Ahvaz bron, Iran

Iran är en av världens äldsta civilisationer, nästan 5 000 år gammal.

I Iran som även kallas Persien rinner Karun, det är den enda seglingsbara floden i landet och farbar ända upp till Ahvaz – där den vita bron ligger.

AB Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag och en gång den största mekaniska industrin i Sverige. Företaget grundades år 1822 på initiativ av Baltzar von Platen som insåg betydelsen av att ha en lokal teknisk kompetens tillgänglig i Motala under byggandet av Göta kanal. Bland de första arbetsuppgifterna var diverse slussmekanismer och reparationer av de mudderverk som användes i samband med kanalbyggandet. Senare har Motala verkstad bland annat tillverkat över 400 fartyg, drygt 800 broar, bland annat Ahvazbron i Iran, vars huvudspann var den största helsvetsade järnvägskonstruktionen som då, år 1936, utförts i världen.

HÄR kan ni titta på bron som fortfarande är livligt trafikerad Ahvaz_White_Bridge_Karoon_River_Khuzestan_Construction Ahwaz_Ahvaz

3 thoughts on “Ahvaz bron, Iran

  1. Har faktiskt sett ett gammalt ånglokomotiv med skylten ”Motala Verkstad” i Brasilien !
    Har inte tänkt så mycket mer på detta sammanträffande, förrän Pettersson idag påminner om ortens betydelse.
    Men hur var det.Fanns väl också svenska el-lokomotiv,som tillverkades i Motala ?

  2. Intressant, för mej i dubbel bemärkelse då min får under tid på trettiotalet arbetade på Motala Verkstad.

Kommentera