Ännu en oönskad invandrare tar över

NATUR. För några år sedan fanns den knappast men nu breder den ut sig mer och mer. De första fynden gjordes i början av förra seklet. Sedan dess har oförståndiga människor importerat den och nu förökar den sig i stora mängder.  

Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera) hör hemma i Himalayas bergstrakter i Indien, där den växer på mellan 1800 och 4000 meters höjd över havet ända upp till trädgränsen. I Sverige påträffas jättebalsaminen ofta i närheten av bosättningar,  eftersom den ursprungligen har använts som trädgårdsväxt samt foderväxt för bin. Den har spridit sig med människans hjälp till olika delar av landet. Från trädgårdarna sprider den sig lätt vidare till lämpliga växtplatser såsom komposter, stränder, vassar och åkerrenar.

Den sprider sig speciellt gärna längs å- och bäckstränder. Jättebalsaminen förökar sig endast med frön. Frö-
produktionen är riklig: en individ kan ge upphov till 4000 frön. Fröna slungas iväg upp till sju meter från
moderplantan. Fröna flyter inte i vattnet utan sjunker till bottnen. Fröna sprides till nya ställen via människor
och djur eller då växtdelar förflyttas. Många nya bestånd har fått sin början när man har fört trädgårdsavfall
utanför tomten.

Jättebalsaminen har fått så stor spridning att den numera ses som en invasiv art och bör bekämpas. När frökapseln är mogen räcker det med en lätt beröring för att den med en ”explosionsliknande” puff ska sprida sina frön.

Den är som andra främmande arter i vår fauna inte välkommen, se ur det gått med signalkräftan och minken, rena naturkatastroferna. Trots att det ytligt sett berikar mångfalden är det precis tvärtom. Invandraren har på vissa platser blivit så vanlig att den hotar mångfald och de inhemska.

Invandraren ska bort, det blir inte enkelt, den måste ryckas upp med rötterna om den inte ska ta över vårt land, och det finns fler, minns ni den här oönskade invandraren…

11 thoughts on “Ännu en oönskad invandrare tar över

 1. Det enda land i världen som verkar ha förstått problemet med invasiva arter, både i flora och fauna, är Australien – ett föredöme enligt mig 🙂

 2. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/potatis.4.68335efe13fa0151863ca8.html
  för å inte tala om denna utböling, idag är den hur Svensk
  som helst och helt accepterad…trots den inte hör hemma här
  Samma glädje sprider (idag) inte negerimporten in te USA som
  skedde i samma veva som potatisodlingen i Sverige tog fart
  …en del grödor passar in i vår natur och acklimatiserar sig,
  andra gör det aldrig…alla arter har en funktion att fylla, men
  varför kan inte arten fylla ”funktionen” där den hör hemma?
  Ogräs i välansade trädgårdar har alltid vatt ett jävla gissel, tar
  vi inte an problemet från början, är snart 1 kalhygge faktum!

 3. Vi har redan Blånegern och Kaosaraben, så Jättebalsaminen kommer nog inte att skämma ut sig.

  • Om det inte är sverige så har de ju inte rätt till vare sig välfärd eller ekonomiskt stöd i någon form.
   Om de saknar förmåga att orientera sig och av misstag hamnat i sverige utan att förstå det ska de få hjälp att hitta den plats de tror sig vara på. Somalia eller annan hemtamt som svarar mot den kultur de klarar av att utgöra en del av.

   Men det är Sverige och de är inte svenskar.

 4. Liksom jättebalsaminen (hörande till flora) är gökungen ett tämligen lämpligt exempel inom fauna. Sveriges och övriga Europas asylturister är precis som gökungar: de lever av andras arbete och slukar välfärdspengar utan att leverera mervärde till samhället. Gökungarna äter sig ut ur boet och tar sig till övre sociala skikt som skumma företagare, journalister, korrupta maktmissbrukande politiker m fl – där de kan förstöra samhället innifrån — för feta löner….

Kommentera