Tankar kring vår lokaltidning

Vår lilla lokaltidnings chefredaktör, publicerar idag ett eget alster som lämnar mycket att önska.

De som fortfarande läser tidningen och vi som slutat, vet att chefredaktören har en alldeles egen agenda som han låter sina anställda följa. I ämnet invandring är den lilla tidningen mer enögd än en av dessa cykloper från den grekiska mytologin. Här låter chefredaktören sina anställda få veta att inget negativt eller ont ord om invandring/invandrare får nå ut till läsarna.

För ortsbor som bott närmare verkligheten än chefredaktören själv, för ortsbor som sett baksidorna, drabbats av baksidorna och som har kontakter inom vissa myndigheter och bland yrkesfolk som jobbar inom vissa yrkeskategorier, öppnar sig en annan sida än den vår chefredaktör propsar på att visa upp. Den ljusa sida av svensk invandringspolitik som vår lokaltidning delger sina läsare, har också en mörk sida. Som personer med en viss agenda, så försöker man dölja den mörka sidan av verkligheten och man gör det med censur, man gör det med en förskönad fasad och är det för illa så slutar man sonika att skriva om vissa händelser.

Idag tar chefredaktören upp Björn Söder och hans ord om samer, judar och svenskar. Som den enögda chefredaktör han är, så väljer han inte bara ordet ”nyfascistiska”, utan drar också paralleller till 30-talets Tyskland och nazismen.

Läs dessa ord från chefredaktörens text: ”Det är ett parti (SD) som står stadigt i en idétradition som vi i Sverige alltsedan andra världskriget har försökt förneka.” Detta är en ren anklagelse som jag tror visa SD-representanter med judisk bakgrund borde bemöta och inte minst tror jag att de nu cirka 1 miljon som sympatiserar med SD har ett och annat att säga vår chefredaktör.

Att chefredaktören använder Henrik Arnstad som referent, säger en hel del om hans desperation. När inte ens Expo och Anna-Lena Lodenius använder ordet ”nyfascister” om Sverigedemokraterna, försöker han lyfta fram en mediekåt författare som sökt uppmärksamhet kring sin person, genom att bl.a. fejka en kandidatexamen i historia. Att chefredaktören sedan försöker klistra samman SD med 30-talets nazister, visar på ett hat som förblindat. Fast chefredaktören tror sig säkert veta bättre än andra.

Som chefredaktör för en dagstidning sitter man på resurser. En sådan resurs är att själv bjuda in och samtala med personer man finner intresse i. Chefredaktörens personliga hat till Sverigedemokrater borde få honom att själv vilja höra och se dem han försöker förtala. Björn Söder hade exempelvis varit ett intressant intervjuobjekt. Nu bygger inte vår lokaltidnings chefredaktörs agenda på det, utan han refererar istället till något som någon annan publicerar. I detta fallet är det Niklas Orrenius ord i DN, som ligger till grund för chefredaktörens senaste alster.

Niklas Orrenius är en person som öppet visat sin avsky för SD. Kan det därför finnas en möjlighet att Orrenius i sin publikation förvanskade det som Björn Söder sa? Vår chefredaktör borde själv ha en bra insyn i hur media agerar och inte minst, hur de agerar mot politiker och partier som de vill svärta ned. Jag tror mig vet att anställda på den lilla lokaltidningen fått order om att förvränga, förvanska och undanhålla sådant som chefredaktören inte vill ska nå ut.

Ska vi nu prata historia och låta den stå som underlag till dagens Sverige, så ska ni alla veta att vår lilla lokaltidning står Centerpartiet nära. Innan partiet byte namn hette man Bondeförbundet och Bondeförbundet hade riksdagsmän med nazistiskt förflutet och i partiprogrammet från 1933 står det att läsa om ”utländska raselement” och ovälkomna flyktingar. Nu vet jag inte om vår chefredaktör är centerpartist, men jag är säker på att det bland tidningens anställda finns de som är det. Är nu historia intressant, borde vår chefredaktör ta avstånd från Centerpartiets bruna förflutna innan han ger sig på andra. Läs den här artikeln som DN publicerade 2006. Kanske vår chefredaktör borde läsa högt ur denna på nästa morgonsamling.

Vill ni läsa chefredaktörens text gör ni det här, annars låter ni bli.

2014-12-18_2027

19 thoughts on “Tankar kring vår lokaltidning

 1. …egentligen, om man tänker efter riktigt noga…så det är inte
  invällarna vi skall angripa med smädelser…de är Flotta Vicke
  som bjudit hit dem till Sverige…iom detta tycker jag Flotta
  Vicke själv skall stå för kalaset!…kanske 2 på 10 av Svenskar
  vill ha detta besök, varför kan inte dessa 20% själva stå för
  kalaset…skulle skita i detta fullständigt ifall de va inhysta i
  Flotta Vickes hem…lovar, de besök skulle inte bli långvarigt

 2. Kärnfrågan: ”Fast chefredaktören tror sig säkert veta bättre än andra.”
  Detta är det generellt allvarliga!
  Vi HAR en ”Nomenklatura” (Sovjetmodell) av politik-journalistik – det är uppenbart. Den har bildats genom rädslans krafter i kombination men försörjningsgirigheten. Detta anvisar angreppspunkterna, om vi fattar detta. Lokalt såväl som på nationellt plan.
  Carstorp är bara en sprattelgubbe i mängden. Problemet med antidemokrati är långt större. En valfråga 2018?

 3. Jag har kommenterat chefredaktören, eller ska vi säga före detta chefredaktören för 99:an är på väg bort. Arbetsgivaren är inte nöjd med hans jobb.

  Kommentaren nedan, fast den har inte kommit in ännu…

  Carstorp ”Det är en idétradition så långt man kan komma ifrån de demokratiska och publicistiska ideal som SN en gång grundades för att värna och som fortfarande är tidningens ledstjärna.”

  Det vore bättre han redogjorde för vilka ”demokratiska och publicistiska ideal”, som är och alltid har varit SN:s ledstjärna. De ideal Carstorp värnat om om under sin tid på SN är ganska svårfunna.

  Som så många andra feltolkar Carstorp med avsikt. Björn Söder såg inte några som helst problem med minoritetsförhållandet, utan ansåg att dessa minoriteter ska ha precis samma rättigheter som de medborgare som företrädesvis har svensk nationell identitet.

  Att många ur minoritetsfolken ger honom rätt hjälper tydligen inte heller. Som samerna säger, var vi svenskar var vi ingen minoritet och behöver inget sameting eller någon särlagstiftning.

  Söder försvarade FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter, genom att erkänna minoriteternas rättigheter. Det kallar Carstorp ren rasism.

  • Grattis Pettersson. Din kommentar är nu en av 5, denna morgon, som har klarat moderatorn, (SN-filtret).

   Själv skrev jag två innan dig, fast de har tydligen fastnat i ”SN-filtret”.

   En kommentar till ”Pärtan” och en till chefredaktör Göran Carstorp.

   Den till chefredaktören såg ut så här.

   ”God Jul säger jag till SN:s chefredaktör och ännu ansvarige utgivare.

   Eftersom jag tillhör de som håller demokratin högst av allt i detta land. Vilket då för mig, innebär full respekt för yttrandefrihet och åsiktsfrihet, för alla människor.

   I ditt inlägg finns det ju en hel del faktafel och påståenden. Vilket nog måste betraktas som rätt allvarligt. Du får naturligtvis påstå vad du vill ,Göran.

   Fast som journalist så tycker jag, att det är en ”skyldighet” att man ska kunna belägga saker och ting som man påstår, då med fakta. Det gör du inte. Tyvärr. Din trovärdighet måste då ifrågasättas.

   Här ska du få en julklapp av mig, du som gillar läsning.

   ”Forskarna är eniga – SD är inte fascister.”

   En enkät med några Sveriges tyngsta forskare inom området nationalism och högerextremism visar att det INTE finns anledning att kalla Sverigedemokraterna fascister.

