Här vill migranterna bo

INVANDRING. Trots regeringens aviserade tvärstopp för asylinvandring beräknas 157 000 migranter som fått med uppehållstillstånd att bosätta sig ute i kommunerna fram till 2017. Sverige växer med motsvarande ett Linköping de närmaste två åren. Till detta och staplarna nedan ska läggas ungefär lika många anhöriginvandrare. 

2015-11-27_1115

På två månader har Sverige tagit emot nära 80 000 asylsökande. Det fick regeringen att presentera åtgärder som syftar till att kraftigt begränsa asylinvandringen.

Regeringsbeskedet har stora likheter med ”Luciabeslutet” den 13 december 1989. Det var en tvärbromsning av den tidens asylinvandring, som innebar att bara kvotflyktingar och de med särskilt starka skyddsskäl beviljades asyl i Sverige.

Även om veckans kraftigt begränsar invandringen kan kommunerna inte andas ut. Även med ett tvärstopp i invandringen ökar befolkningen med minst 157 000. Läs mer på Dagens Samhälle. 

-Pettersson undrar vad det är som säger att migranterna ska få bosätta sig var de vill så länge de inte är självförsörjande…

I december 1989 kom runt 100 flyktingar om dagen till Sverige och läget beskrevs som ”permanent kritiskt”. Nästan alla var bulgarienturkar, som kom via Polen och dåvarande Östtyskland. De åkte med båten Winston Churchill till Malmö, och ansåg sig vara diskriminerade i Bulgarien men dagen därpå utvisades de.

Ingvar Carlsson som stängde gränserna för att Sverige var fullt kallas aldrig rasist eller främlingsfientlig, det gör däremot den andre, Per Jimmie Åkesson, som kallas både det ena och det andra för att han vill genomföra lite av det Carlsson gjorde och vill försvara det folkhem som socialdemokratin stod för tidigare, trots att det nu kommer minst dubbelt så många asylsökande per år och läget är ännu mer permanent kritiskt…

Den som stängde gränserna och utvisade asylsökande med vändande post kallas inte rasist men...
Den som stängde gränserna och utvisade asylsökande med vändande post kallas inte rasist men…

 

4 thoughts on “Här vill migranterna bo

  1. Kallas folkskillnad, först protesterar de andra partierna, sedan börjar de genomföra de som SD pratat om tidigare, varje gång en reporter pratar med Jimmie numera är de övervägande i nedlåtande attityd, som sagt, varför blev inte Carlsson kränkt, han gjorde samma sak?? Möjligtvis för att de vet inte ännu, om Jimmie kanske tar över längre fram

  2. Ta fram mobilerna och videokameror och dokumentera VÄNSTERNAZISTERNAS kriminella aktiviteter, och framförallt RING POLISEN NÄR DE BEGÅR BROTT!

Kommentera