Nationella sammanbrottet närmar sig…


INSÄNDARE. I Sverige saknas en opolitisk rörelse som utan att rätta in sig i ledet tar tillvara på Sveriges och svenskarnas intressen.

En rörelse med kompromisslös attityd och identitet, som vägrar köpslå om Sverige, svenskarnas framtid och deras land. En rörelse utan egenintressen som för svenskarnas och Sveriges talan i det offentliga rummet, kontra korrupta myndigheter och politiker som vill Sverige och svenskarna illa.

Dessutom är det viktigt är att etablera ett obevekligt förhållande till härskande vänstermedia; regering och myndigheters politiskt korrupta och köpta megafoner. Jag talar om svensk press, radio & TV. Där inkvoterade, handplockade ”politiska kulturarbetare” – i själva verket vänsterextrema socialbidragstagare genom skattefinansiering och statligt presstöd – som på redaktionernas tangentbord, i statens TV-soffor, i statliga radion och framför de statliga TV-kamerorna griper varje tillfälle att genom propaganda, lögner och snuskig ”journalistik” smutskasta, misskreditera och våldföra sig på demokratin och undergräva förtroendet för systemets kritiker.

Genom avsaknad av argument, politisk korruption och inkompetens gör man det enkelt för sig, genom att klassa alla till höger om vänster för ”främlingsfientliga”, ”högerpopulister” och ”högerextrema”, samtidigt som dessa naturligtvis inte delar samma ”värdegrund” och inte respekterar ”allas lika värde”. Som då per automatik av landets samlade vänster stoppas in i samma fack som fascister och nazister.

Märk väl, dock aldrig tillsammans med vänsterns egna till skyarna höjda, älskade och beundrade massmördare: kommunister och islamister!

Var finns ifrågasättandet?

Men… varför skulle det finnas en sådan organisation i Sverige? Det känns ganska meningslöst. Svenskarna har ju gjort sitt val. Man har frivilligt på politikernas uppmaning valt att ge bort sitt land, förneka sin svenska identitet och spy galla över sin kultur, förakta sin etniska identitet… kuvas, bespottas, pissas på, toppridas och att bli förda bakom ljuset. Svensken älskar att bli bedragen och lurad… förklara annars varför landets röstberättigade majoritet röstar som man gör: för Sveriges och sin egen undergång!

Svenskens villkorslösa kapitulation och totala undfallenhet inför politiker och myndigheter, är en direkt effekt av traditionell underkastelse och svensk politisk korrekthet.

Detta tillsammans med fjäsk under skamligt självförödmjukande former inför politiker och statliga tjänstemän – kommer att leda till undergången. Det har snart nått vägs ände.

En demonstration mot vanstyret i Sverige rinner oftast ut i sanden, och resulterar för det mesta i ett intetsägande mummel av de få individer som orkar resa sig från soffan. Såvida inte ifrågasättandet hinner störas ut av den vid dessa tillfällen alltid närvarande demokratiföraktande och våldsbenägna gatuvänstern; regimens väldrillade fotsoldater.

Svenskar… världens dummaste folk?

Ja, bland de dummaste i alla fall. Detta kan absolut inte ifrågasättas. Förklara annars hur en frisk, stark generation män och kvinnor i sin bästa ålder tillåter att en flock obegåvade, obildade, inkompetenta och begåvningshandikappade amatörer till politiker i likhet med Löfven, Morgan Johansson, Ygeman & Co islamisera Sverige och köra precis alla myndigheter och funktioner fullständigt i botten! Förklara detta den som kan?

Eller hur samma generation män och kvinnor medger att deras tonårsdöttrar våldtas i skolor, på badhus, på musikfestivaler och på öppen gata mitt på dagen. De hinner knappt lämna sitt hem förrän det sexuellt betingade kladdandet och ofredandet börjar, ackompanjerat av vidriga sexuella anspelningar. Eller hur familjemedlemmar står ut med att deras systrar, mostrar, fastrar, svägerskor, mödrar… gruppvåldtas av analfabetiska, primitiva och bestialiska våldsverkare från Afrika och Mellanöstern!

Hur i helvete är egentligen svenskarna funtade?

Resignation leder till undergång

Svenskens självuppgivenhet och resignation inför ”överheten”, utan att ta strid för vare sig själv eller sin familj, sitt land, sin vardag och framtid, rättigheter, hobby och fritidsintressen… kuvad av rädslan över att bli anklagad och kallad för både det ena och det andra – är obehagligt skrämmande.

Samtidigt som svensken blundar för den katastrofala samhällsutvecklingen, märker han inte undanträngningseffekten… Hur han som medborgare i sitt eget land håller på att förpassa ut i samhällets periferi.

Detta är en extremt livsfarlig utveckling, när ingen längre vågar öppna käften!

Fenomenet tycks förutom rädsla, bottna i feghet, tillsammans med ett uttalat suicidalt beteende som utvecklats till en obotlig, epidemisk folksjukdom. Framför allt kännetecknat av total brist på handlingskraft, initiativ och ansvar för sin situation och plats i samhället – i sitt eget Sverige. Självbevarelsedriften förefaller gått helt förlorad…

Kollapsad polismyndighet utan ledarskap

Hur länge är man som svensk beredd att acceptera en myndighet som i praktiken helt kollapsat: polismyndigheten. En myndighet utan vare sig ledarskap, kompetens, auktoritet eller ambition, utan mest profilerar sig som en oseriös byråkratisk PK-lekstuga – inte minst till följd av ännu en söndrande, ineffektiv omorganisering. Medan man misslyckats med det mesta, gällande en myndighet som har i uppdrag att upprätthålla lag och ordning i ett land – samt garantera medborgarna service, säkerhet och trygghet.

Den som försöker nå polisen via 114 14 hamnar i ett vacuum, i ett helt annat län än där uppringaren själv bor. Efter att ha blivit slussad vidare, är det inte onormalt med en väntetid på mellan halv till en timma innan någon svarar…

Svensk polismyndighet har kapitulerat och brutit samman.

Långt under EU-snittet

Trots den största rekryteringen av poliser i modern tid, och med regeringens miljardregn av skattepengar över rättsväsendet löser polisen inte fler brott. Svensk polis kammar ständigt hem nya bottennoteringar; mindre än 3 av 100 stölder och inbrott klaras i dag upp! I officiell statistik över brottsuppklaring inom EU, visar svenskt rättsväsende ett mycket oroväckande sämre resultat än övriga länder.

Statistiskt skulle Sverige behöva minst 30 000 poliser jämfört med övrig polistäthet inom EU. Detta betyder för Sveriges del en underbemannad poliskår på drygt 10 000 poliser! Detta i en tid då allt mer av verksamheten åtgår till att åka kors och tvärs mellan landets asylanläggningar; beroende på ständiga upplopp, matstrejker, våldtäkter, vandalism, mordbränder, misshandel, knivskärningar, mord samt hot mot personalen.

Samt i övrigt accelererande kriminalitet till följd av den illegala invandringen från Afrika och Mellanöstern.

Den helt skattefinansierade och synnerligen lukrativa asylindustrin (som även lockat många grovt kriminella aktörer) tar i anspråk allt större del av polisens redan mycket begränsade resurser.

Massavhoppen inom polisen alarmerande

Allt fler poliser under 40 år lämnar sitt jobb. Mellan 2011 och 2014 begärde 70 – 90 poliser om året avsked, 2015 steg siffran till 121. Under årets första fem månader 2016 är antalet poliser som slutat uppe i 95 stycken! Skälet uppges vara missnöje med lönen och den nya omorganisationen.

Chefen för RPS Dan Eliasson, känd från bl a ”oberoende statstelevisionens” TV-soffor, fortsätter på sin inslagna väg. Efter att tidigare varit högste chef för Migrationsverket och Försäkringskassan – där han lyckades köra båda myndigheterna fullständigt i botten – håller Eliasson framgångsrikt på att göra precis det samma med Polismyndigheten. Men så går det då den politiska korruptionen (med S-förtecken) fått fotfäste, och ingen längre tar ansvar för Sverige.

Inträdeskraven sänks till särskolenivå

Det går inte längre att fylla kurserna till polisutbildningen, ansökningarna har sjunkit dramatiskt. Men detta löser man enkelt i Sverige: man sänker helt enkelt inträdeskraven. Precis som man gjort i skolan, där man sänkt kraven för att alla skall bli godkända. Geni i Sverige – idiot i Europa!

Genom att sänka kraven på begåvningstestet hoppas man fler skall söka, och klara inträdesprovet till polisskolan… Tidigare krävdes en 4:a för att komma in, nu sänks kravet till en 3:a. Utbildningen sker vid Södertörns högskola, som årligen utnämns till Sveriges sämsta högre lärosäte.

Begåvningstestet följer en norm som är indelat i 9 steg; Stanineskalan. Steg 1-3 utmärker svagbegåvning (påtagligt under medel, där 3 benämns ”marginell retardation”), steg 4-6 utmärker normalbegåvning (4 motsvarar IQ 90, IQ 100 räknas som normal intelligens). Steg 7-9 utmärker begåvning över genomsnittet (5 betraktas som medelvärde). Läsarna med en 5:a och uppåt, har naturligtvis redan förstått syftet med denna IQ-reducerande rockad…

Det ryktas redan om att införa analfabetpoliser, där kraven på läs- och skrivförmåga samt kunskaper i svenska språket kommer att vara så gott som obefintliga. En slags underavdelning till dagens dialogpoliser, kända för att bl a servera korv och kaffe till bilbrännare, garagepyromaner, soprumseldare och stenkastande samhällsterrorister från Afrika och Mellanöstern.

Förtroende för polisen…?!

Finns det någon som fortfarande undrar varför professionella kriminella stöldligor från östra Europa beger sig till Sverige på organiserade plundringståg? Eller varför ”irländska asfaltläggare” väljer just Sverige och svenskarna för att misshandla, våldgästa, hota, lura och bedra? Eller varför ”EU-migranter” söker sig hit för att tigga och stjäla, ofreda människor, ockupera privat mark, råna åldringar och handikappade, skräpa ner, våldföra sig på allemansrätten och svensk besittningsrätt?

Eller varför våldtäkterna i Sverige ökat med 1 472 procent på fyra decennier, där Sverige i dag intar en andraplats på listan över världens värsta våldtäktsländer? Eller varför våldsbrotten under samma tid ökat med över 300 procent! Medan det varje natt över hela Sverige brinner bilar en masse, samtidigt som man har världsrekord i skolbränder. Bara för att nämna några exempel.

Detta beror naturligtvis inte på vare sig slumpen eller tillfälligheter…

Vapenlicenser och pass…

Förutom det vardagliga som inte längre fungerar inom den rättsvårdande myndigheten; titta på hur man handlägger vapenlicenser – flera månaders väntan… Det är under all kritik. Eller fundera över de systematiskt godtyckliga förnyelserna/avslagen på femårs-licenser för enhandsvapen. En hantering som är fullständigt surrealistisk. Att denna absurda cirkus bara får lov att fortsätta…

För att inte tala om passhanteringen, ett par månaders väntan bara för att få en tid att beställa pass. I ett land med världens högsta skatter, skall man självklart kunna kräva att samhällets mest fundamentala och viktigaste myndighet skall fungera!

Under tiden går vapenhandlare på knäna och i värsta fall i konkurs, till följd av att man tvingas ligga på stora lager av beställda vapen. Jägare missar jakttider. Hobby- och sportskyttar fråntas sina licenser, med motiveringen: det finns inget behov! Tävlingsskyttar måste avboka tävlingar, medan det blir stora glapp i träningen i väntan på nytt vapen. Hederliga, seriösa människor får se sina fritidsintressen konfiskerade och slagna i spillror av en havererad polismyndighet. Detta är självklart absolut oacceptabelt.

55 ”no-go-zoner”

Medan Sverige brinner och det pågår fullt krig på gator och torg, med handgranater, bilbomber, molotovcocktails, gatstenar, pyrotekniska raketer, knallskott, sprängladdningar och automatkarbiner samt andra illegalt insmugglade icke licensierade vapen, medges polismyndigheten fortsätta sin meningslösa skrivbordsjakt på svenska, legala vapenägare. Man vet att det är ofarligt. Det enda som kan hända är att svensken av gammal vana bara knyter handen i byxfickan, tittar ner i marken och tiger.

Svenska myndigheter är exempellöst framgångsrika på att topprida laglydiga, svenskar. Där slutar effektiviteten.

Att desarmera den illegalt välbeväpnade och välorganiserade mångkulturella och grovt kriminella och expanderande invasionsarmén (legitimerad av svenska politiker och ekonomiskt finansierad genom svenska skattemedel) som slagit permanent bivack i landets 55 ”no-go-zoner” styrda av sharialagar – finns inte ens på vykort. Det är dessutom för sent, situationen har eskalerat till en strikt militär angelägenhet.

Johansson


11 responses to “Nationella sammanbrottet närmar sig…

 • Niklas

  I Sverige tar vi vårt land för givet, vi har aldrig behövt försvara det. Våra grannländer vet däremot vad det innebär. Många av oss i Sverige har inte ens gjort militärtjänst och idag har vi ingen försvarsmakt. Dessutom har vi fått lära oss att patriotism är lika med nazism och det är fult, fy skäms. Dessutom följer vi nånannanismen, dvs ja visst är det för djävligt och nåt borde göras men det får nån annan göra.
  Men nånannan är vi. Det är bara vi själva som borde agera men vi vet inte hur man gör.
  Jag vet inte vad som krävs för att vi ska agera mot att bli överkörda av korruptionen men är tyvärr inte alltför optimistisk.

  Gilla

 • Erika

  Hear! Hear!
  Kanske vore det dags för militärdiktatur i Sverige.
  Ordning och reda! Revolution på fredag!

  Gillad av 1 person

 • Luntan

  Fantastiskt bra uppräkning av Johansson över hur verkligheten ser ut i Sverige. Förstår emellertid inte, varför ni Rikssvenskar låter er trakasseras & plundras? Försvara er fysiskt, och börja sanera uppifrån.
  / Uppmanar er en gammal Finlandssvensk av gammal stam

  Gillad av 1 person

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Johansson!
  Mottag min uppriktiga och broderliga eloge för denna mycket träffsäkra och genuint sanningsenliga exposé av den nationella demoleringen. Ett imponerande arbete som Du har all heder av. Jag har vidarebefordrat texten till mina följare på Twitter och det är min djupt kända förhoppning att så många som möjligt tar del av den.
  TACK!
  Andreas.

  Gilla

 • ossie

  Präktiga SVT presenterar naturligtvis Snicke Snackis lögner som dagens sanning. Skönt att man sagt upp licensen.

  Gilla

 • jan

  Reinfeldt är nöjd. Han lyckades förstöra Sverige på åtta år…

  Gilla

 • dave

  Närmar sig?

  Gillad av 1 person

 • ossie

  ??????????

  Jag vet jag är korkad och tom i pannloben med vad är ett sammanbrott?

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: