Stäng

Islamska extremister drev HBV-hem med skattepengar

ISLAM. Ungdomarna tvingades att be fem gånger om dagen, fick bara prata arabiska och förbjöds att lyssna på musik. HVB-hemmet Auxilium4you på Vinkelgatan har IVO-anmälts. Verksamheten ska ha drivits av salafister – bokstavstrogna muslimer – och enligt kommunen fanns det risk att ungdomarna radikaliserades. Säpo har också kopplats in.

I februari i år placerade Hörby kommun åtta ensamkommande ungdomar i 14-17-årsåldern på det nystartade privata HVB-hemmet Auxilium4you på Vinkelgatan.

Ungdomarna hade tidigare bott på HVB-hemmet Strandpärlan i Hörby, men flyttades därifrån efter avslöjanden om att personal hade hotat och misshandlat en av de boende. Det dröjde emellertid inte länge förrän det kom oroande rapporter även från det nya HVB-hemmet. En av ungdomarna berättade för socialförvaltningen att personalen på Auxilium4you inte brydde sig om de boende, att de inte fick hjälp med läxorna och att det fanns ett religiöst tryck på dem.

– Det var så att öronen höll på att ramla av en när man fick höra det. Ungdomarna var tvungna att be fem gånger om dagen, de fick endast prata arabiska, de fick inte träffa flickor, de förbjöds att lyssna på musik och de fick inte äta något annat än halalkost. Det var rena hjärntvätten. De blev helt indoktrinerade, säger socialchefen Eva Klang Vänerklint.

Kommunen hävdar att det var salafister – bokstavstrogna muslimer som förespråkar sharialagar – som drev verksamheten i villan på Vinkelgatan.

– Enligt vår specialist på området så var det salafister. Vi uppfattade det som att de försökte påverka ungdomarna. Det kunde vi naturligtvis inte acceptera, fortsätter Eva Klang Vänerklint.

Socialförvaltningen ansåg att inriktningen på verksamheten var oacceptabel, och det bestämdes att kommunen själv skulle ta över ansvaret för boendet. Sedan den 6 mars är det därför Hörby kommun som driver HVB-hemmet i egen regi.

– Vi satte in egen personal och förhandlade med ägarna till Auxilium4you och kom överens om att kommunen skulle hyra HVB-hemmet i en månad. Detta har vi nu förlängt med ytterligare en månad.

En anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har också gjorts och av den framgår det att kommunen redan när de första placeringarna gjordes på boendet i februari fick signaler om att personalen på Auxilium4you var salafister. – Flera män hade skägg och var klädda i korta byxor och ”klänningar” (långa skjortor) över. Av männens klädsel och skägg att döma, är de enligt vår specialist på området salafister – sunnimuslimer i riktning mot al-Qaida, skriver kommunen i IVO-anmälan.

Läs mer på Skånska Dagbladet…

-Pettersson undrar naturligtvis hur salafisterna har fått tillstånd att driva ett HVB-hem och ännu mer hur de fått komma in och tillstånd att stanna i vårt land…

 

30 reaktioner på “Islamska extremister drev HBV-hem med skattepengar

 1. Möjligen är inte migrationsverket alls involverad i den personal som anställts i HBV-hemmet. Det är ju fullt lagligt att anställa personal från utlandet, t ex radikala salafister från Gulfstaterna. De kan inte svenska, så då skall enbart arabiska talas. De arbetar som om det handlar om en ”madras-skola”. Efteråt så anmäler de sig till migrationsverket för ”asyl”?

  Följdfråga: HUR MÅNGA ANDRA HBV-HEM AV DENNA TYP DÖLJS AV SVENSKA KOMMUNER??????????

  De större moskéerna finansieras idag av Gulfstaterna, Saudierna resp Iran. De flesta av de 2 förstnämnda via Turkiska mellanhänder. Moskéer kan betraktas som stridsledningscentraler för den muslimska erövringen. Ju tätare mellan moskéerna, desto hårdare radikalt grepp har islam om sina anhängare och ju hårdare påtvingar man icke-muslimer en underkastelse. I de större moskéerna, men även i allt fler mindre moskéer, så arbetar imamer som anlänt med arbetstillstånd (visum) och de är extrema salafister, men tonar fram sig enligt ”tiquia” (för islams bästa så är det ingen synd att ljuga för de otrogna). T o m Svenska Kyrkan deltar i islamiseringen genom att finansiera löner för en del imamer.
  Varje moskée har en försvarstrupp ”gäng” och i andra länder har man hittat vapendepåer avsedda för truppens beväpning. Våren 2015 avgick en serie skrotfärdiga fartyg från Turkiet med full kontainerlast. Märk att detta sammanföll med det extrema invällandet 2015. Grekland bordade 1 fartyg och hittade då ett antal kontainrar med modernaste infanteriutrustningar (bättre än svenska försvaret och t o m USA:s). Tyvärr hann grekerna inte stoppa kontainrar som gick mot balkan. Några av fartygen lossade i olika hamnar, bl a Rotterdam, Hamburg och ev VARBERG. Här försökte lossningen stoppas, under förespegling av att det var ”fackliga” trubbel mm. Om fartyget hann lossa någon ”vapen”-kontainer eller var det sedan lossades, är det enbart SÄPO, MUST etc som vet, om de ens följde upp. Risken är alltså stor att även moskéer i Sverige har tillgång till modern infanteribeväpning gömd någonstans.

  Följdfråga: ÄR DET ÄVEN I SVERIGE, SOM I DANMARK OCH SÖDERUT, GÄNG/BAND, SOM ”MILITÄRT” KAN KOPPLAS TILL MOSKÉER? GÄNG/BAND SOM FINANSIERAR SIN VERKSAMHET MED KRIMINALITÈT. VARFÖR FÅR INTE SVENSKA FOLKET I SÅ FALL VETA SAMMANHANGEN?

 2. Mia

  04 04 2017 at 23:00
  Att vara bokstavstrogen en svensk lagbok är det bara fördelar med.
  Att tolka en religion bokstavstroget brukar göra personen ifråga extremistisk.

  Mia?
  Bara håll käft eller spräng dig…Ingen bryr sig om ditt skit.

  Snart blir jag som svensk tvungen att flytta till Mellanöstern för att slippa se muslimska män då alla absolut ska komma hit och förstöra mitt land.
  Några muslimska kvinnor ser man sällan så jag antar de finns kvar i hemlandet, vem vet det kanske är fantastiskt?

  1. Om du tycker det jag skrev var fel så får du väl komma med ett motargument.
   Om du skulle vara med i en riksdagsdebatt skulle du inte ha mycket att komma med.

 3. Synd att islam var inblandat, annars verkar hemmet ha drivits med en disciplin som borde praktiseras på fler ställen!

 4. Det faktiskt så att man kan tro makthavarna i Sverige drabbat av någon av ett hjärnvirus liknande toxoplasma gandii. Sistnämnda virus gör, att de drabbade mister sin självbevarelsedrift. Kanske har makthavarna inte drabbats av toxoplasma gandii men något allvarligt fel måste ändå ha drabbat dem Med tanke på hur de handlar.

  1. Vilka är mest galna,galningarna som vanstyr Sverige eller dem som följer,lyder och röstar på galningarna?

  2. Det kan ju vara så enkelt att både makthavarna och alla deras följare (= röstboskapen) vaccinerat sig mot influensa och samtliga kan då ha drabbats av narkolepsi. Symptomen verkar iaf stämma rätt bra:

   Delcitat

   ”Narkolepsi, av grekiskans νάρκη (narke) med betydelsen sömn eller avdomning, och λήψης (lepsis), med betydelsen anfall, är en ovanlig hjärnsjukdom som kännetecknas av obetvingliga, dagliga sömnattacker med REM-sömn, och ofta även attacker med nedsatt muskeltonus (ofrivillig avslappning i skelettmuskulaturen) i samband med sinnesrörelse, så kallad kataplexi. Till detta kan även komma hallucinationer i samband med insomnande eller uppvaknande och sömnparalys, det vill säga en övergående förlamning i skelettmuskulaturen i samband med insomnande eller uppvaknande.

   Narkolepsi är ett underdiagnostiserat tillstånd. Den drabbade missuppfattas ofta som lat och apatisk av omgivningen, vilket leder till minskad psykosocial funktion, och därmed risk för komorbid depression.[1] Sjukdomen är livslång men förkortar inte livslängden och med undantag för enstaka fallrapporter där behandling med antikroppar alldeles i samband med insjuknandet har kunnat påverka sjukdomsförloppet i positiv riktning utgörs behandlingen av läkemedel som dämpar symptomen.

   Narkolepsi hos människa orsakas av att en grupp nervceller i hjärnan som är inblandade i regleringen av sömn och vakenhet går under,[2] troligen beroende på att kroppens eget immunförsvar angriper dessa celler i en så kallad autoimmun reaktion. Forskning om narkolepsi bedrivs dels rörande de grundläggande sjukdomsmekanismerna och dels rörande utveckling av nya mediciner för behandling av sjukdomens uppkomst och symptom. Diagnosen ställs på sjukhistorien, blod- och likvorprover samt efter utredning på sömnlaboratorium.”

   Slut delcitat

   Källa:

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Narkolepsi

   1. Nu var det barn och ungdomar som drabbades av influensavaccinet så din teori stämmer inte.

 5. Endast en kriminell regim i klass med den svenska förmår inte bara tillåta utan också subventionera en renodlat subversiv verksamhet. Tja, mina vänner och övriga, det erfordras allt en humanitär stormakt med impotenta statskonstnärer och klimakteriefeminister vid rodret för att godta något sådant – allt för att bevara och förstärka segregationen och gynna de parallella koloniernas utbredning.
  Fy dong!
  Andreas.

 6. ”BOKSTAVSTROGNA MUSLIMER” !
  Vilket skitsnack!
  ”Bokstavstrogen” betyder att de följer sin lag, koranen.
  ”Bokstavstrogen” är extremist!

  Jag följer svensk lag.
  Jag är ”bokstavstrogen” inför svensk lag.

  ÄR JAG EXTREMIST ?
  Alla andra svenska medborgare följer svensk lag.
  Är alla svenska medborgare extremister?

  Vaför ska vi dölja ambitionen, målet som islam/koranen har?
  Varje muslim ska följa koranen!
  Varje muslim ska försäkra att han/hon är trogen islam 5 ggr/dag.
  Varje muslim ska försäkra sin hjärntvätt 5 ggr/dag.

  Sluta att lägga ett skynke, en dimridå över islam!
  Islam är, i sin helhet, i grunden ett hot mot vårt fosterland!
  Försök förstå verkligheten; Vi är illa ute, vi är hotade!

  Vi måste hjälpa alla muslimer att få en intensiv hemlängtan.
  De betraktar oss som fiender (enligt koranen).
  Vi måste visa dem att koranen har rätt!
  Det kan inte vara bra för dem att vistas i ett fiendeland!
  Vi kan göra Sverige svenskt igen
  — innan alla islamska elitsoldater går till attack med bomber.
  St. Petersburg i går — Stockholm i morgon?
  Vi har dem hos oss!

  1. Att vara bokstavstrogen en svensk lagbok är det bara fördelar med. Att tolka en religion bokstavstroget brukar göra personen ifråga extremistisk.

   Du återkommer ofta till vad en muslim SKA göra enligt Koranen och så tror du att det är samma sak som att den i praktiken också gör det.
   Jag läste nyligen att 35 % av danska muslimer vill att Koranen ska moderniseras och följa med sin tid.

   1. Ja, Mia, jag förstår din tanke och den är ju ideal.
    Dock, koranen är en, enda koran.
    Koranen kan inte ändras, förnyas eller skrivas om.
    Koranen finns bara i en version.
    Koranen finns inte i någon lightversion.
    Koranens strikta direktiv gäller alla muslimer.
    Alla muslimer har svurit trohet till islam/koranen.
    Alla muslimer är därför skyldiga att följa koranen.
    Skyldigheten har inga undantag.
    Alla muslimer kanske inte fullgör sin plikt.
    Alla svenskar är skyldiga att följa svensk lag.
    Alla svenskar kanske inte följer alla svenska lagar.

    Dock vidhåller jag mitt mantra att koranen/islams mål
    är att sprida sig och ta över världen gäller.
    Dessutom att koranen ser oss ”otrogna” som fiender
    gör att muslim inte bör tillåtas vistas i vårt land.

    Den muslim som, på ett regelrätt och trovärdigt sätt,
    avsäger sig all koppling till islam/koranen är varmt välkommen i vårt land.
    Men då blir han/hon samtidigt
    fiende till islam/koranen/alla muslimer.
    – Och då också automatiskt en individ som varje muslim är skyldig att döda, enligt koranen.

    Vill du verkligen ha muslimer omkring dig?
    Jag är rädd!
    Med det tydliga dödshot mot oss, som finns i koranen
    upplever jag att min rädsla är befogad.
    De som dött av muslimska självmordsbombare
    har kanske också varit rädda?
    Känner du dig trygg?
    Dessutom är det ju så att muslimer ”tycker så mycket om”
    svenska flickor att de våldtar dem överallt.
    Känner du dig trygg?

   2. De kanske lutar sig mot ”mecka boken” men boken har blivit ABROGERAD, alltså de sista orden, som muhammed lr ja NÅGON ANNAN skrev, eftersom han var analfabet, gäller, dvs boken som kom till i Media och där muhammed började sin brottsbana med pirateri, mord, stöld och det han nog är känd för mest… Pedofili!!!!

   3. Det var i Danmark. Fråga dom i ett muslimskt land så tror jag du får andra siffror.

   4. Det tror jag också.
    Man törs eller vill inte svara likadant i ett muslimskt land.

    Många av de muslimer som bor t.ex här i Norden har fått en inblick i ett annat sätt att leva och vill ha förändringar.

 7. Terrorbombaren i St, Petersburg såg nyss en bild på muslimen han påminner till utseendet om hazarerna från afghanistan, är det samma folk ?
  Hur vet vi att ”afghanerna” ”barnen ” som väller in i Sverige, inte är muslimska terrorister från samma ideologiska muslimska folkgrupp som han är ?

 8. Men för helvete är det inte nationsfientlig verksamhet, som borde resultera i kännbara straff återbetalning av falsk affärsverksamhet plus utvisning på livstid. Är det migrationsverket igen, som droppat ut dessa muslimska folkförrädare i samhället utan kontroll eller uppföljning. Som sagt, lång tid till nästa val. Om nu det humorlösa Ankeborg tillåter fler val?

  1. Det är ju ofta så,att man tillsatt deras trosbröder som beslutsfattare i
   olika förvaltningar.Vill minnas att man avslöjade en nigger i Malmö, som sålt uppehållstillstånd och tjänat miljoner….Troligen liknande mygel här.

 9. Deras största problem är hur de ska kunna få ihop sin ekonomi. Sverige erbjuder dem ett brett utbud av alternativ att välja mellan. Det finns bara ett sätt strypa tillförseln av ekonomiska medel.

  Alla som kommit hit behöver gås igenom igen och så långt möjligt återvända till länder de kom från. Om de drar ner vårt samhälle i en skit vi inte vill ha så finns det ingen anledning Att erbjuda dem utrymme här. Det är ingen mänsklig rättighet att trakassera svenskar.

 10. OT (eller om man flyttar på en stol följer alla fyra benen med – det hänger ihop)
  Västervik idag: 20-åring våldtog 11-årig pojke? En icke-typisk händelse på denna ort? Men typisk för den som utfört det? Nyligen också ett rån som inte heller tillhör vanligheterna på orten.

  Det ska inte betyda nåt var man kommer ifrån, vi ska inte fråga var någon kommer ifrån säger AKB. På fullaste allvar? Mamma var kommer jag ifrån? Det pratar vi inte om? Vilka idioter talar hon till?

  Men nu kommer sossarnas munhuggande att berika oss med oförglömliga citat under deras kongrisande?

 11. Islam är islam PUNKT! Förbjude och terroriststämpla denna avart av sk ”tro”!!! Det är INGET annat än en TOTALITÄR IDIOLOGI!!!

 12. Det måste vara något grus i maskineriet på kontrollapparaten. Och när den strejkar för hundrade gången så ger man den en rejäl spark och slänger den på soptippen. Ingen idé att laga den; obegripligt dyrt med reservdelar och för dålig kvalitet. Ingen vits med att köpa en helt ny, likadan, fast billigare ; de tillverkas bara i Sverige och manualen synes vara skriven på något otydbart, främmande språk. Synd, en gång i tiden hade vi bra ingenjörer i det här fördömda landet.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: