Robert Aschberg ska göra som Expressen, hänger ut folk som kommenterat på invandringskritiska sajter

Aschberg gör troll-TV med kompisarna på AFA Robert Aschberg ska göra som Expressen, hänga ut folk som kommenterat på invandringskritiska sajter. Den övervakning som NSA och FRA håller på med är en ren barnlek jämfört med vad Aschbergs organisation kartlägger, övervakar och nu hänger ut.  Hans idoler Stalin och Mao jublar i himmelen. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/aschberg-jagar-nattroll-i-tv/ 

Expressen, Expo och AFA har gemensam agenda Expressen har anlitat den kommunistiske aktivisten Martin Fredriksson på AFA dokumentation (numera Research Gruppen) för att hacka Avpixlat och Disqus. Detta för att ta reda på och avslöja vilka SD representanter och som skriver olämpliga kommentarer. Snart får dessa en sten genom fönstret i sina hem från AFA aktivister som vill se ett nytt DDR. Men inget ont som inte har något gott med sig. Dags att lägga till Aftonbladet och Expressen i bilden över Aschbergs AFA nätverk. http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/namn-pa-anonyma-anvandare-knackta/

Fy bubblan för fakta om verkligheten Alla Expoiter och babblare våndas för fakta där verkligheten presenteras och känslorna måste konfrontera sanningar. Hatet svallar från emotionella vänsterbabblare. http://avpixlat.info/2013/12/08/pk-hysteri-efter-bokannons/

————————————————————————————————————-

Varför har Expo den största privata underrättelsetjänsten i Sveriges som kartlägger privatpersoner? Hur kan Expo, en vänsterextrem propagandaorganisation påverka åsikts och tankeklimatet i Sverige till att vara så anti-demokratiskt, dogmatiskt och ”politiskt korrekt” som det är?

Läs mer om denna ”paramilitära” underrättelsetjänst och hur den under täckmanteln ”anti-rasism” är uppbyggd, hur den fungerar och opererar mot meningsmotståndare.

Svensk lag skyddar totalitära krafter Sverige erkänner FNs mänskliga rättigheter och svensk lag har en förhållandevis stark yttrandefrihet, med undantag av några lagar som gör att intoleranta journalister men även totalitära religioner kan gömma sig under, för att utöva makt och undkomma granskning och kritiska åsikter. Tyvärr finns det politiker som vill förbjuda många typer av åsikter.

Expos och medias metodik – häxjakt med politiska lögner Då Expo inte kan skicka människor till arbetsläger så är Expos enda ”lagliga” möjlighet att misskreditera meningsmotståndare. Med hjälp av underrättelsetjänsterna kartlägger de eventuella domar, såsom konkurser, rattfylleri, misshandel mm. på meningsmotståndare för att sedan offentliggöra detta i offentligheten ”skampåle”. Samt samtidigt stämpla de som tex är kritiska mot invandringspolitiken eller religioner med falska eller lögnaktiga förtalstillmälen som främlingsfientliga, islamofober eller rasistiska och dessutom associera dem till terrorister som Anders Behring Breivik. Förhoppningsvis så drar de som blivit uthängda i medias offentliga skampåle undan offentligheten ljus. Slaget vunnit. En meningsmotståndare mindre, annars händer ofta följande. Autonoma AFA vänsteraktivister hotar och förföljer sedan personerna med information från AFAs underrättelsetjänst Researchgruppen som har starka band till Expo och Piscatus. I princip alla Sveriges journalister följer Expos agenda och metodik i varierande grad och har skapat en idiotisering av svenska folket och en ”masspsykos” likt medeltidens häxjakt. Ytterst få är de journalister och politiker som låter förnuftet styra tanke, känslor, tal och skrift.

Totalitära regimers metodik – arbetsläger Sovjetunionen hade mer än 3000 arbetsläger. Kina har idag 350 arbetsläger dit de som offentligt är kritiska mot regimen kan skickas av polisen, utan åtal eller dom. Kommunistiska , socialistika och fascistiska stater har alltid haft ”arbetsläger” dit regimkritiker och meningsmotståndare har skickats. Miljontals kritiker till regimer har dött i kommunistiska arbetsläger. Nord Koreas komunistiska regim är idag mycket aktiva i förföljandet av regimkritiker och kristna (enligt Open Doors). Totalitära religioners metodik – förföljelse och terror Flera islamistiska stater avrättar och fängslar de som är kritiska mot islam och sharialagar. Inget islamistiskt land har erkänt FNs mänskliga rättigheter, då det är förbjudet med dödstraff som följd att lämna islam, tex för en annan religion eller ateism. Beroende på islamistiskt styre kan det vara belagt med dödsstraff eller fängelse. Flera hundra tusen människor mördas årligen av islamister (enligt Open Doors) på grund av kritik och åsikter om islam. Det finns 1,6 miljarder islamistiskt troende i världen. Islam är som världens näst största religion/ideologi är ingen minoritetsreligion som många tror. Att hävda att islam är en minoritetsreligion och inte kan eller får kristiseras ända tills 50% av befolkningen är troende, är ett logiskt moment 22, för då kommer islams totalitära religionssystem aldrig granskas eller kritiseras enligt de hädelse/blasfemilagar som alla islamistiska stater har och vill införa över hela världen. Turligt nog så finns i islam konstruktionen med en dödsfatwa som kan utfärdas mycket fort mot kritiker, vilket Salman Rushdie fått erfara. Det var kyrkan som år 397 ”uppfann” ordet kättare och använde ordet hädelse för att kunna förfölja de ursprungliga kristna gnostikerna. Tusen år senare så beordrade påven Innocentius III, massmorden på de kristna katarerna. Denna förföljelse har den kristna kyrkan haft som ”tradition” in i modern tid. Det var först 1970 som lagen om hädelse försvann i Sverige, men den ersattes av en liknande lag som idag används av religiösa för att tysta kritik.

