Sällan har vad var det vi sa passat så bra som på familjen Fahkro och Sularpsfarmen

INVANDRARBROTTSLIG. I dagarna genomförde Skatteverket en oanmäld razzia på den uppmärksammade och av hatmedia hyllade Sularpsfarmen utanför Lund med anledning av misstankar om omfattande skattefusk. Detta är bara en i raden av de problem som kantat gården den senaste tiden.

Länsstyrelsen i Skåne förbjöd nyligen gården att visa upp sina djur för besökare.

Sularpsfarmen i Södra Sandby utanför Lund har varit mycket uppmärksammad sedan man öppnade verksamheten under 2014. Det har i huvudsak rört sig om uppmärksamhet där man lyft fram och hyllat familjeföretagets satsning på att rusta upp den gamla gården och erbjuda allt från ponnyridning till billiga grönsaker och kalasevenemang.

Skatteverkets bild av verksamheten har inte varit fullt lika positiv. Den 18 september beslutade myndigheten om revision på gården, detta efter att man bland annat konstaterat att företaget inte redovisat någon omsättning under 2014 och 2015. Trots påpekande har den ansvarige ägaren inte lämnat in någon deklaration och inte heller redovisat några löner.

Skatteverket har också gjort anonyma kontrollköp i gårdsbutiken där man konstaterade att verksamheten var i full gång. Myndigheten har även tagit del av uppgifter från tidningar, radio och Facebook till stöd för att verksamhet bedrivs på gården. Man har även kontrollerat ägarens bankkonto där man kunnat se att han fått in hyresinbetalningar på minst 235 000 kronor under 2014.

I Skatteverkets handlingar framgår det också att den ansvarige ägaren tidigare fått sin F-skatt återkallad på grund av bristande redovisning.

P4 Malmöhus har sökt Sularpsfarmens ägare för en kommentar utan att lyckas. Inte heller Skatteverket vill kommentera ärendet då det rör sig om en pågående utredning.

För länsstyrelsens del påverkar inte uppgifterna om skatteverkets tillslag förtroendet för gårdens ägare. Man litar på för att gården åtgärdat de djurhållningsbrister som länsstyrelsen påpekat.

– Jag har inte haft anledning att inte lita på dem hittills, men kommer det indikationer på att man inte uppfyller det man sagt kommer vi absolut att åka ut och göra en kontroll, säger Henriette Bonde.

I dagarna stoppades också Sularpsfarmens satsning på bostäder till ensamkommande barn då bygglov saknats.

-Pettersson undrar om de så kallade journalister som hyllade familjen Fahkro och inte gjorde de bakgrundskontroller som vi på alternativmedia gjorde skäms men det har de nog inte förstånd till…

***

TIDIGARE 2015-07-09.

Flyktingfamilj jobbar ideellt för 10 miljoner!!!

I förrgår skrev vi om familjen Fahkro som skulle öppna ett hem för ensamkommande flyktingbarn som tack för allt Sverige hade gett familjen när de kom hit som flyktingar från Libanon. Det låter som en riktig solskenshistoria och det är det också, för Fahkro, som nog skrattar ihjäl sig åt dumma, naiva svenskar när de ser bankkontot växa.

Det visar sig vid den kontroll som SVT borde ha gjort men inte gjorde att Lunds Kommun betalar 1 300 000 kr om året i hyra för fastigheten som kommer att drivas som boende för 15 så kallade ensamkommande barn. För “barnen” får Fahkro sedan, lågt räknat, 1 600 kronor per dygn. Det blir i runda slängar 8 700 000 kronor om året och med hyran exakt 10 miljoner om året.

Som om inte det vore nog så räknar Fahkro med att “barnen” kan hjälpa till på gården, Sularpsfamnen, så att han får gratis arbetskraft. De är inte dumma en del invandrare fast SVT kallar det ideel verksamhet av tacksamhet mot Sverige.  I samma programm, SVT Rapport, visades hur en gammal dam som fått ett strokeanfall skickades hem för att det inte fanns någon plats på ett boende åt henne. VilkeVilket märkligt land vi lever i, vi har inte resurser att ta hand om våra gamla men till ljugande unga män finns det obegränsat.

Hyresavtal LF – Sularpsfarmen

2015-07-09_1240

-Pettersson vill påpeka att detta naturligtvis inte är Fakhros eller Bert Karlssons fel utan de människor och den politik som gör det möjligt, samt de journalister som låtsas som det är någon sorts ideell hobbyverksamhet de ägnar sig åt.

  • De hånskrattar åt oss

    Om du kommer från Mellanöstern ser du med förundran på skandinavisk samhällssyn. Du kommer från ett ställe som kännetecknas av blodiga strider mellan en lång rad grupper. Så din utgångspunkt är självbevarelsedriften. Den utgångspunkten tar du med till Skandinavien. Landet som du kommer till ser ut att ligga öppet med en massa fördelar som väntar på att bli utnyttjade. Så uppstår bidragsutnyttjandet, föraktet för det nya landet och synsättet ”det ju bara är svenskarna man lurar”.

