Sedan i oktober finns det särskilda grupper i polisregionerna Stockholm, Väst och Syd som ska ta krafttag mot alla former av människohandel.