Fler och fler övergrepp avslöjas

Inte bara Svenska idrottare har haft problem med tränare och ledare som utnyttjat dem sexuellt. Dessa avslöjanden blir fler och fler. Det senaste är 3 av Team USA`s gymnaster, Jessica Howard, Jeanette Antolin  och Jamie Dantzscher. Deras glansdagar var runt  år 2000. Landslagsläkaren låtsades bli deras ”kompis” för att kunna komma åt dem och flickorna fick lära sig snabbt att inte säga någonting av rädsla för att förlora sin plats i laget. Samtliga säger sig varit ”behandlade” av Dr Nassar i en intervju med 60-minutes. När skall dessa avslöjande om övergrepp ta slut? Man lider med offren. Man lider också med de ledare som ägnar sina liv åt idrotten som säkerligen oförskyllt får utstå anklagelser. Hur högt är mörkertalet? Tar det någonsin slut?

CBS

2 thoughts on “Fler och fler övergrepp avslöjas

  1. Att via sin profession systematiskt utsätta en person i någon form av beroendeställning för sexuella påtryckningar, borde rimligtvis leda till livstids avstängning efter genomförd brottsundersökning och dom.
    Man kan sannerligen fundera över hur många idrottsutövare på elitnivå som rönt dessa oangenäma erfarenheter, samt hur många som dagligen tvingas genomlida detta skandalartade gissel.
    Andreas 🙁

Kommentera