3 thoughts on “Ungern håller ordning på välfärdssökarna

  1. En befrielse att notera att det de facto existerar en europeisk nation där man ännu värnar om medborgarna och den allmänna trivseln och säkerheten. Vi får glädja oss å ungrarnas vägnar och bespetsa oss på ett kommande svenskt regimskifte till fromma för vårt eget väl och ve. Att hoppas på en politiker i klass med den utomordentlige Victor Orban torde emellertid vara att sätta förväntningarna alltför högt.
    Andreas.

  2. Undrar om det är svårt att lära sig att prata Ungerska? Klimatet, naturen och själva samhället verkar fungera väldigt väl. Lite fler migranter till svedulandia så får man väl börja se om sitt hus. Tokajer är inte så dumt …

  3. Modulerna liknar svenskt dagis och svenska studentboenden, där svenne placerar sina egna barn. Medans “ensamkommande barnen” passas upp på, i hotell och herrgårdar och curlas mellan batkihäxor som fakturerar 60 000 kr per månad per skäggbarn. Att “ensamkommande” knivmördar kvinnor i Arboga, Västerås och Mölndal har 0 betydelse för svenne.

Kommentera