Rätt till föräldrapenning begränsas för nyanlända

INVANDRING. Föräldrapenningen för personer som invandrar till Sverige med barn ska begränsas, föreslår regeringens utredare. I dag får man lika många föräldradagar som om barnet vore nyfött, vilket gör att exempelvis en treåring ger rätt till 480 dagar. Ni kan räkna själva hur många dagar det blir om om familjen har tre, fyra, eller fler barn. 

– Det innebär att kvinnorna snabbare kan komma i kontakt med etablering och den svenska arbetsmarknaden. För barnen innebär det en snabbare tillgång till förskolan, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) vid en pressträff.

Förslagen är en del av regeringens överenskommelse med Alliansen i fjol och regeringen vill att den stora flyktinggruppen som kom till Sverige förra hösten ska omfattas.

Läs mer…

-Pettersson menar att förslaget är bättre än inget men det kommer alldeles för sent och vänsterpartiet är emot. V tycker att det ska vara lika för alla, det vill säga att nyanlända ska ha samma eller fler förmåner än den skattebetalande ursprungsbefolkningen.

Sedan om Annika Strandhäll (S) tror att outbildade kvinnor, som aldrig arbetat någon annanstans än i hemmet, snabbare kommer ut på arbetsmarknaden så får hon fortsätta drömma. Majoriteten av de nyanlända kommer idag från länder där kvinnors plats är i hemmet och inte på arbetsmarknaden och där kvinnor generellt sett har en mycket låg utbildning, eller ingen alls.

Riksdagens utredningstjänst har på uppdrag av Moderaterna räknat ut inkomsten från barnbidrag, bostadsbidrag, etableringsersättning och ekonomiskt bistånd för olika hushåll som befinner sig i den så kallade etableringsfasen, det vill säga de första åren i landet. Resultatet för två vuxna med två barn ligger på 22400 kronor i månaden. Med tre barn 27400 och med fyra barn 32800. Om man är ensamstående ligger man 3000 kronor lägre i varje nivå.

Marginaleffekterna för denna grupp är extrema. Om en förälder går från bidrag till ett arbete med månadslön på 18 000 kronor sjunker familjens inkomst med 200 kronor. Det kanske kvittar för många. Folk vill ha jobb och respekt och utvecklingsmöjligheter, men om man tror att incitament betyder något är de alltså negativa.

Med båda föräldrarna i heltidsarbete ökar familjens inkomst med 16 procent. Det är en del, men inte så mycket att ökningen alltid och för alla uppväger förlusten av att kunna heltidsarbeta med barn och hem.

Moderaternas lösning, är att sätta ett bidragstak som motsvarar 75 procent av den avtalade lägstalönen.

Motargumenten från vänstersidan är de vanliga, taskig människosyn, ger sig på de svagaste och vill nedmontera skyddsnäten.

Förut kunde alla ta ut föräldrapenning fram till att barnet fyllde 8 år, vilket var viktigt för svenska föräldrars pussel kring ledigheter. Men det gjorde attnyanlända föräldrar kunde ta ut föräldrapenning retroaktivt för alla barn under åtta år, vilket har fått förödande effekter för särskilt utländska kvinnors förvärvsfrekvens eftersom de kunde inleda sin vistelse i Sverige med många år av föräldraledighet.

2014 försämrades möjligheten för alla och gränsen går nu vid 4 år. Möjligheten för nyanlända kvinnor att gå direkt på lång föräldraledighet kvarstår dock.

Vänster går naturligtvis i taket om någon diskuterar ändringar och försämringar. Man ska inte göra skillnad på svenskar och invandrare.

De arbetslösa domineras i dag av utrikes födda. Det tar åtta år innan ens hälften av nyanlända har någon typ av sysselsättning. Regeringen räknar med att nära 1 miljon personer i åldern mellan 20-64 år kommer att försörjas av bidrag år 2020.

Läs mer på DI.se

Varför inte Alliansen, som hade åtta år på sig, genomförde sina förslag är obegripligt.

9 thoughts on “Rätt till föräldrapenning begränsas för nyanlända

 1. Den tidigare så rasistiska SD politiken, eller i alla fall delar av den är numera nästan varje svenskt riksdagspartis politik.

 2. Det är väl värre än Pettersson beskriver.
  Vad jag vet är bidragsinkomsterna SKATTEBEFRIADE. Det är ju inte löneinkomster. Så de där 200:- är i själva verket en avsevärt större skillnad, typ 5-6000:-
  Eller har jag fel?

 3. I takt med att makthungriga politiker insett att de sprungit ifrån väljarna (sprungit ifrån och sprungit ifrån, de drog tvärt vänster medan väljarna fortsatte framåt) har de skamlöst snott SD:s politik (som i stora delar består av den politik många andra förde innan de släppte allt de hade för händerna och avvek till vänster). SD:s svar på det är ännu mera av den svenska linjen och dra en gräns mellan befolkning och medborgare. Enda problemet med den för mig självklara inställningen är att sjuenigheten har varit allt för frikostiga med medborgarskap.

  På samma sätt som mer betalande passagerare eller hotellgäster har bättre standard och service ska också den som betalar skatt ha bättre välfärd än de som valt att inte arbeta. Det ska också vara så att om du bara ligger konungariket till last ska du tvingas återvända när asylskäl inte längre föreligger. Har du fått uppehållstillstånd av slentrian eller på grund av korrupta tjänstemän på Migrationsverket ska återresan påbörjas utan dröjsmål. Fram till dess ska svenska staten erbjuda fritt vivre i ett skyddande boende, skyddande för allmänhetens säkerhet.

 4. Det förändrades inte för alla 2014 utan bara för barn födda from 20140101.
  Detta faktum nämndes ytterst sällan i någon tidning utan det intryck som gavs var att regeln infördes utan hänsyn till födelsedatum.

  Det borde innebära att om barnet är 6 år vid ankomst går det först vid ankomst 2020 helt enligt nya regler.

  I den offentliga utredning som gjordes innan förändringen genomfördes stod

  ”” Arbetsgruppen förordar att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla i fråga om föräldrapenning för barn som är födda före ikraftträdandet. En sådan reglering innebär att barn födda samma år behandlas lika oavsett tidigare bosättningsland/födelseland och man undviker därmed diskriminerande konsekvenser.”

  Mycket märkligt sätt att definiera diskriminering.

 5. Till detta skall komma bostadsbidrag, studiebidrag för de som är över 16 år.
  Nu är det som så att männen oftast arbetar svart. Känner väl till detta i Malmö.
  Även brukar bara en av föräldrarna stå för hyreskontraktet, och den andre skriven någon annan stans.

  Akelius Fastigheter i Malmö köpte Kronprinsen. Bygger nu om och sätter in invandrare med försörjningsstöd. Lyxrenoverar lägenheter men bryr sig inte om fastighetsunderhållet.
  Akelius blir det fastighetsbolag som kommer smälla först. Globaliseringsivrare som bara ser till sitt eget bästa.

  Invandrare bor nu idag i de lägenheter som inte vanliga svenskar har råd med.

  Mycket fusk med bidragen. Inga konsekvenser om dem rökar bli ertappade.
  Välfärdssystemet kommer kollapsa. Är därför Strandhäll tvingas göra något.

  Ökad befolkning förstör vår miljö. Barnbidrag måste bort.

Kommentera