Vi har fullt säger rektor i Gävle

GÄVLE.  Lilla Sätraskolan bågnar under trycket från nyanlända elever.  I varje lågstadieklass går mellan två och tio barn som inte kan svenska. – Vi har fullt, säger Hans Stockselius, rektor.

I Gävle är det fyra rektorsområden som har så kallade ”landningar” för nyanlända elever, Brynäs/Nynäs, Sörby, Sätra och Norra. De tar emot nästan alla nyanlända elever.

På landningarna går eleverna i årskurs 4 till 9 under några månader innan de börjar i en klass. Hur länge är individuellt. I landningen kartläggs deras tidigare kunskaper och ämnesundervisningen påbörjas.

De yngre eleverna börjar oftast i en klass direkt.

Över 50 nyanlända lågstadiebarn har börjat på Lilla Sätraskolan i år. Barnen börjar i klasserna samma dag som de kommer till skolan trots att de inte kan språket.

– Det är tufft för pedagogerna. Spännvidden mellan de som inte kan svenska och de som ligger i framkant är stor, säger Hans Stockselius som är rektor för rektorsområdet.

Under 2013 har rekordmånga flyktingar, asylsökande och anhöriginvandrare kommit till Gävle. Hittills i år är det drygt 630 personer. Det är tre gånger fler än under 2012. Ungefär hälften av dem är barn och unga som ska gå i skolan.

– Får man en elev per termin går det bra. Men kommer det tio i månaden går det inte. Det har kommit för många på kort tid, säger Leo Brodin som är lärare på landningen.

För att få plats med nya barn har skolan slussat ut barnen snabbare än vanligt från landningen till klasserna.

Men nu räcker inte lokalerna till längre. Under nästa vecka ska de äldre barnen flytta till förskolan Gunghästens lokaler. Därefter ska lågstadiebarnen få börja i landningen på skolan istället för att börja i en klass.

– Jag kan inte fortsätta fylla på klasserna. Tanken med att de yngre barnen skulle ut i klasserna var att de skulle få ett språkbad. Men då måste man komma till ett ställe där majoriteten pratar svenska och det går inte på de här skolorna i dag, säger Hans Stockselius.

-Pettersson tycker rektor Hans Stockselius ska ringa Ägget och Myten för de tror tydligen att det finns hur mycket plats som helst…

arbetarbladet

Arbetarbladet 

3 thoughts on “Vi har fullt säger rektor i Gävle

  1. Att politikerna ännu inte har fattat att det inte går att sätta ut analfabeter bland svenska barn? De som kommer har i många fall så bristfälliga kunskaper att det går ut över/bromsar svenska elever för de tvingas ihop med migranterna för att hjälpa dem.
    Dessutom behöver många social träning – enkelt uttryckt – hur man uppför sig i Sverige. Vi har sett många skräckexempel från skolan i Rosengård där eleverna gjorde som de ville.

Kommentera