Inre gränskontroller i Norrbotten

Polisen i Norrbotten uppger att de har fått införa inre gränskontroller i Haparandaområdet. Det visar sig att folk som fått avslag på asylansökningar i Finland tar sig över gränsen till Sverige.  Runt ett 50-tal personer kommer över gränsen varje vecka och flera av dem har inte tillstånd att vistas i Sverige. Polisen möter folk ute och de har att välja på att söka asyl eller så kan polisen besluta om förvar innan avvisning. Helt otroligt att de kan välja?? Förvar vid närmaste förvaring i Gävle för vidare avvisning skulle vara det enda alternativet. Speciellt för dem som fått avslag i Finland. Helt plötsligt blev de Sveriges problem??     POLISEN

polisen

 

6 thoughts on “Inre gränskontroller i Norrbotten

  1. I Vilket annat land idkar myndigheterna ett sånt förbannade dalt som i detta sjukt vanstyrda land ????

  2. Och i Sverigeistan måste dom naturligtvis få asyl eftersom Sverige måste följa internationella åtaganden som tydligen inte finns i Finland!

  3. Fan ta politikerhelvetet i Sverige som är massinvandrings aktivister som har satt ”värdegrundsdemokrati” och ”alla(h)s (o) lika värde” att stå högt över alla Svea rikes lagar.Polisen är också aktivister som låter främlingarna som fått avslag i Finland välja om de vill söka asyl här eller tas i förvar i väntan på avvisning,naturligtvis kommer alla dessa främlingar söka asyl med all inclusive i Sverige och under tiden få åtnjuta fritt tillträde till hela landet med gratis mat,gratis boende,gratis tandvård,gratis sjukvård och medicin mm,som hundratusentals fattiga svenskar aldrig kommer ha råd till och därför blir nekade till av sjukklöverjuntan som hatar svenskar.
    När skall svensk polis göra det jobb som svenska folket avlönar dem för att göra,upprätthålla lag och ordning och skydda svenska folket??? Polisen tar order från folk och landsförrädarpolitikerna i socialistjuntan som inte är en legitim regering utan kom till genom en statskupp i december 2014,DÖ lever i allra högsta grad kvar.Det är svenska folket som betalar polisen och då skall polisen tjäna svenska folket.

  4. Globalistregimen har via sin Sverigefientliga agenda i det närmaste tvingat ett antal yrkesgrupper att löpa landsförräderiets smutsiga ärenden. Poliser som via politiken hindras i tjänsteutövningen och nödgas agera i strid mot vad den egentliga plikten kräver, påvisar en mycket farlig konsekvens av den katastrofala planen med benämningen asylrätten, vars enda uppgift är att krossa samhällsfundamentet. Gränspolisiära kaffevärdinnor med uppgift att omdirigera de nya svenskarna till vederbörlig destination inom detta invaderade territorium, torde vara en förnedrande uppgift. Fy för den lede!
    Andreas.

  5. I många städer i Sverige och i övriga Europa så byggdes det stadsmurar med bevakade portar, portarna låstes på kvällen, det gjordes för att säkerställa tryggheten mot hoten utanför.

Kommentera