Har Fagersta inga arbetslösa?

SVT, ni vet det där oberoende public service-företaget, visade ikväll ett reportage från Fagersta där kommunen med olika medel hjälper nyanlända till jobb.

Mats Eriksson på integrationsenheten i Fagersta berättar stolt hur kommunen lyckats skapa sysselsättning till 55% av de somalier som ingått i ett integrationsprojekt.

Nu får vi inte veta hur många somalier som ingick i projektet, men man misslyckades att skapa sysselsättning till 45% av deltagarna, trots pengar och stora ansträngningar. Mats Eriksson erkänner i inslaget att somalierna är en grupp med mycket låg erfarenhet av utbildning och arbete och tycker därför att projektet lyckats över förväntan.

Nu väntar Fagersta på en stor grupp syrier och här ser Eriksson mer positivt på det nya integrationsprojektet, då syrier i allmänhet är bättre utbildade och mer vana vid arbete än somalier.

Fagersta kommun satsar alltså stort på de nyanlända och startar diverse projekt för att hitta jobb. Jobb växer som bekant inte på träd, inte heller i Sverige. Om nu Fagersta kommun lyckas så bra med nyanlända, kan man lätt tro att arbetslösheten i kommunen är låg och att det finns en flora av lågkvalitativa jobb som både inhemska ungdomar och långtidsarbetslösa kan ta, men…

…så här ser verkligheten ut.

Skärmklipp

Nu frågar sig vän av ordning om också Fagerstas ungdomar, långtidsarbetslösa, FAS 3-deltagare och andra som hamnat utanför, möts med samma frenesi och intresse av kommunen. Troligen inte, då Pettersson i en tidigare artikel visar att missnöjet gror bland Fagerstas av tradition vänsterinriktade befolkning.

Källa: SVT

 

6 thoughts on “Har Fagersta inga arbetslösa?

  1. Är det någon som vet hur det gick i Borlänge med somalierna som storstilat skulle ”rädda” skogsnäringen?

    En liten uppdatering på hur det gick för t.ex. det vandrande eländiga fyrmanstältet med hjälm på som DT gjorde reportage om vore fint.

  2. Somalier, den värsta sorten av kaffers man kan få tag i. (Kaffers ett uttryck som Boerna i Sydafrika myntade för svarta )

  3. Vet Mats Eriksson varför man väljer ut människor som inte är vana vid att arbeta och erbjuder dessa personer arbeten i Fagersta – förmodar att det är vuxna män han talar om? Varför är dom inte vana vid att arbeta?

Kommentera