FNs Mänskliga rättigheter Artikel 18 säger ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”

FNs Mänskliga rättigheter Artikel 19 säger ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

Expo är en antidemokratisk hatsajt! Sällan har så få psykosocialt sjuka människor lyckats förstöra tillvaron för så många, genom att indoktrinera journalister med socialistisk ideologisk propaganda under täckmanteln ”antirasism” så har polariseringen, segregationen och frustrationen ökat i samhället. Journalister som sedan med medias makt påverkat tanklösa och makthungriga politiker till att rasera en fungerande samhällsekonomi som byggts upp genom årtionden. Politiker som saknar respekt för vad de äldre och tidigare generationer byggt upp och tillåtit en invandringspolitik som tillåter invandring av brottslingar, våldtäktsmän, ekonomiska ”flyktingar” att orsaka enorma kostnader och destabilisera samhället . Dessa egenmäktiga politiker offrar de äldres välfärd och dagens ungas framtid på självgodhetens altare och ger ungdomarna en framtid med bostadslöshet och arbetslöshet. Allt för att kunna kalla Sverige för en humanitär stormakt och för att få ett lite glamour och beundran av ledarna i omvärlden.

Expoiter – de röda demagogernas bakgrund och idoler Siftelsen Expo startades år 1995 av Stieg Larsson (författaren av Milleniumböckerna ) och Tobias Hübinette (brottsdömd rasideolog), som båda var medlemmar i det Trotskistiska Socialistiska partiet, vilket Expo vill dölja. Socialitiska partiet vars föregångare var det Kommunistiska Arbetarförbundet som var den svenska sektionen av Fjärde Internationalen, den världsrörelse som hade bildats av Leo Trotskij (född Leiba Bronstein), efter det att han förlorat en maktkamp med Stalin och blivit utesluten ur kommunistpartiet och landsförvisad. Trotskij tillsammans med Lenin var ledaren för den Ryska revolutionen 1917. Trotskij var som krigskommissarie ansvarig för grundandet av Röda armén och dess ledare under det blodiga ryska inbördeskriget 1918-1920 med mer än 1,5 miljoner döda och en efterförljande svältkatastrof med miljontals döda. Han startade, tillsammans med Lenin, de första ryska koncentrationslägren som kom att skörda miljontals människoliv av de 18 miljoner männsikor kom att skickas till Gulag lägren. Trotskij skrev bland annat boken ”Kommunismen och terrorn” där han förklarar och försvarar användandet av röd terror och våld för att uppnå proletariatets diktatur. Både Leo Trotskij och Karl Marx var av judisk börd och allt som  skrivits av dem  brändes under de landsomfattande bokbålen i Nazityskland 1933. Trotskister har enterism, dvs. övertagande av organisationer genom infiltrering som arbetsmetod. Det var genom detta arbetssätt som rörelsen ”Stoppa Rasismen” infiltrerades och omvandlades till Expo. Grundarna och de nuvarande medlemmarna på Expo har Trotskij och Marx som idoler och avskyr nazister för Hitlers förkastande av Trotskij verk. Daniel Poohl och Alexander Bengtsson på Expo hyllar Marxismen som en vetenskap. Anti-rasism för Expos medarbetare innebär att genom Trotskijs terrormetoder, angripa framförall nazister, men även de som försöker påtala de problem som invandringen innebär. Detta för att dölja sanningen om problemen som invandringen innebär och på sikt öka kaoset och anarkin i samhället inför den röda revolutionen som är Expos dolda men självklara agenda. 85% av den svenska befolkningen har fallit i Expos och andra journalisters propagandafälla och det ”politiskt korrekta” tankemönstet som indoktrineras. Sagan om ”Kejsarens nya kläder” har blivit en verklighet, när ingen ser eller vill se elefanten i rummet.

Dessa är idolerna som Expo-medarbetare och anhängare öppet har hyllat.

2013-12-12_1246

Kommunismens brott 

Tack till Expo Exponerat

18 thoughts on “Robert Aschberg ska göra som Expressen, hänger ut folk som kommenterat på invandringskritiska sajter

 1. Vem vill titta på hans byfåneprogram? Nån som är intresserad att bänka sig för denna lågtstående form av kommunist”underhållning”??