   Publicerad 2014-12-09 på denna länk.

   http://fof.se/artikel/forskarna-ar-eniga-sd-ar-inte-fascister

   GOD JUL.”

 4. Synd att du inte namnar blaskan, förvisso verkar alla chefsredaktörer att vara lika enögda. men ifall jag får göra en gissning skulle jag gissa på
  Lars Molin på Ystads Allehanda, en uppblåst figur som skryter vitt och brett både om sin egen förträfflighet och tidningens. Han skriver en krönika i veckan , och garanterat ingen gång utan att ge ett tjyvnyp till SD,
  märkligt att man kan vara så fixerad vid ett parti, när 95 % av alla konstigheter begås av alla dom övriga partierna. Upplagan försöker
  figuren att hålla uppe med en massa gratisprenumerationer, och ekonomiskt går det väl inte heller så bra, för i annat fall borde dom inte ta ut ockerpriser på en liten dödsannons, som kostar över tretusen, plus
  att man tar över tvåtusen för en liten tackannons? Alltså bara för att förkunna en människas hädanfärd blir det över femtusen, ett verkligt
  svinpris, och när dom sen upprätthåller en så kallad insändarsida som bara företräder samma människors åsikter, plus löjligheter som dagens ros, där Agda har vattnat pelargonerna till grannen som varit borta?

  Till den chefsredaktören vill inte jag ge dagens ros men väl en tistel!

 5. Javisst, talet om fascister är ett snedspår.Liksom talet om negerbollar.
  Det ena ursäktar inte det andra.
  Fakta, ja jorden är någorlunda rund. Men fakta och åsikter blandas ofta ihop för att stödja en agenda.
  För min del ser jag till de konkreta förslag som lämnas och gör min bedömning därefter.

 6. Ja, eran tidning har sin agenda, bloggen sin. Det är så det ska vara. Saker skall stötas och blötas. Då fungerar demokratin..

  • Ajdå, Ojdå!

   Visst ska saker stötas och blötas. Det har du rätt i. Fast det ska göras med fakta och tillåtande debatt. Där har vår lokaltidning en hel del brister, som behöver rättas till. Först då fungerar demokratin.

   Lite långläsning för SN:s chefredaktör och alla andra.

   ”Forskarna är eniga – SD är inte fascister.”

   En enkät med några Sveriges tyngsta forskare inom området nationalism och högerextremism visar att det inte finns anledning att kalla Sverigedemokraterna fascister.

   Publicerad 2014-12-09
   Forskning & Framsteg har kontaktat ett drygt halvdussin ledande forskare inom ämnen som statsvetenskap, sociologi och historia via e-post med frågan om Sverigedemokraterna är fascister/nyfascister. Alla svarade nej. Det gäller såväl specialister på högerextremism som tunga ämnesföreträdare med bred överblick över forskningsläget, som till exempel statsvetaren Sören Holmberg och historikern Dick Harrison.

   – Enligt min uppfattning finns det inte fog för att kalla SD något som innefattar fascism. Partiets program har inte ett innehåll som är förenligt med något sånär stringenta definitioner av fascism, skriver Anders Widfeldt, som är statsvetare vid University of Aberdeen och som forskar om högerextrema rörelser i Europa.

   Han menar också att om man vill förhindra att SD får politiskt inflytande så är fascismstrategin förenad med stora risker. För om man inte lyckas driva hem fascistargumentet så kommer det att ytterligare stärka SD.

   – SD är enligt min uppfattning en ideologisk blandform av en rad olika strömningar, skriver Heléne Lööw, som är docent i historia vid Uppsala universitet och expert på högerextremism. Hon har bland annat skrivit böckerna Hakkorset och Wasakärven, Nazismen i Sverige och Med sökarljuset på vitmaktsrörelsen. Heléne Lööw menar att vi inte har någon bra benämning på rörelsen ännu.

   – Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti, inte ett fascistiskt. Det är oseriöst att låtsas som att nationalism och fascism är synonymer. Det är olyckligt om betydelsen av begrepp som fascism och rasism devalveras.