    Ovanstående rader har skrivits av Thomas Gür, invandrare från Turkiet och journalist.

TIDIGARE 2015-07-07. Flykting öppnar hem för ensamkommande barn

Nedanstående inslag visades både i Rapport och Sydnytt den 6-7 kl 19.30 och visar en riktig solskenshistoria om hur en s k flyktingfamilj vill ge tillbaka lite av all den hjälp som Sverige och svenskarna visat dom när familjen bestående av 12 barn och föräldrar fick när dom kom till landet.

Detta vill familjen göra genom att öppna upp ett hem för s k ensamkommande flyktingbarn i anslutning till sin handelsträdgård. Man är nu i full gång med att bygga och renovera så att man kan ta emot “flyktingbarnen” och hela inslaget är upplagt precis som om familjen gör detta helt av ideella skäl och absolut inte p g a dom generösa ersättningar man kan få från Migrationsverket när det gäller dylik verksamhet.

Naturligtvis så är familjens investeringar helt grundade på att man efter en tid när verksamheten är igång kommer att göra sig en förmögenhet precis som alla andra aktörer på “flyktingmarknaden” gör när man öppnar asylboenden eller hem för s k ensamkommande flyktingbarn.

Det har ju i vissa fall betalats upp emot 5000 kr dygnet (normalt runt 2 000 kr/person och dygn) från vissa kommuner till företag som driver just hem för ensamkommande flyktingbarn så man måste vara ganska naiv om man tror att det inte är detta som lockar familjen Fakhro till att ge sig in i detta.

Att framställa detta som om det vore något annat är inget annat än en j-a fräckhet,en fräckhet som är typisk för många av våra s k “nysvenskar” när det gäller att utnyttja alla möjligheter att berika sig.Detta gäller f ö också många “äkta” svenskar också för den delen,tyvärr.

Om det är en fräckhet eller en ren dumhet av SVT att visa inslaget på det sätt som det har blivit gjort vet jag ej och jag vet heller inte om svensken i gemen är så urbota korkad så man tror på familjens gulliga upplägg och påståenden om att man vill ge tillbaka något av det som man fått från Sverige och inget annat.
Jag gör det i varje fall inte!

I samma program visade man också hur en gammal svensk kvinna som drabbats av stroke ett par gånger tvingas att flytta hem till sitt eget boende och den enda som hon har till sin hjälp är en likaledes gammal väninna som har nog med sina egna problem som bl a består i att hon bara har en arm.

Jag tycker det vore mer hedervärt av familjen Fakhro att visa sin påstådda tacksamhet mot Sverige genom att hjälpa dom svenska gamlingar som genom sitt livslånga arbete har möjliggjort att 12-barnsfamiljen Fakhro kunnat få stanna i landet istället för att hjälpa till så att vi får hit fler mer eller mindre vuxna s k flyktingbarn.

Men det är klart,det finns inte dom inkomsterna att göra inom den sektorn och Migrationsverkets välgödda ersättningar finns inte att räkna med där eftersom det ju handlar om svenskar och inte andra länders medborgare.

Sandor Herold, Malmö

SVT

-Pettersson vill tillägga att familjen Fakhro har varit med på bloggen tidigare, inte individerna ovan men samma klan så staten och vi kommer troligen att gå en rejäl blåsning…

Två häktade för mord i sin frånvaro

6 thoughts on “Sällan har vad var det vi sa passat så bra som på familjen Fahkro och Sularpsfarmen

  1. Vill informera om brottssyndikatet Fahkro’s falang i Västsverige: de är bidragsberoende (även gamla mamma som givetvis behöver hemtjänst att städa bland allt stöldgods som söner och alla barnbarn, kusinbarn etc. drar in och låter henne stå som ägare för). Samtidigt med bidragen så ägnar de sig vidare åt bedrägerier, människohandel, häleri, stölder etc etc. Vi som blivit brottsutsatta av detta brottssyndikat, vi ska på olika sätt lämnas helt i sticket, misstänkliggöras och ifrågasättas, lämnas helt utan ekonomisk ersättning. Jag personligen hoppas på ett civilt uppbåd (under formation) som tar hand om brottssyndikatet – på det rätta sättet – och att även medlöparna, dvs advokater, rättsväsende, hjälporganisationer likt Brottsofferjouren som värnar om importerade kriminella, konkursförvaltare, okritisk media mfl. får sitt straff för att de försvarar kriminella och underblåser fortsatt gängkriminell verksamhet. Det ska svida i skinnet när man ertappas med att ömma för importerade kriminella. Det gäller inte minst målsägandebiträden som uppbär ersättning från staten.

  2. Påminner om en annan skattefuskande invandrare från Kazakstan som till och med suttit i fängelse i Sverige. Hennes son har bland annat varit inblandad i ett uppmärksammat brott där han med kumpaner hotat folk med järnrör. Båda får konstigt nog vara i fred för alternativmedia…

  3. Typer som honom och hans klan ska ersätta de svenskar som flyr nu.
    Djävlar vad jag blir arg !

Kommentera