Intoleranta muslimska taxichaufförer

USA/ISLAM. Organisationen bakom Gay Games ett idrottsevenemang i Cleveland, Ohio i USA har köpt reklamplatser på stadens taxibilar. Nu vägrar 25 muslimska taxichaufförer vid ett taxibolag som är knutet till Hopkins International Airport, regionens största flygplats, att köra bilar med reklam för Gay Games.

2014-04-20_0644

De 25 muslimska taxichaufförerna hänvisar till sin religion“Tolerans” är ett ord som ofta förekommer i den politiskt korrekta retoriken kring invandring, integration och mångkultur. Infödda västeuropéer och amerikaner förväntas vara “toleranta” mot etniska och religiösa minoriteter, och allra mest toleranta förväntas vi vara mot muslimer. Lustigt nog är muslimer i allmänhet den grupp som uppvisar allra minst tolerans mot andra minoriteter. Följande nyhet från USA utgör ytterligare ett exempel på muslimsk intolerans och ovilja att anpassa sig till de spelregler som gäller i sekulära, demokratiska länder i västvärlden.

Uppenbarligen anser taxichaufförerna att deras religiösa föreställningar väger tyngre än den yttrande- och pressfrihet som finns inskriven i den amerikanska konstitutionen. Gay Games är en idrottstävling på amatörnivå. Tävlingen är öppen för alla oavsett sexuell läggning, men som namnet antyder är evenemanget knutet till gayrörelsen och bygger på tanken att ingen ska diskrimineras på grund av sin sexualitet.

-Pettersson anser att det är inget större problem, bara att befria taxichaufförerna från sitt arbete för gott. De går inte att vara tolerant mot de intoleranta…

Fox News 

3 thoughts on “Intoleranta muslimska taxichaufförer

Kommentera