Den tysta katastrofen – miljoner barn dör

ISLAM. Trots att FN konstaterat att 4,4 miljoner människor i Nigeria inte har tillräckligt med mat, så har omvärldens reaktioner varit få. FN varnar för att 75 000 barn i delstaten Borno riskerar att dö inom några månader, men i själva verket har många av dem redan dött.

”Avsaknaden av barn under fem år i Borno beror knappast på att de inte är i behov av vård”

svaltande-barn

År 2015 dog 5,9 miljoner barn innan de hann fylla fem år. Det betyder att 16 000 barn under fem år dör varje dag. Den här tragedin brukar benämnas “den tysta katastrofen” eftersom den sällan uppmärksammas annat än som statistik i rapporter. Nästan hälften, 45 procent, av dessa barn dör redan under sin första månad i livet och 78 procent under sitt första levnadsår.

Undernäring och brist på rent vatten och sanitet bidrar till mer än hälften av dödsfallen. Många barn dör också av komplikationer vid förlossningen på grund av brist på livsnödvändig utrustning och utbildad personal. Mången av barnen dör av infektionssjukdomar som går att förebygga, som lunginflammation, diarré, malaria, mässling, stelkramp och aids.

Fortfarande föds en tredjedel av världens barn utanför en förlossningsklinik och utan utbildad vårdpersonal som stöd. I de fattigaste länderna i Afrika och i Sydasien föder hälften av mammorna helt utan hjälp av medicinskt utbildade personer. Andra dödsorsaker är olycksfall, krig och konflikter.

-Pettersson undrar om inte världens humanitära stormakt satsar på fel barn…

9 thoughts on “Den tysta katastrofen – miljoner barn dör

  1. Producerar man ungar innan man kan försörja sig själv så skall inga bidrag utdelas, – varken här eller där. Sterilisering för mödrarna och placera barnen på barnhem. Så gjorde man förut med zigenare i Finland.

  2. Man kanske inte måste föda massvis med barn om man inte kan ge dem mat? Har kanske med IQ nivån att göra?
    Det är i alla fall inte vi som gör dem med barn.
    Då kanske inte vi är skyldiga att ta hand om barnen heller.
    Fjällemlarna har ett bra system för barnbegränsning………

  3. Påminner om Biafra då Nigeria stängde dom innanför gränser, släppte varken in vatten eller mat. Hur många svalt ihjäl då?

  4. Vänster och PK blundar och tar till sina floskler. I detta fall genom att man inte ska ställa grupper mot varandra.

Kommentera