förra statsminister Reinfeldt lider av schizofreni.

  Gilla

 • Adolf Nilsson

  Håller med fullständigt, tyvärr varge ord är sant.Läste idag Metro ,det var någon som heter Roland Potier Martinsson,ny kolumnist i tidningen ,han var filosof och författare.Han tyckte att svetsarn var jätteduktig, rena landsfader läs hans skriverier om ni vill skratta,man tror inte att det är sant.Hur länge skall vi ha det så här,jag saknar den gamla Sverige,man hade tryggt och bra.Nej svetsarn avgå snarast, du blir någ inte landsfader även om det är din våta dröm.Avgå och ta med alla knäppgökar som har förstört världens bästa land .AVGÅ.MvhAdolf

  Gilla

 • Grune

  Jag roade mig med att besöka den lokala mentalvårdsavdelningen i Södertälje, Sossarnas partilokal, idag. Där hade tjänstgörande knäppskalle inte en susning om var sossarna står eller hur dom beter sig på riksnivå. Han såg ut som ett stort frågetecken i nyllet när jag undrade om det fanns någon förklaring till varför det enda partiet i Sverige som vet något om invandrar och terrorist-frågor inte får vara med nar detta skall diskuteras.

  Gilla

 • Tony

  Sverige har styrts av helsjuka politiker i minst 15 år,
  att jobba mot sin egen befolkning visar på att det inte
  står rätt till på andra våningen. Och av alla dom
  sjukdomstillstånden klassar jag äggskallen som den
  sjukaste.

  Gilla

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  De politiska hierarkernas konstanta frånvaro av gott omdöme förmedlar onekligen intrycket att dessa statskonstens utövare icke ens kan betraktas som rättskapabla. Relativisternas reversibla resonemang medverkar till att de utan betänkligheter repellerar sin egen skuld och kastar orediga anklagelser i ansiktet på oppositionen som strategiska psykologiska avledningsmanövrar.
  Det absolut mest häpnadsväckande är emellertid att så pass många väljare alltjämt kan tänka sig att i traditionell och icke politiskt initierad ordning lägga sina röster på något av dessa samhällsfientliga partier. Den svenska godtrogenheten är i sanning anmärkningsvärd!
  Andreas.

  Gilla

 • Jhonsson

  Nej Olle Ljungbeck, naturligtvis kan våra politiker imte bara tillräkneliga.
  De försöker ju dagligen bevisa motsatsen.

  Gilla

 • Truthfighter

  Jag saknar ord! Det är bara att instämma i allt. För det var utmärkt redogjort över vår bizarra situation i Sverige av idag! Det är precis så här vidrigt det är!

  Det skedde en växling kring millenieskiftet. Det var då det genomsjuka styret började ta över. Jag upplevde det själv, och jag försökte så gott jag kunde att motverka skiten! Men förgäves! Ingen lyssnade! Och nu är vi här i det totala helvetet, som jag såg var på väg.

  Det var ett paradigmskifte kring millenieskiftet. Det var då vänsterpacket, det ”rena” vänsterpacket började ta över, och startade totalrasera det tidigare goda samhället. Kring milleniet fanns det två poler av tänkande. Det kunde precis lika gärna gått åt ett helt annat mycket bättre håll då. Det stod och vägde mellan två alternativa verkligheter. Tänk bara Ian Wachtmeister och ”Ny demokrati”. Det skulle ha varit en omöjlig företeelse idag, i sin öppenhet. Men då kom inte diktat uppifrån. Vänstern var vänstern. Men det fanns också konservativa högerkrafter som var tillåtna, och lika mycket värda. Så är det inte idag. Idag har vänstern och socialismen tagit över helt i totalitär makt. Vad man än kallar sig. För den enda agenda som är tillåten allmänt sett idag, är vänsterns. De har fullständig endräkt i vad som får sägas och göras. Allt annat kallas rasism! Tänk bara på ”allas-likas-värdes”-normstrukturen bara som enväldigt råder utan motsägelse. Och alla ord och etiketter som vänstern ideologiskt ”ger” oss. Man får idag bara tycka på ETT sätt, ALLT annat är enligt vänstern (d v s de styrande) ”fel”, och måste straffas. Så var det inte vid millenieskiftet. Då fanns ett spelrum, och en större toletans för oliktänkande, och vänsteraktivismen betraktades som en obskyr sekt. Idag styr de asen. Och antirasismen involverar de högsta i sin terror mot oss övriga. Kommunpolitiker är involverade i vänstern. Och tvärtom. Det är DÄRFÖR vårt samhälle ser så vidrigt som det ser ut idag. FÖRR FANNS EN STABIL BORGERLIGHET, det finns det inte idag. IDAG är borgerligheten DÖD, och endast en allmänväster finns. Och vi i ”nya högern” Som man nu börjar kalla för HÖGERNATIONALISM, vilket är mycket bättre, sannare och positivare, än det föraktfulla felaktiga ordet ”högetpopulism”, som inte stämmer med någon endaste verklighet.

  Men det är så det ser ut. Och därför blev Sverige till det lan vi idag inte känner igen, av förfall och fördärv.

  Gilla

 • Bosse S

  Något fel på våra politiker är det.

  Gilla

 • Christer Andersson

  Så ska det låta.

  Gilla

 • Sven-Erik

  @Olle Ljungbeck, Lysande! Det var ord och inga visor. Ditt inlägg var Gevle anamma helt rätt om de otillräckneliga politikerna. Sprid!.

  Gilla

 • gamgubben

  Från Olle får vi alla se sanningen, synd bara att de som borde läsa detta inte läser och om de läser inte förstår. Hörde Magnus Henrekson IFN bli intervjuad och han gav där en bra förklaring till varför vi har så många dåliga politiker ”de har sällan bevisat sig genom arbete eller ställning före de blir politiker”.
  Vi har ju partiledare som vid intervju svarat på frågan ”vilken arbetserfarenhet har du” bland annat hänvisade till att h.. spelat fotboll.
  När deras arbetslivserfarenhet består av politiska aktiviteter inom ungdomsklubbar eller funktionärer inom ett parti skulle de inte kunna bli valda till vår Riksdag. Alla där borde ha minst 15 års erfarenhet från lönearbete.

  Gilla

 • eva

  Det måste ha gått långt om det brinner i politikernas bakar. Till slut tränger uppgifterna från dem som vet(polis, SÄPO, MUST, socialtjänst, sjukvårdspersonal etc.)in bakom hjärnbarken på politikerna och de inser att något händer utanför. Något som de inte räknat med trots alla försäkringar inför sig själva och inför folket. Försäkringarna är som skyddande böner, mantra, om att allt står nog rätt till en ändå och bara vi byter ord på problemet, kallar det utmaning, så löser det sig av sig självt.
  Därför är det nog värre än vad vi tror!

  Gilla

 • ulsansblogg

  Vad Sverige nu behöver är politiker med förmåga att fatta snabba korrekta beslut . Där brister det totalt för tillfället och nya förmågor bör inta sin plats på arenan.
  https://ulsansblogg.wordpress.com/2017/04/25/en-stor-stark/

  Gilla

 • Nic Hostruop

  Nej vi kan ikke være sikker på politikernes mental tilstand. I mange tilfælde er man fuldstændig klar over at det rable ved enkelte politikere. Men det har aldrig interesseret Pressen eller de har ikke turdet skrive om det. Men den amerikanske præsident gør de alt for at gøre ham umulig. Alverdens eksperter myldrer, som sædvanlig op ar jorden, og vil give deres mening tilkende. Og jo mere vild og voldsom den er, jo bedre for journalisterne. Det sælger avisen. Men lad dig ikke friste til at følge denne paniske angst journalisterne opbygger. Den er givet under forkerte forudsætninger

  Gilla

  • Bosse

   Tack Olle Ljungbäck för ett lysande inlägg.Vi håller med dig.Det kan inte vara friskt att försöka utplåna sin egen befolkning.Dom totalitära stater som gjort detta i historien är inte många,men nu sällar sig Sverige till denna grupp.

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: