På vems sida står Säpo? På svenskarnas eller på ockupationsmaktens…


INSÄNDARE. Jag har skickat fyra brev till Säpo (Säkerhetspolisen i Sverige) via mail. Två av dem vid två separata tillfällen, kring månadsskiftet aug/sept. 2016. Ett brev den 16 mars 2017. Två dagar senare kopia på samma brev – Att: Säpochef Anders Thornberg. Alla brev är hittills såväl obekräftade som obesvarade.

Detta skapar naturligtvis spekulationer. Antingen bryr man sig inte, eller så ser man inte vad som händer med Sverige. Kanske handlar det om ren nonchalans inför en skrivande medborgare? Eller så har man helt förlorat kontrollen, alternativt förbjudits av den väster-fascistiska regimen att agera… Man är sedan hösten 2014 direkt underställd regeringen Löfven, från att tidigare varit egen myndighet. Och därför tvingats inskränka sig till ”bedömningar” och ”beräkningar”, att ”uppskatta” och ”varna” för än det ena och än det andra.

Under tiden som svenska ”experter” på terrorism och radikalisering fiser ner statstelevisions morgonsoffor, varvas vänsterpropagandan med snyftprogram kring återvändande ”IS-svenskar”! Sveriges krypande för ännu en blodig mördarideologi är motbjudande; historien från krigsåren 1939-45 upprepas…

www.svt.se/nyheter/inrikes/magnus-ranstorp-atervandare-ar-mycket-farliga-individer

www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-presenterar-sin-arsrapport-for-2016

I allt större omfattning tar utländsk makt kontroll över det svenska samhället, medan svenskarna upplever en växande begränsning i sin rörelsefrihet, tillsammans med ökad rädsla och otrygghet som påverkar det dagliga livet: i sitt eget samhälle, i sitt eget land!

Sverige är under hård press

Breven till Säpo handlar inte om formella, uppstyltade brev efter politiskt korrekt mall, eller myndighetsinspirerat mönster. Utan fria ocensurerade texter, i enkla ordalag så alla skall förstå vad det handlar om. Som rakt upp och ner, beskriver vad som händer i Sverige och hur det ser ut i landet – med påpekande om att landets säkerhetspolis genast måste agera och ingripa. Detta eftersom Sverige och svenska samhället befinner sig under hård press, och svenskarnas liv och säkerhet kraftigt äventyras och står på spel. Situationen förvärras hela tiden.

Det bör kanske tilläggas redan här och nu, att följande brev till Säpochef Thornberg skickades innan polisen i Uppsala lördagen den 18 mars tog en av Interpol efterlyst man misstänkt för terrorbrott. Som dock enligt svensk tradition, genom starka vänskapsband med krigsförbrytare, våldtäktsmän, mördare och terrorister, försattes på fri fot några timmar senare av svensk åklagare…!

Artikeln är dedicerad till sign. ”age” under: ”Sverige och svenskarna… Ragnarök”.

————————————————————-

Att: Anders Thornberg – chef säkerhetspolisen,

I slutet av augusti och början av september 2016 skrev jag två stycken brev till Säpo. Båda dessa brev finns bifogade i detta mail.

https://petterssonsblogg.se/2016/09/05/hej-sakerhetspolisen-i-sverige/

Tillsammans med ett dokument kallat Dok. 3

https://petterssonsblogg.se/2017/03/16/polisen-lamslagen-infor-brottsligheteni-sverige/ Tilläggas skall, att jag aldrig fick någon feed back på mina brev; inte ens ett svar.

I det första brevet skrev jag bl a följande:

”Onsdagen den 31 augusti, 2016 skriver Anna Dahlberg i en ledare i Expressen: ”Polisens kris hotar rikets säkerhet”. I samma tidning, samma dag försvarar Löfven den kritiserade rikspolischefen Dan Eliasson – och uttalar på nytt sitt förtroende för honom. Och enligt ansvarig minister Anders Ygeman är begreppet kris överilat.

– Vi har en fungerande polismyndighet, säger ansvarige ministern.”

Inkompetens, snuskig lögn och korruption från början till slut, som äventyrar Sveriges och svenskarnas säkerhet! 

Säpo Sverige: rätta mig om jag har fel.

Dessutom skrev jag följande:

”Om det finns ansvar och känsla kvar för Sverige – samt rättssäkerhet – börja åtminstone med att frihetsberöva och granska följande personers förehavanden, vilka redan tillfogat landet irreparabla skador för sannolikt all framtid: Stefan Löfven, Åsa Romson, Gustav Fridolin, Margot Wallström, Anders Ygeman, Morgan Johansson, Dan Eliasson…” 

Jag önskar att man nu lägger till följande person: demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I dag uttrycker landets största säkerhetsrisk, Stefan Löfven, åter sitt förtroende för en av regerings okunniga lögnare, efter att ha försökt skyffla över ansvaret för återvändande IS-terrorister på kommunerna. 

– Jag har förtroende för henne och hon har själv uttryckt att det blev fel, säger Stefan Löfven.

Med tanke på Sveriges i särklass största säkerhetsrisk: Stefan Löfven, var snäll och läs Dok. 3. Här framgår vad särskilt Löfven, Ygeman, Johansson, Eliasson lyckats uträtta sedan mina båda brev till Säpo på sensommaren 2016.

Varför vidtog Säpo inte de nödvändiga åtgärder, som jag föreslog i mitt brev i slutet av augusti 2016? Och släppt fram kompetenta människor för att styra upp den pågående systemkollapsen, och hindrat den från att slå ut i full blom. Då hade det kanske inte sett då djävligt ut som det gör i dag i Sverige!

Kan du som chef för Säpo svara mig på detta? För ni menar väl inte att det i Säpo:s rutiner ingår att tiga ihjäl kommunikationen med medborgarna… Detta med tanke på att ni är statliga tjänstemän avlönade med skattemedel. Det är väl ganska självklart, att man skall ta oroliga medborgare och rikets säkerhet på allvar… Och åtminstone besvara deras brev. Eller? 

PS. Minst 55 invaderade och ockuperade landområden genom utländsk makt, inom urbaniserade områden, med väl utbyggd infrastruktur –på svenskt territorium. Utropade till ”no-go-zoner” där svensk lag upphört att gälla… Om jag varit chef för Säpo, skulle jag bli ordentligt orolig – på riktigt, och ta mitt jobb på allvar. Jag skulle agera omgående!

Med vänliga hälsningar,

Johansson


19 responses to “På vems sida står Säpo? På svenskarnas eller på ockupationsmaktens…

 • Andre´ Kristian (@mmsoxford)

  Tillåt en parentetisk reflektion som komplement till de utmärkta kommentarer som nedtecknats av Petterssons trogna läsare. Att vi alla varmt och innerligt beundrar den i samtliga avseenden rakryggade och hedervärde Johansson, är ingen nyhet. Men tänk i ett drömscenario, i den bästa av alla världar, där alla medborgare uppvisar samma okuvliga vilja att värna om den egna nationen och dess väl och ve! Under sådana idealiska förhållanden hade nuvarande politiska vanskötsel av Sverige icke varit möjlig. För övrigt kan tilläggas att vi upplever ett synnerligen dystert kapitel i rikets historia, där samtliga institutioner inklusive Säkerhetspolisen har inaktiverat sina egentliga funktioner och förpliktelser för att låta sig politiseras enligt den ur alla tänkbara perspektiv destruktiva och människoföraktande globalismen. Ett historiskt nederlag! Ett SÄPO med huvudsaklig inriktning på att kontrollera och icke sällan trakassera politiska opponenter i stället för att fokusera på nationens säkerhet, stinker gammal öststatlig åsiktskontroll och systematiserat medborgarförtryck. Den psykopolitiska operationen som lyder direkt under regeringen är ett direkt nationsfientligt initiativ, och de som lånar sig åt detta organiserade förräderi kan utan tvivel anses som mycket misslyckade medborgare.
  Andreas.

  Gilla

 • Charlie Andersson

  snart time att skita i vad våra vapenlagar säger om vi ska kunna rädda landet från ledningens inkompetens och det inkommande hotet. ni med sunt förnuft förstår vad det menas med. ett gammalt japanskt citat som lyder: i made efforts to swallow tears and to protect the species of the Japanese nation. kanske dags att dom svenskar som förstår vad som händer tar bladet från munnen och gör nåt.

  Gilla

 • Money matters

  Myndigheten har för roll i över hundra år att bevara statsskick och kungligfamilj. Myndigheten hade tvångmedel i början av 1909. I dåtiden Sverige var ungeferg rent. Det är massor med hemligheter, osanna rikter och så vidare som håller sanningen under uppsikt. Det vanliga folket identifiera sig med artiklar i Damtidning och tror att dem är också rika. Glömmer bort att allt kommer från skattemedel.Nathalie Westlund Spaak, 25, från Stockholm blev ombedd att gå in på toaletten och amma sitt barn när hon besökte Kungliga slottet i Stockholm. Hon säkert kommer aldrig mer att lita på vad tidningen skriver..
  Myndigheten bryr sig om affärssidan av invandring. Det är finna skattefria inkom för vissa stora bolag. Pengar är i MENA länder för dem inte för er. Vanliga svenskar har kundrole och att försörsja konsekvenser av storabolag tills sista fattiga svenne finns.

  Gilla

  • Andre´ Kristian (@mmsoxford)

   God afton!
   Tillåt en fråga, vad har offentliga laktationer med ifrågavarande ämne att skaffa? Inser inte per automatik kopplingen, men håller före att de mödrar som önskar amma sina spädbarn själva borde förstå vikten av en viss smakfull och rogivande avskildhet vid själva amningstillfället. Det är enligt undertecknads förmenande något av ett oskick att exponera sig i alla möjliga och omöjliga offentliga miljöer, och lite mer av diskretion torde påfordras.
   Med utmärkta hälsningar,
   Andreas 🙂

   Gilla

 • Lena

  November 1940 så ville England och Frankrike hjälpa Finland genom att föra trupper över Sverige in i Finland, Danmark och Norge var då redan ockuperat. Svenska regeringen och Gustav den V motsatte sig detta …….. ………..nazivänliga……….. ja om det råder det ingen tvekan.
  Finland hade kanske då sluppit att förlora Karelen och 400000 hade sluppit att förlora sina hem, de fick flytta till övriga Finland allt skulle ske inom tre dagar, väl där så fick de ordna sina liv det så gott de kunde !

  Gilla

  • Bosse S

   Både Norge och Sveriges regeringar motsatte sig att engelska trupper fick färdas till finland genom landens territorier.
   Engelsmännen hade nog aldrig genomfört detta, då det hade räknats som en krigshandling mot Sovjetunionen.
   De nordiska länderna hade förklarat sig neutrala när andra världskriget bröt ut.
   Om nu den ursprungliga planen med engelsmännen hade verkställts så hade Sverige kanske dragits ini det kriget och blivt bombat av Sovjet

   Engelsmännen hade även planer på att säkra svenska jarnmalmsgruvor vilket kanske hade skett om svenskarna släppt in engelsk trupp i landet, med påföljden att
   Norrland blivt krigsskådeplats, eftersom Hitler aldrig tillåtit det.
   Sverige var avmilitariserat vid krigsutbrottet och allt som beslutades kunde få för landet ödestigra konsekvenser.

   Sverige bidrog förresten med 8200 frivilliga i Finska kriget och massor med vapen och ammunition.
   Det var inte Sveriges fel att Sovjet tog Karelen och gjorde tusentals människor hemlösa. Enland hade inte kunnat göra något åt Stalins planer utan att delta fullt ut i finsk-ryska kriget.

   Gilla

   • Bosse S

    Detta finsk- ryska krig startades hösten 1939 innan Danmark och Norge ockuperades. Hitler invaderade Norge den 9 april 1940. Andra världskriget var i full gång. Tyskland och England var i krig med varandra sedan Tysklands överfall på Polen våren 1939.

    Gilla

   • Bosse S

    Rättelse Hitler överföll Polen 1 sept 1939.

    Gilla

   • Lena

    Tack Bosse, du är mycket mer kunnig än vad jag är, bra att du skriver jag har kanske skygglappar det vet vi båda att det begränsar, bara titta på våra styrande.

    Gilla

 • Jhonsson

  Dina brev har säkert bedömts som så farliga, att de blivit hemligstämplade och att inte ens Säpochefen får,läsa dem

  Gilla

 • RäddSomFan

  Tyvärr så ligger SÄPO´s makt numera i terroristernas händer, och det enda som det svenska folket kan göra är att återerövra landet med vapen och kraftigt våld, ingenting annat kommer bita. Och det skulle vara intressant att få veta hur fienden lyckats att radikalisera hela det svenska polisväsendet så kraftfullt att dom under kort tid vände sig mot ett helt land befolkning, jag misstänker att även MUST är infiltrerat av terroristernas i dagsläget.

  Gilla

  • Bosse

   Dom vaknar snart. Jag är säker på att inom en snar framtid så kommer någon av dessa IS terrorister som vi vet går lösa nu att göra ett attentat. Igår sa ju en terroristexpert att det är bara Sverige som exporterat terrordåd i Europa, som dessa i Paris och Bryssel. Att inte dessa länder skriker mer på hur slapp svensk polismakt är.
   Men det kanske dom gör men det hålls hemligt av media. När dessa attentat kommer tror jag inte att dom bryr sig om Dan Eliassons armband ”tafsa inte” eller att dom har blivit bjudna på kanelbullar av polisen på nåt fik i Rinkeby. Uppriktigt sagt, så tror jag att polisen är så naiv att dom tror nu att vi får lugnt genom dessa åtgärder med bullar och armband.

   Gilla

 • compulsoryunion

  Kurder är SÄPOs älskligar, de ska få hela Sverige som nu till viss del är en del av Kurdistan, eftersom de röstar V och S därför är de väldigt ofta på SVT, sitter i Riksdagen och i Högsta förvaltningsdomstolen och på andra öppna anstalter av Kriminalvanvården, och får PUT. S-Ismail får utrymme överallt i SVT, t.o.m. i svd trots bara meningslöst rasist tjafs. Jmfr polacker som jobbar hårt och betalar skatt här, de mörkas av media, meftersom de inte tagit permanent tjafs ställning för socialism o kommunism.

  Gilla

 • larslindblog

  Jag har samma erfarenhet. I mitt fall la sig Säpo i rent privata angelägenheter. Jag blev vald som ledamot i kooperationen …och ombud i Hyresgästföreningen ….i båda fallen ringde Säpo till organisationerna och snackade skit om mig. Helt otroligt !!
  Förra månaden fick jag höra att Säpo lagt sig i mitt nya jobb som kontaktperson för personer som behöver lite stöd och uppmuntran .
  Det har under mina 35 år i arbetsliv aldrig funnits klagomål på mig …..men alltid efter ca ett år får arbetsgivaren någon kontakt från Säpo….
  Enda skillnaden från DDR är att allt gick snabbare i DDR

  Gilla

 • dansk

  Ni kan glömma säpo när det gäller beskydd men ha dem alltid i bakhuvudet om du tänker göra eller säga något som inte är i linje med våra politiker. Säpo är idag inte en del av polisen utan är fristående, jobbar alltså åt politiker inte åt folket som polisen skulle ha gjort om de inte satt dit en massa vänsterextrimister på ledande poster. De trackaserar meningsmotståndare och är inte bättre än någon annan säkerhetspolis från de forna totalitära regimerna som trackaserar sitt eget folk och skyddar sina herrar.

  Liked by 1 person

  • Suzie

   En korrupt poliskår och politikerhelvete som berikar sig sjävla och lyder under främmande ockupationsmakt istället för Sverige och svenska folket ,svenska skattebetalare tvingas försörja dessa folk och landsförrädare och landsomstörtare,detta är helt absurt och oacceptabelt.Det första som görs när man rensar upp i en fallen/avsatt socialistdiktatur är att granska och ersätta lärare,poliser och tjänstemän inom stat,landsting och kommuner.
   Hörde om en fredlig och mycket from och bibeltroende svensk pastor som är verksam i Usa sedan länge som av Skräpo utpekades som misstänkt Olof Palme mördare pga att han varit kritisk till den politik som Palme bedrev,Skräpo bedrev rent av häxjakt och personförföljelse och svartmålning av denne stackars pastor, vilket fick mycket tråkiga och förödande konsekvenser för pastorn och hans familj och umgängeskrets,då tappade jag och många med mig helt förtroendet för Skräpo,detta var så vansinnigt barockt och sinnessjukt rent av och då förstår man hur illa ställt det är med allt som är politiskt tillsatt av socialist/kommunistjuntan i Sverige och att Sverige endast är en skendemokrati.

   ”En mycket avslöjande insyn i det svenska så kallade rättsväsendet. Hur man behandlar människor som man vill forstöra, utan att ta någon hänsyn till att man avrättar människor själsligt. Samma hänsynslösa behandling som man gav till de misstänkta för mordet på Palme, har man nu gjort till de misstänkta på mordet på Anna Lindh.”

   Här kan man lyssna

   [audio src="http://www.eaec-se.org/media/mp3/S-17.mp3" /]

   Gilla

 • Ingemar

  Säpo verkar vara ett helt vanligt karriärsinstitut, som inte gör tillräckligt mycket av sina egentliga uppgifter !!!! Det syns ju på att man inte ens tycks fatta att gränsen MÅSTE stängas.

  Liked by 1 person

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: