Integration – En beskrivning av läget i Sverige

Integration – En beskrivning av läget i Sverige: Fortfarande stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda

Andelen behöriga till gymnasiet, andelen förvärvsarbetande och valdeltagandet är fortfarande betydligt lägre bland utrikes födda än inrikes födda. Detta visar rapporten ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige” som släpps av SCB idag.

Skillnader i skolan

Andelen utrikes födda elever som är behöriga till gymnasieskola har minskat mellan perioderna 2002–2006 och 2007–2011, från 73 procent till 65 procent. För inrikes födda elever ligger andelen behöriga kvar på 91 procent. Hur lång tid man bott i Sverige har stor betydelse för betygen och om man uppnår gymnasiebehörighet. Till följd av de senaste årens fortsatt höga invandring har andelen med kort tid i Sverige ökat. Det kan förklara varför andelen behöriga till gymnasiet minskat bland de utrikes födda.

Skillnaden i andel förvärvsarbetande består

Antalet förvärvsarbetande har mellan år 2006 och år 2011 ökat med 124 000 personer. Utrikes födda står för 90 procent av denna ökning. Trots att antalet utrikes födda som förvärvsarbetar har ökat har andelen förvärvsarbetande av befolkningen inte förändrats nämnvärt för gruppen utrikes födda. Detta beror på att den totala utrikes födda befolkningen, till följd av en hög invandring, har ökat. År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20-64 år. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är i stort sett densamma som för fem år sedan.

Fortsatt stor skillnad i valdeltagande

Skillnaden i valdeltagande i riksdagsvalet mellan inrikes och utrikes födda minskade något mellan år 2006 och år 2010. Trots detta finns en betydande skillnad mellan grupperna. Valdeltagandet var vid 2010 års riksdagsval 87 procent bland inrikes födda och 73 procent bland utrikes födda. Resultaten från rapporten visar också att utrikes födda inte väljs in i riksdag, landsting- och kommunfullmäktigevalen i samma utsträckning som inrikes födda.

-Pettersson undrar vad det är som är så bra med invandring, när man läser detta och då står ändå inget om brottslighet, bidrag och anställningsstöd…

SCB 

6 thoughts on “Integration – En beskrivning av läget i Sverige

 1. Läs också vidare här hur vänsterfolket tänker och planerar. Läs särskilt länken till ”exponerat”, som Lena skickade med där:

  http://petterssonsblogg.se/2013/12/06/inga-pensionarer-i-visionen/

  Det är vad allt går ut på i vårt samhälle av idag. Man tror inte det är sant. Man tror de skämtar. För så helgalet är det. Men det är det de asen tyvärr inte gör. Ruskigt, och FRUKTANSVÄRT. Men så är det nog tyvärr lite överallt idag, när 40-talisterna tagit den totala makten över vårt land. Början, skedde nog vid millenieskiftet. För då var de redo att ta över positionerna i samhället, från tidigare generationer. Sen har snaran dragits åt allt mer. Så så är läget.

 2. Varför gjorde Stalin stora folkomflyttningar. Det är svaret på din fråga Pettersson. Eller att gynna den egna politiken, och utplåning av det (enligt deras socialistiska tycke) gamla i en snabbare takt än vad som annars varit möjligt. Ni har väl hört slagorden: ”Krossa strukturerna”. Det är just det gamla samhället det. Som man vill förgöra och ha bort. Fast man säger det inte rakt ut, utan svamlar om ”rasistiska strukturer. Men det är egentligen detta man menar.

  • Joo att man ”håller på” med speciell/speciella agendor är väl allom konstaterat…
   MEN Vad i helv.te gör man det för?
   Är det någon drogpåverkad grupp som sett ljuset från himlen eller något sådant….då LSD kom ”till marknaden” försökte många flyga men inte en enda lyckades…..
   De som jobbar och står i kommer
   dels
   – att dö ut
   dels
   – att tröttna på jippot
   …..för att få något bra måste då något annat hända/komma etc. Vad då?
   Den gamla principen: ”Det är klart du skall ha det bra och ”dom andra” betalar” fingerar bara så länge det finns ”några andra” men då det tar slut på ”några andra” tar ju jippot slut…..

   Just nu så har vi en årlig kostnad på 160Miljarder, löpande, och stiger under nuvarande förhållanden med 10Miljarder årligen…..om ~15år kommer den årliga kostnaden att vara det dubbla med nuvarande takt på det hela…..dvs om 15år så får vi betala 320 miljarder årligen för den investering vi gjort….
   Mycket snart så kommer många av oss att få det knapert!
   Även de allra mest berikande raketforskarna!

 3. Våra politiker har ännu inte fattat att integration också är ett val av de nyanlända. Inget land kommer att lyckas med integration om inte de som kommer vill medverka till sitt nya lands framgång. En del i assimilationen bland tidigare invandrare har varit att de gifter sig med svenskar/svenskor och anammar vår kultur. Vi vet hur många muslimska pappor som vill gifta bort sina döttrar med svenska killar.

  Genom Ebo-lagen väljer de själva var de vill bo och verka. Vi har ju sett hur det fungerar med alla invandrargetton vi har idag i Sverige.

Kommentera