Bästa möjliga mottagandet, sa platschefen, eller allt är rasisternas fel


Tidigare idag skrev jag en liten berättelse som skildrar min stad Malmö, min stad som med all tydlighet visar upp sig som den extrema stad den är.Malmö

Flyktingströmmen forsar på med kraft, jag har sett det själv men jag var inte som malmöbo och observatör välkommen att gå på den malamömark som ensamkommande unga män som anländer i grupp får gå på.

Jag undrar såklart ifall det är rätt att hindra svenskar att gå in där alla övriga från världen får gå in. Sedan undrar jag såklart ifall det är politiskt korrekt att ha en vänsteraktivistgrupp där inne bland Malmö stads personal för att med dom ta emot strömmen av asylanter. Jag har fått svar av platschef Mårthen Gunnarsson , Mårthen höjer vänsteraktivisterna till skyarna.

En liten check av denna platschef ger vid handen från hans egen facebooksida att han är feminist och SD-hatare. Han ser allt i svart, han hade sorg när sverigevänner 2014 av svenska folket fick förtroende att ha dubbelt så många riksdagsledamöter än under föregående mandatperiod.

Allt är de svenska rasisternas fel ska man förstå, och det ska Ni nu få ta del av.

————————————————————————————-

Hej!

Igår var jag inne på ”Ankomstpunkt för flyktingar på Posthusplatsen” för att ställa några frågor och för att själv på plats se mig lite omkring om vad det handlar om.

Jag fick reda på att jag inte fick lov att visstas där inne och det finner jag som ett väldigt konstigt bemötande och förfaringssätt mot malmöbor. Där utanför och inne på platsen såg jag en strid ström av personer från Afghanistan och från afrikanska länder, som hälsades välkomna in.

Till mina frågor:

Varför får inte jag som malmöbo vistas där på denna plats?
Vem har tagit ett sådant beslut?
Varför tillåter man vänsteraktivister vara där inne dessutom i en alldeles egen byggbod?
De gröna stora skyltarna som är uppställda från Malmö Central till Posthusplatsen med pilar och information på några olika språk, vems skyltar är det?
Var togs beslutet att skyltarna skulle utformas så?

Vänliga hälsningar
Eva-Marie Olsson

————————————————————————————————-

Mårthen Gunnarsson
08:39 (12 timmar sedan)

Hej Eva-Marie!

Här är svar på dina frågor:

Varför får inte jag som malmöbo vistas där på denna plats?

Svar: Det finns många inhägnade platser i Malmö där inte vem som helst får vistas. På den här platsen har upplåtelse skett för att bedriva en tillfällig verksamhet kopplad till flyktingmottagningen. Av säkerhetsskäl får bara personer på flykt samt personal och volontärer vistas på platsen.

Vem har tagit ett sådant beslut?

Svar: Det finns ett polistillstånd som reglerar upplåtelsen. Att upprätta platsen och ansöka om tillståndet är beslutat av Malmö Stads centrala krisledning. Jag har beslutat vilka som får vistas på platsen.

Varför tillåter man vänsteraktivister vara där inne dessutom i en alldeles egen byggbod?

Svar: Inne på området verkar flera olika myndigheter och organisationer. Ingen av dem är partipolitisk. Alla arbetar utifrån den gemensamma visionen att vi vill ge människor på flykt ett rättssäkert och bra mottagande, och att de ska känna sig välkomna till Sverige
De gröna stora skyltarna som är uppställda från Malmö Central till Posthusplatsen med pilar och information på några olika språk, vems skyltar är det?

Svar: Skyltarna ägs av Malmö stad.

Var togs beslutet att skyltarna skulle utformas så?

Svar: Skyltarna är framtagna av kriskommunikationsgruppen, och godkända av den centrala krisledningen.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor.

/Mårthen

Mårthen Gunnarsson
Platschef
Ankomstcentral Posthusplatsen
Gatukontoret, Malmö Stad
Direkt: 073-323 77 36
Platsansvarig dygnet runt: 070-995 26 22
P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
———————————————————–

Från: Eva-Marie [mailto:olssonevamarie@gmail.com]
Skickat: den 18 november 2015 08:28
Till: Mårthen Gunnarsson; Jonas Hult
Ämne: Posthusplatsen

Hej Mårthen!

Tack för snabba svar.

Men med svaren kommer fler frågor:

(Varför får inte jag som malmöbo vistas där på denna plats?
Svar: Det finns många inhägnade platser i Malmö där inte vem som helst får vistas. På den här platsen har upplåtelse skett för att bedriva en tillfällig verksamhet kopplad till flyktingmottagningen. Av säkerhetsskäl får bara personer på flykt samt personal och volontärer vistas på platsen.)

Du skriver säkerhetsskäl, vems säkerhet är det man syftar på, min som malmöbo eller de som välkomnas in? Om det är de nyanländas säkerhet det syftar på, hur är jag en säkerhetsrisk? Om det är min säkerhet man värnar, på vilket sätt är de nyanlända en säkerhetsrisk för mig och övriga malmöbor?

(Vem har tagit ett sådant beslut?
Svar: Det finns ett polistillstånd som reglerar upplåtelsen. Att upprätta platsen och ansöka om tillståndet är beslutat av Malmö Stads centrala krisledning. Jag har beslutat vilka som får vistas på platsen.)

Jag har beslutat vilka som får vistas på platsen”

På vilka grunder har du tagit ett sådant beslut? Hur kommer det sig att Du ensam kan ta ett sådant beslut som jag ser det vara ett mycket märkligt beslut att ta då man utestänger malmöbor att precis som jag ta sig dit på plats för att informera sig om vad som händer i vår samtid och då speciellt i vår egen stad?

(Varför tillåter man vänsteraktivister vara där inne dessutom i en alldeles egen byggbod?
Svar: Inne på området verkar flera olika myndigheter och organisationer. Ingen av dem är partipolitisk. Alla arbetar utifrån den gemensamma visionen att vi vill ge människor på flykt ett rättssäkert och bra mottagande, och att de ska känna sig välkomna till Sverige)

Är du inte informerad om vad organisationen ”Refugees Welcome” tar för partipolitiska ställningstaganden, i vilka sammanhang samt i vilka manifestationer man påträffar på dessa i?

Vänliga hälsningar
Eva-Marie
——————————————-

Mårthen Gunnarsson
09:27 (11 timmar sedan)

till mig
Hej Eva-Marie!

Du skriver säkerhetsskäl, vems säkerhet är det man syftar på, min som malmöbo eller de som välkomnas in? Om det är de nyanländas säkerhet det syftar på, hur är jag en säkerhetsrisk? Om det är min säkerhet man värnar, på vilket sätt är de nyanlända en säkerhetsrisk för mig och övriga malmöbor?

Svar: Som du säkert vet finns det människor i vårt samhälle som inte vill att människor på flykt ska kunna komma hit, och som har utfört olika typer av attentat mot flyktingar och platser de vistas på. Därför behöver vi ha en förstärkt säkerhet för både personal och flyktingar på dessa anläggningar. Det slukar mycket resurser, men är tyvärr nödvändigt eftersom det har visat sig finnas många rasister som inte skyr några medel.

”Jag har beslutat vilka som får vistas på platsen”
På vilka grunder har du tagit ett sådant beslut? Hur kommer det sig att Du ensam kan ta ett sådant beslut som jag ser det vara ett mycket märkligt beslut att ta då man utestänger malmöbor att precis som jag ta sig dit på plats för att informera sig om vad som händer i vår samtid och då speciellt i vår egen stad?

Svar: Det är inget märkligt alls i ett sådant beslut. När mark upplåts via en ansökan hos polisen om markupplåtelse så är det den som innehar markupplåtelsen som svarar för säkerheten och avgör hur marken ska nyttjas. Jag har av gatudirektören utsetts som ansvarig för vår verksamhet här, och har mandat att fatta de beslut som krävs för att kunna upprätthålla ordningen och säkerheten här. Malmöbor är mycket välkomna att prata med oss utanför staketen, eller stämma träff med oss för att informera sig om verksamheten. De är däremot inte välkomna att oanmält kliva in och gå runt för egen maskin. Detta gäller på de flesta arbetsplatser, såväl offentliga som privata, och är inget underligt alls.

Är du inte informerad om vad organisationen ”Refugees Welcome” tar för partipolitiska ställningstaganden, i vilka sammanhang samt i vilka manifestationer man påträffar på dessa i?

Svar: Jag känner mycket väl till organisationen och det fantastiska arbete de har gjort för att hjälpa flyktingar. De agerade mycket snabbt när flyktingströmmen ökade i slutet av sommaren, och drog ett tungt lass innan myndigheterna hann komma igång med ett strukturerat mottagande. Nu har vi en god samverkan med dem, liksom vi har med flera andra aktörer ur civilsamhället. Föreningen är inte knuten till något politiskt parti, utan är en intresseförening för att värna asylrätten och stötta personer på flykt. Detta står inte på något sätt i strid med Malmö stads värdegrund.

