5 thoughts on “River sönder en koran

  1. Jag hör till dem som har dubier angående koranens autencitet. För det första var Mohammed analfabet och boken kom till långt efter hans död. Sen kommer det fram nya uppgifter om ”den ursprungliga” Koranen som funnits i England! Den skrevs tydligen innan Mohammed ens var född.

    Jag har läst Koranen och det är en mycket rörig osammanhängande bok som blir allt mer hatisk ju längre man läser.

  2. Koran- rivaren säger ju bara sanningen. Helt rätt av denne!!!

    Den bistra sanningen är ALLTID irriterande.

Kommentera