Wilders: Islamismens spöke hotar den Fria Världen

 geert wilders

geert wilders

Ett spöke går runt i Europa – kommunismens spöke” skrev Karl Marx. Det tog nästan ett sekel för världen att göra sig av med det spöket. Idag är det ett annat spöke som plågar inte bara Europa, utan hela världen – islamismens spöke.

Den största faran som konfronterar väst idag är inte den ekonomiska situationen, inte heller är det ungdomsarbetslösheten, eller det förfärliga budgetläget för våra regeringar. Nej den största faran är den som vi påminns om på en nästan daglig basis, men som många politiker tycks undgå att märka.

Woolwich-murders
Woolwich-murders

Även i västländerna, är vi inte immuna mot islamisk terror. Europa har upplevt detta i maj i år, då två lönnmördare med
köttyxor halshögg en soldat i London .

Amerika upplevde det i april i år, då islamiska mördare utlöste bomber gjorda av tryckkokare under Boston Marathon och dödade tre människor samt skadade hundratals.

Liksom kommunismens spöke i det förflutna, är faran med islam politisk . Islam är främst en politisk ideologi eftersom dess mål är politiska .

Vad London- och Boston mördare, Boko Haram, al – Shabaab, Muslimska brödraskapet, Hamas, Hizbollah, al – Qaida och
andra individer och grupper , vilka orsakar smärta och elände över hela världen har gemensamt, är att de är inspirerade av Koranen , de vill införa islamisk sharialag i hela världen .

De delar detta mål med en organisation som hålls i den högsta aktning av västerländska regeringar : Organisationen
av islamiskt samarbete (OIC) . OIC räknar 57 medlemsstater och utgör det största röstningsblocket i Förenta nationerna .

År 1990 ersatte de den 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, med en egen Kairo deklaration om mänskliga rättigheter i islam .

Kairo deklarationen är ett dokument av oblyg islamisk överhöghet. Det sägs uttryckligen att alla mänskliga rättigheter och friheter ”Omfattas av den islamiska sharian”.

hanging iran
hanging iran

Islamisk lag är barbarisk och grym. Piskning, stympning och andra kroppsstraff, stening och även korsfästelse är tillåtnastraff enligt sharialagarna. Det diskriminerar kvinnor, avfällingar och icke-muslimer, som har färre rättigheter eller inga rättigheter alls.

År 2003 förklarade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att sharia är oförenligt med grundläggande demokratiska principer.” Och ändå, västerländska ledare tycks oroa sig angående försöken att ersätta våra grundläggande friheter med sharialagar”.

Läs hela krönikan

JIHAD I MALMÖ

Geert Wilders om läget i Världen, som gästkrönikör hos Robert Spencer på  Jihad Watch

Översättning från engelska/ Olli Rein

 

4 thoughts on “Wilders: Islamismens spöke hotar den Fria Världen

  1. För mig är ett spöke något som har dött och går igen, islam dog aldrig det låg i bida för att vänta in västvärldens dekadens, vi är där och spöket har blivit ett realistiskt monster.

  2. Ja den största faran för oss i demokratiska länder är muslimer = död elände och allt annat jävulskap (bidragsparasiter)

Kommentera