Ope skola kan bli flyktingboende

Östersunds kommun har redan beslutat att Ope skola ska läggas ner. Skolpolitikerna fattade beslutet den 24 oktober; ett beslut som blev definitivt efter att i omgångar ha legat på kommunens nedläggningslista sedan 1997.

Men det finns öppningar för fortsatt drift.2013-12-22_1126

Föräldrarna tog tidigt kontakt med Hans Stenberg, rektor på Dille gård som sedan flera år driver ett friskolegymnasium i Krokoms kommun.

– För oss på Dille gård är det alltid intressant med alla möjligheter till utbildning. Men sedan vet jag ingenting om förutsättningarna på Ope skola. Vi ska träffas och så får föräldrarna berätta hur de tänker, sade Hans Stenberg dagen efter kommunens nedläggningsbeslut.

Han har nu skickat en förfrågan till kommunledningen i Östersund där han vill veta om det är möjligt att köpa eller hyra byggnader och mark där Ope skola i dag har sin verksamhet.

”Syftet med detta är att kunna gå vidare i processen med att undersöka möjligheten att bedriva en fristående skolverksamhet med Dille Gård AB som huvudman på fastigheten”, skriver Stenberg.

Men han och föräldrarna i Ope får nog räkna med kalla handen. Östersunds kommun har ännu inte svarat på brevet; det sker först efter årsskiftet, men kommundirektör Bengt Marsh ger en tämligen tydlig vink om vad beslutet kommer att bli.

– Jag kan ha fantasi att föreställa mig vad som kommer att sägas. Barn- och utbildningsnämnden får säga vad man vill, men jag kan tänka mig att majoriteten kommer att säga att de precis har avvecklat Ope skola och att det i det läget sätta i gång en privat skola inte ligger i deras intresse.

Nämnden har redan sagt att de vill sälja fastigheten för att komma ifrån kostnaderna för fastigheten och skolverksamheten.

– Vi har en stor bostadsbrist och vi behöver bostäder till flyktingar bland annat. Vi gjorde motsvarande när det gäller Rotegården i Lit där vi fick loss fyra fem lägenheter för flyktingverksamhet, säger Bengt Marsh.

-Pettersson ser att det som prioriteras är givet, växande flyktingverksamhet leder till bostadsbrist….att staten betalar för flyktingar medan skolan hamnar i kommunens budget har säkert ingen betydelse. så cyniska är väl inte våra folkvalda…

2013-12-22_1120

LT 

2 thoughts on “Ope skola kan bli flyktingboende

  1. Det behövs inga skolor för icke läskunniga. Det var prästen som en gång i tid ansvarade för att folket lärde sig läsa. Bibeln eller katekesen alltså. Skulle säkert vara nyttigt även idag.

  2. En mycket väl fungerande skola med bra resultat. Bra lärare och engagerade föräldrar. Den har varit nedläggningshotad i flera år men lyckats hålla sig kvar. De vill flytta över barnen till Torvalla (det mest invandrartäta området).

    Nyligen startades en skola vid flyktingförläggningen i Grytan, bara någon km från Ope skola.

Kommentera