   Vi behöver också vara vaksamma med begreppen så att vi verkligen känner igen en fascistisk rörelse när den uppstår. Menar man allvar med att Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti – och därmed per definition ett hot mot demokratin i Sverige – borde den logiska följden vara att det blir Säpos, inte de övriga partiernas, uppdrag att bekämpa dem.

   Skulle ett antidemokratiskt fascistiskt parti få 13 procent av rösterna i Sverige skulle jag själv överväga att emigrera. Det skriver Andreas Johansson Heinö, som är statsvetare vid Göteborgs universitet och författare till boken Gillar vi olika? Hans forskar om nya högerextrema partier i Europa.

   – Något fascistiskt parti är det inte, men Sverigedemokraterna har ändå revolutionerat det ideologiska fältet i svensk politik genom att högervänsterdimensionen, som varit död i decennier, har återuppstått.

   Det skriver Alf W Johansson, som är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola. Han har bland annat skrivit standardverket Den nazistiska utmaningen. Han menar att fascism är det starkaste brännmärkningsbegrepp som finns. Ett fascistiskt parti ställer sig utanför den samhälleliga gemenskapen

   – Benämningen är helt fel. Jag har undervisat om SD vid Köpenhamns universitet. Vi studerade partiets eget material och inget ger belägg för rasism eller fascism.

   Fråga Stefan Löfven eller Magdalena Andersson om de studerat SD primärmaterial – för jag tror inte det. Den ene citerar den andre som citerar den tredje… Det skriver Göran Adamson, forskare i socialt arbete vid Malmö högskola, och som forskar om multikulturalism och populism.

   Läs hela inlägget från Forskning
   & Framsteg.

   http://fof.se/artikel/forskarna-ar-eniga-sd-ar-inte-fascister

  • @ Ojdå,

   ”Eran”, ursäkta mig, men det skrivs faktiskt er. Förstår att man inte kan ställa krav på vänstern och kunskap. Dock är detta kunskaper som man normalt inhämtar i femte klass.

   Har inte sett en enda SD-människa på den här bloggen som skriver ”eran” eller ”våran”. På tal om kunskapsnivå hos vissa väljare som vänstern gärna har åsikter om.

   • Allemand
    Du förstår vad jag skriver det är det viktiga, angående ”eran” finns det inte så som så ofta vad gäller språket något rätt eller fel , det som används och fungerar är gott nog åt mej.
    Du är förmodligen en språkpolis och det är väl gott nog åt dig
    När det gäller eran lokaltidning, så har ni olika uppfattningar. Det är inget konstigt med det.

   • Ja du, Ojdå, du är riktigt blåst uppe i övre delen av kroppen. Din svensklärare kan inte ha haft det roligt.

    Det du skriver är ren skit och du avslöjar bara dig själv som en infantil tramsare och en outbildad clown.

    Du har till dags dato har du inte skrivit ett inlägg som någon kan respektera. Dra dig tillbaka, studera i ett par år och kom tillbaka så kanske vi kan börja respektera dig.

   • Om ni slutar att mata och trycka tumme upp och ner för den narcissistiska rövpulande sillmjölken, så kan hen fortsätta att glänsa över sig själv. Hen är i ett akut sjukdomstillstånd och kräver konstant uppmärksamhet.

  • Skillnaden är att chefredaktören är högavlönad och leder en nyhetstidning som lever på kunder som betalar för en vara.
   Petterssons är en nyhetsblogg som drivs av renodlade amatörer på sin fritid och vars alster kunden får gratis.
   Nog bör det ställas högre krav på en leverantör som tar betalt för en vara än på en som inte kräver en krona i ersättning?

   • Ja det är bra att ställa krav. Lönen är dock arbetsgivarens sak, han betalar efter vad han behöver.
    Vill man inte ha ”varan” behöver man inte köpa den, det är väldigt frivilligt.
    Bloggen har sin funktion och fyller naturligtvis ett behov. Om inte skulle den nog försvinna.

Kommentera