4 thoughts on “Dagens allahu akbar

  1. Svaret finns i texten synlig uppe till vänster i video-bilden:

    Houthis blown up saudi vehicle = Houthierna sprängde saudiskt fordon

    Houthis och Saudi är två våldsbejakande muslimska grenar som bekänner sig till två olika tolkningar av islam. De bekämpar varandra militärt i landet Yemen på den Saudi-Arabiska halvön.

    Det tragiska är att människor dödar varandra … men det positiva är trots allt att de militanta islamister utplånar varandra och därför slipper vi uppleva att dessa krigiska galningar, vilka dör i strid, aldrig kan ta sig som ”flyktingar” hit till Sverige eller till någon annan del av Världen och skapa ett krigs-helvete även för andra länders befolkningar.

Kommentera