 2. Vi minns hur medias intresse dog när den värsta näthataren av alla var en mörkhyad sosse.
  Tänk om det visar sig att den värsta näthataren på invandringskritiska sidor är ett invandrat nättroll som bara vill ge sidorna en negativ klang.
  Vore inte det ganska komiskt?

 3. Jag funderar på om Expressens register över så kallade näthatare är lagligt. Polisens register över romer var det väl inte. Visst behövs tillstånd för att få upprätta ett register?
  Man borde också polisanmäla Research Gruppen för att få klarhet i om lagliga metoder använts för att tillskansa sig registret.
  Robert Aschberg borde polisanmälas för stämpling eftersom han planerar att förfölja och trakassera personer som uppenbarligen finns på registret som kan vara olagligt.

  • Naturligtvis är det olagligt…Men i ett land där anarki råder,och de dömande liksom förbrytarna är kommunister och anarkister,kan ju ingen lag och rätt råda ! Detta om något visar hur djupt landet sjunkit,och den s.k. demokratin nu förbyttes till ett totalitärt styre.

  • Researchgruppen är troligen olaglig, Expressen kanske, men tidningar skyddas av tryckfrihetsförordningen. Jag har varit i kontakt med Datainspektionen och de svävar på målet tills de får en riktig anmälan.

 4. Jag tycker man skall vara medveten om att detta grundar sig i en desperation över de konsekvenser som väntar om hörnet när den icke informerade delen av befolkningen börjar inse verkligheten.

  När jag läste igenom det senaste så kallade “näthatet” så är där en del trams men också relevant information som är väl så riktig, men besvärande om den kommer allmänheten till kännedom.

  Det borde startas en tråd där punkt för punkt som stämplats i detta får sina referenser med länkar så att folk kan själva se vem som plaskar runt i grumligt vatten.

 5. Vore inte bakgrunden till hela denna kampanj,mot allt som inte är kommunistiskt gångbart kunde man bortse från idioterna.’
  Nu har jag enda sedan jag återvände från Tyskland för tio år sedan,sett vart landet är på väg.Likheterna med DDR är och förblir i n g e n fantasiprodukt.Sakta men säkert kommer dessa spöken ut ur garderoberna,och söker med alla medel provocera oliktänkande.Nu gäller det för oss Sverigevänliga,att bevara lugnet och slå tillbaka på lämpliga sätt.Vi måste också vara klara över,att dessa varelser har starka ekonomiska sponsorer bakom sig.Därför gäller i första hand,att med alla medel på olika sätt föra ut till gemen vad som är på gång.

 6. Med ohederliga och förmodligen brottsliga metoder så urholkar Aschberg och Expressen demokratin i Sverige nu.

  Man skapar ett samhälle där man endast får uttrycka åsikter som är “godkända” av en självutnämnd elit. Ett samhälle som allt färrei landet vill ha.

 7. Undrar om han kommer att spåra upp och konfrottera vänster -och muslimtroll på dom Sverigevänliga sajterna likväl. Skulle inte tro det va… Nej, detta är helt enkelriktad politisk förföljelse, där “troll” kallas de som har “fel” uppfattningen, snarare än de som stör. Om det vore de som störde i objektiv mening. Om han hade curage nog att gå på dem, oavsett politisk -eller religiös hemvist, så vore det ju bra. Det var ju så Aschberg började en gång i tiden på tv. Med att låta alla, precis alla komma till tals. Men nu har han slagit helt tvärtom i cencurens hårdnackade anda. Vilken idiot han har blivit. Han som var en frisk fläkt mot det förbjudande Media-etablissemanget en gång. Har jag inte rätt?

  • Du har rätt. Jag gillade hans program förr han var tuff och orädd men tyck ha spårat ur totalt. Han är bara värd ett stort förakt.

 8. Håller på att kartlägga programmets sponsorer och ska sedan maila dem följande:
  Hej
  vi är några som undrar om ni verkligen backar Aschberg’s uthängning av oliktänkande i TV. Det handlar i synnerhet om människor som är kritiska till den förda invandringspolitiken, av Aschberg benämnda som näthatare? I praktiken är ni med och bespottar ca 15% av Sveriges röstberättigade, känns det OK?

 9. Suck, vem bryr sig om denna barnsliga människa? En vuxen karl som skrattar åt kiss och bajshumor med tårar i ögonen, patetisk sen många år tillbaka. Är man så jävla livrädda för hur vindarna vänder i Sverige?
  Hade våra politiker varit ansvarsfulla och vågat ta i problemen hade Sverige sett helt annorlunda ut.

  Det är långt till valet, trodde faktiskt att man skulle spara essen i rockärmarna, tydligen inte för nu har man gått alldeles för långt genom att ge sig på privatpersoner.

  Näthat gäller inte bara SD, det gäller hatare i alla politiska partier, våldtäktsmän, manshat, kvinnohat, pedofiler, revolutionära fronten osv, kommer de att hängas ut? Ha!

  Ger inte Expressen/Expo en ljus framtid…nu blir det nog vatten och skorpor.

  Tror många fler missnöjesröstar efter de här tilltagen när man tror sig stå över värderingar, yttrandefrihet och lagar, dessutom bankar sig för bröstet och leker gud. Tvärtom!

Kommentera