Handgranaternas land

INVANDRARVÅLD. Handgranatsanvändandet i Sverige och ökningen av det saknar motstycke i övriga Europa enligt polisens Nationella operativa avdelning, NOA. Värst drabbat är Malmö.

– Detta är ett fenomen som kommit till Sverige som är ovanligt. Vi ser det sällan internationellt att handgranater används på det här sättet, säger Stefan Sinteus polisområdeschef i Malmö.

8-årige
8-årige Yuusuf Warsame sprängdes till döds av en handgranat i Göteborg nyligen. 

På bara ett år ökade ärendena av beslag och detonerade handgranater från åtta stycken 2014 till 45 ärenden 2015 varav 10 detonerade.

Fram till sista juni i år har 20 ärenden registrerats varav åtta detonerat enligt siffror från polisen.

Användningen av handgranater i Sverige saknar motstycke skriver polisen. I alla andra jämförbara länder såväl inom som utanför EU är användningen av illegala handgranater i princip obefintligt, förutom i länder där krigsliknande tillstånd råder.

– Vi tror att någon form av parti har kommit till Malmö och lagerförts och sen har det helt enkelt köpts och delats ut handgranater för att användas som hot och skrämsel och för att skada andra. Företrädesvis andra kriminella, säger Stefan Sinteus.

Efter förra årets våg av granatattacker lovade regeringen skärpta straff och tillsatte en utredning men flera remissinstanser vill gå längre.

Försvaretsforskningsinstitut FOI pekar på att även brandfarliga varor kan ge vapenliknande effekter som till exempel molotovcocktails.

Även hemmagjorda explosiva ämnen bör likställas med sprängladdningar. Hemmagjorda explosiva ämnen användes till exempel vid självmordsattentatet i Stockholm och i Brysselbomberna.

Tullverket å sin sida pekar på vikten att handgranater som påträffas vid kontroll kan utredas som grovt smugglingsbrott.

Problemet i nuläget är att granater inte klassas som vapen.

Och polisen vill ha skärpta minimistraff.

– Det vi behöver är att kunna öppna våra verktygslådor av hemliga tvångsmedel. Att vi kan ha sådant straffvärde att vi kan syssla med telefonavlyssningaar och andra tekniska möjligheter och kan vara med på ett annat sätt när det gäller de här kriminella personerna, säger Stefan Sinteus.

-Pettersson ser att varken polisen eller Sveriges Radio tar ordet invandrare i sin mun och utan att göra något åt asylinvandringen så lär problemen bestå…

Jag kan tänka mig att även bär det gäller antalet bilbränder, våldtäkter, skjutningar osv. så intar Sverige en framskjuten placering i Europa och världen…

Vad tror polisen, hatmedia, 87:an och våra politiker? Hade handgranatkastarna, bilbrännarna, våldtäktsmännen och de skjutglada knarklangarna varit färre om det förts en annan invandringspolitik de senaste 40 åren? Vad tror ni?

1975, året då Sveriges väg utför började

5 thoughts on “Handgranaternas land

  1. Handgranater är krigsmateriel och innehav borde därför medföra mycket hårda straff om inte annat borde man kunna sy ihop ett paket innehållande bland annat högförräderi och förberedelse till allmänfarlig verksamhet. Är det verkligen så idiotiskt här i landet att bara exporten av krigsmateriel är reglerad?

    Vi befinner oss i sämsta fall i en tid då den tidigare sammanhållningen i samhället som inte krävde lagstiftning är på väg att vittra sönder utan att det får konsekvenser i lagstiftningen. Flyktingkonventionen och FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna är två exempel på hur den muslimska invasionen sprungit före det allmänna rättsmedvetandet, lagstiftning och konventioner. Antingen får vi exkludera juristerna ur de rättsvårdande myndigheterna eller så får vi ge dem en dos verklighetsförankring genom att flytta ut dem till Hammarkullen, Husby och Rosengård.

  2. När man hanterar handgranater under samma lag som tändvätska och fyrverkeripjäser har man nått dumhetens topp.

Kommentera