Svensk protest mot Israels bordning – ”oroväckande”

ISRAEL/GAZA. Den israeliska bordningen av det svenska Ship to Gaza-fartyget ”Marianne av Göteborg” ska enligt information ha skett på internationellt vatten i Medelhavet. Det bryter i så fall mot lagen. – Enligt lagen är det bara flaggstaten, i det här fallet Sverige, som får ingripa mot ett fartyg på internationella vatten. Sverige har framfört sin syn på händelsen till Israel, säger Veronica Nordlund på UD:s presstjänst till Dagens Nyheter. Ombord finns 18 personer, varav fem svenskar, bland andra journalisten Kajsa Ekis Ekman och musikern Dror Feiler.

-Pettersson håller varken med UD, Dagens Nyheter eller Dror Feiler i det är fallet.

FN:s Palmer Report från 2011 säkerställer att Israels sjöblockad mot Gaza är i linje med internationell rätt.

Detta är ett utdrag från FN:s Palmer Report som utredde bordningen av fartyget Mavi Marmara i 2010:

”Israel har rätt till självförsvar mot väpnade attacker riktade mot dess territorium, trots den osäkra rättsliga ställningen av Gaza. Den israeliska rapporteringen till FN förklarar att sjöblockaden infördes i syfte att försvara Israels territorium och befolkning, och panelen accepterar att så var fallet.

Sjöblockaden var avsedd till att förhindra att vapen når Gaza och för att förhindra attacker från havet. I själva verket har det förekommit händelser där fartyg som transporterar vapen stoppades på väg till Gaza av de israeliska myndigheterna.

Under dessa omständigheter är sjöblockaden ett legitimt utövande av rätten till självförsvar. Även om en blockad per definition innebär en begränsning av all sjötrafik är panelen övertygad om att sjöblockaden är ett proportionerligt svar på det hot som Israel står inför.”

Den oberoende kommissionens uppdrag var att bedöma huruvida de åtgärder som vidtagits av Staten Israel hade varit förenliga med internationell rätt. Palmer rapporten lades fram på förfrågan från FN:s generalsekreterare.

Läs hela rapporten, som UD och Dagens Nyheter verkar ha missat, här.

Ship to Gaza är välkomna till hamnen i Ashdod

11 thoughts on “Svensk protest mot Israels bordning – ”oroväckande”

 1. Nej Pettersson håller inte med många , han är ensam dock har han sina trogna lärjungar, Som gärna lägger ett kol till i kritiken ,

 2. Dror kan väl tuta i saxofonen så folk flyr båten!
  Israel ska alltid ha skulden för allt, muslimer är de ständiga offren, buhu! Suck!

 3. Margot har ju instiftat feministisk utrikespolitik. Palmers FN-rapport är skriven av en man. Den kan således inte längre godtas i Arvfurstens Palats.

 4. Va?! Var inte alla svenskar? Det brukar annars vara en pandemi som drabbar alla som någon gång beträtt svensk mark, territorialvatten, fartyg eller luftfartyg.

 5. Dom visste väldigt väl när dom startade resan härifrån att Israel
  inte skulle släppa in dem i Gaza, ändå gör dom denna resa
  som består av 80 ton förnödenheter, enligt dem själva, samtidigt
  som Israel varje dag förser Gaza MED FLERA TUSEN TON?
  Den resan har bara ett syfte, att provocera Israel. Dom måste
  vara extremt korkade om dom tror att ett land som Israel, som
  är omgärdat av fientliga Arabstater , låter några kommunist-
  fjantar från Sverige fritt ta sig till Gaza med vilken last som helst!

  • De avundas Fridolin för att ha suttit en natt i ett israeliskt häkte 2004. Alla vill smaka på det och bli utvisade som ‘hjältar’!! Bu-ha!

 6. Den Dror Feiler är en person som inte hör hemma annat än i en kommunistdiktur. Att den får gå lös och blåsa i sitt fula instrument är helt enkelt bedrövligt.

 7. Såvitt jag hört har Israel dessutom erbjudit fartygen att lägga till och lossa i en hamn, vilket provokationsflottan vägrat, eftersom det skulle förstöra det provokativa syftet med det antisemitiska jippot.

  • Ja hela PR-jippot skulle ju då gå förlorat… Nu hoppas detta drägg, att vänsterpress (PK) och islamistiska terrorister håller lågan levande,så länge som möjligt !

Kommentera