/Mårthen

Mårthen Gunnarsson
Platschef
Ankomstcentral Posthusplatsen
Gatukontoret, Malmö Stad
Direkt: 073-323 77 36
Platsansvarig dygnet runt: 070-995 26 22
P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
——————————————————————–

Eva-Marie <olssonevamarie@gmail.com>
09:44 (11 timmar sedan)

Hej Mårthen!

Tack för svar.

Det med säkerhetsrisker, när jag var där så kom där in en flyktingman som ville ha hjälp för han hade ont i halsen. Ser ni några säkerhetsrisker med allvarliga sjukdomar och smittosrisker som man kanske bär med sig från hemländerna eller är ni endast oroliga för rasister?

På asylboenedet på Backavägen har all personal personlarm för att där är man medveten om att det finns risk för den unga kvinnliga personalen, och andra i personalgruppen att visstas bland de nyss komna unga männen. Har ni ett lika säkerhetstänk på Posthusplatsen eller är ni endast oroliga för rasister?

Vänliga hälsningar
Eva-Marie.
———————————————————————————

Mårthen Gunnarsson
10:24 (10 timmar sedan)

till mig
Hej!

Vi gör alltid riskanalyser för all verksamhet, och vidtar de åtgärder som vi bedömer krävs. Bland annat kan det handla om vaccinationer för personal, samt personlarm och andra skyddsåtgärder. Vi ser också till att undervisa personalen i fakta, så att de inte agerar baserat på fördomar. Det finns många som tror att personer från andra delar av världen är mer benägna att begå brott, bär på farliga sjukdomar och andra saker som inte stämmer med verkligheten. Det bästa vi kan göra är att möta detta med fakta, och se till att ha korrekta riskbedömningar att agera efter.

Vilka åtgärder vi vidtar kan jag naturligtvis inte gå in på. Det ligger i säkerhetsåtgärders natur att de gör sig bäst outtalade.

/Mårthen
Mårthen Gunnarsson
Platschef
Ankomstcentral Posthusplatsen
Gatukontoret, Malmö Stad
Direkt: 073-323 77 36
Platsansvarig dygnet runt: 070-995 26 22
P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
——————————————————————————————-
Skickat: den 18 november 2015 09:44

Eva-Marie <olssonevamarie@gmail.com>
10:37 (10 timmar sedan)

till Mårthen
Tack igen för svar

Fakta finns att tillgå i statistik så det är precis det jag förväntar mig av er att ni aldrig arbetar eller bygger något på fördomar. Sedan har vi det med händelser runt om i världen och jag tänker då specifikt på fredagsnattens ISIS-massaker i Paris, av det får jag hoppas att ni är medvetna om att säkerhetsriskerna både befinner sig utanför staketet och innanför.

Det gläder mig att ni baserar ert arbete på vetande och inte tro.

Tar tacksamt emot er riskanalys.

Vänliga hälsningar

Eva-Marie
——————-

Hej!

Det finns i nuläget inget som tyder på att vi behöver ha någon extra beredskap baserad på händelserna i Paris. Om det existerar ett hot relaterat till detta så är det inte mot platser som denna. Däremot har den senaste tidens bränder, samt terrordådet i Trollhättan, bäring på vår verksamhet och analyserats.

Vår riskanalys och säkerhetsbedömning i övrigt delar jag inte med mig av, då det som sagt är just sådant som bör förbli internt.

/Mårthen

 

————————————————————————————————-

Mårthen Gunnarsson
Platschef
Ankomstcentral Posthusplatsen
Gatukontoret, Malmö Stad
Direkt: 073-323 77 36
Platsansvarig dygnet runt: 070-995 26 22
P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

——————————————–

Tack för svar

Terrordådet i Trollhättan, morden i IKEA och med attacken i Hällefors i måndags måste även ni ta i beaktande att de som ni arbetar med kan utgöra säkerhetsrisker för oss och för riket i stort. För allas bästa för ögonen måste ni se till allas säkerhet och inte endast En målgrupp, ställ inte folk mot folk arbeta brett.
I nuläget med alla våldsamma händelser inom och utom riket finns det mycket som tyder på att er riskanalys behöver revideras.

Vänliga hälsningar
Eva-Marie

Eva-Marie Olssons foto.
Eva-Marie Olssons foto.

9 responses to “Bästa möjliga mottagandet, sa platschefen, eller allt är rasisternas fel

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: