77 procent av våldtäkterna utförs av muslimer


Den fullständigt makabra våldtäktsfrekvensen i Sverige uppmärksammas allt mer i utlandet. På Informazione Libera står följande att läsa (med reservation för felaktigheter i översättningen).

svezia-stupro-300x200

Om våldtäktslarm i det civiliserade Sverige. Uppgifterna är entydiga och obehagliga. I Sverige har det registrerats 60 000 våldtäkter per år, cirka 5 000 våldtäkter per månad eller 164 våldtäkter per dag. Det är 20 gånger fler än i andra europeiska länder. Antalet våldtäkter har ökat med 12 procent mellan 2009 och 2010. Majoriteten av våldtäktsmännen är muslimer.

Tjänsten Human Rights avslöjar att gruppvåldtäkterna har ökat med 377 procent mellan 1995 och 2006. Våldtäkt utomhus ökade med 300 procent mellan 1975 och 2007 och 82 procent av svenska kvinnor är rädda för att lämna huset på kvällen. Det verkar att vara en effekt av en massiv muslimsk invandring som har drabbat landet på den Skandinaviska halvön 2004-2012.

Sverige har nu ett sorgligt rekord – det Europeiska land där det förekommer flest våldtäkter och som nu är tvåa i världen efter den anti-rasistiska Sydafrika. Det är chockerande siffrorna att det förekommer över 53 våldtäkter per 100 000 invånare. Nästan fyra gånger högre än de redan chockerande italienska som genereras av invandringen och som stannar vid 15 våldtäkter per 100 000 invånare. Statistiken tyder på att 1 av 4 svenska kvinnor kommer att bli våldtagna. Muslimer är inblandade i cirka 77 procent av våldtäktsfallen (invandrare i allmänhet för 90 procent).

Blandningen av svenskt liberal kultur och en kvinnofientlig muslimsk ideologi är en explosiv blandning som har gett upphov till en epidemi av sexuellt våld. Skälen är uppenbara. Det som för en svensk kvinna kan vara en enkel gest av vänlighet, missuppfattas av invandrade afrikaner eller afghaner som inte bara härstammar från andra platser men även från andra epoker, som en signal till parning. Beaktande också att i Afrika och i muslimska områden, är kvinnan bara en av olika slag av boskap. I Stockholm i somras begicks det i genomsnitt fem våldtäkter per dag.

Stockholm har förvandlats från att vara en svensk stad till en stad som utgör hem för en tredjedel av invandrare. En fjärdedel av dess befolkning är muslimer. Förr skulle det ha kallats kolonisering och Italien blir om tjugo år som Sverige om vi inte agerar. Liksom resten av västvärlden måste vi räkna med det faktum att invandring och kvinnors rättigheter är oförenliga.

muslimska_valdtaktsman

”E’ allarme stupro nella civilissima Svezia. I dati parlano chiaro e sono raccapriccianti: la Svezia ha registrato 60.000 stupri l’anno, o circa 5.000 stupri al mese, o 164 stupri al giorno. Questo è 20 volte più che in altri paesi europei. Il numero degli stupri è aumentato del 12% tra il 2009 e il 2010. La maggior parte degli stupratori sono musulmani.

Il Servizio Diritto Umano rivela che lo stupro di gruppo è aumentato del 377% tra il 1995 e il 2006.; lo stupro all’aperto è salito del 300% tra il 1975 e il 2007. L’82% delle donne svedesi ha paura di uscire di casa la sera. Questo sembra essere l’effetto di una massicci immigrazione musulmana che ha interessato il Paese della penisola scandinava dal 2044 al 2012.

La Svezia detiene ora un triste record: quello di paese europeo dove avvengono più stupri, ed è, nel mondo,  seconda solo  al Sudafrica antirazzista. Il numero scioccante è che ci sono oltre  53 stupri per ogni 100.000 abitanti, quasi quattro volte superiore al già scioccante dato italiano generato dall’immigrazione che si “ferma” a 15 stupri ogni 100.000 abitanti. Le statistiche suggeriscono che 1 donna svedese su 4  sarà violentata.  musulmani rappresentano  circa il 77 per cento  dei casi di stupro (gli immigrati in generale il 90%).”

Nostradamus som skrivit inlägget har i en kommentar påpekat vissa felaktigheter som många läsare tydligen inte observerar: 

Finner du några felaktigheter i de statististiska uppgifter som jag har redovisat i kommentarfältet? Dessa ger emellertid ingen upplysning om etnicitet hos förövarna. Registreringen av sådana uppgifter upphörde strax efter 1996 eftersom att det blev alltmer uppenbart att det fanns och fortsatt finns ett allvarligt och tilltagande problem med kriminalitet bland invandrare från vissa regioner och med en viss religiös bakgrund och att detta måste döljas för det svenska folket. Hur skall man kunna lösa ett växande problem (jag antar att du anser att brottslighet är ett sådant) om det saknas vitala upplysningar för att kunna analysera vari problemet består?

Juristen Ann-Christine Hjelm publicerade år 2005 rapporten ”Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet”. Hon hade på uppdrag av Brottsoffermyndigheten granskat grova brottmål i Svea hovrätt. Av de dömda våldtäktsmännen var 85 procent födda utomlands eller av utlandsfödda föräldrar, varav många med ursprung i Mellanöstern. Med tanke på att personer med utländskt ursprung utgör 14.5 procent och att finländarna fortfarande utgör den största invandrargruppen, utgör detta en enorm överrepresentation för personer från MENA.

Antal anmälda brott kontra personuppklarade brott och anmälningsbenägenhet kan bli föremål för omfattande diskussioner. Låt oss i stället studera våldtäktsmän som avtjänar fängelsestraff eftersom detta beskriver verkligheten. Under sommaren 2011 satt 100 våldtäktsmän internerade på fängelset i Sala. Av dessa var två eller tre svenskar. Dessa uppgifter har jag fått från en bekant som vid den tiden var fångvårdare på just Salafängelset.

BRÅ har i rapporter 1996 och 2005 visar på en stor till mycket stor överrepresentation för brottslighet i vissa invandrarkategorier. Härhttp://sv.metapedia.org/wiki/Invandring_och_brottslighet finns mängder med information som inte är baserade på flum och tyckande, vilket i stor utsträckning framförs av röda och gröna kommunister, men på statistik och på utredningar.

BRÅs trygghetsundersökningar påstås visa att svenska folket anser att samhället har blivit tryggare. Att denna undersökning är föga vetenskaplig, statistiskt undermålig och därför vilseledande framgår avhttp://affes.wordpress.com/2011/02/12/trygghetsundersokningen-opium-for-folket/.

Affe skriver mer om ”Invandrarna och brotten 5 – Våldtäkt” http://affes.wordpress.com/?s=v%C3%A5ldt%C3%A4kt+invandring De övriga 4 delarna i serien ger mer faktaupplysningar.

Om ”Våldtäkterna och ändringen i sexualbrottslagen” finns en relevant analys härhttp://affes.wordpress.com/2009/06/23/valdtakterna-och-andringen-i-sexualbrottslagen/

Brottslighet kontra utländsk bakgrund i olika kommuner finns redovisat i 5 artiklar härhttp://affes.wordpress.com/page/13/

Antal ”Människor från ”farliga länder” i Sverige 1975-2008” finns redovisat härhttp://affes.wordpress.com/2009/06/18/manniskor-fran-farliga-lander-i-sverige-1975-2008/
Inte så konstigt om Sverige är ungefär som Chicago på 30-talet.

”Våldtäkter i New York och Sverige 1975-2008. En jämförelse.”http://affes.wordpress.com/2009/06/12/valdtakter-i-new-york-och-sverige-1975-2008-en-jamforelse/Med ditt resonemang måste anmälningsbenägenheten hos New York-borna alltså ha minskat men ha ökat hos svenskarna under denna 23-årsperiod. Apropå anmälningsbenägenhet så föreslår jag läsning avhttp://affes.wordpress.com/2009/05/23/en-uppskattning-av-antalet-misshandelsfall-i-sverige/

Korrelation och kausalitet följs inte alltid åt men här är det mycket som talar för att kausalitet gäller
http://affes.wordpress.com/2009/05/08/beviljade-uppehallstillstand-vapenbrott-1980-2008/
http://affes.wordpress.com/2009/05/08/beviljade-uppehallstillstand-valdtakter-1980-2008/

Den gröna khmeren, Magda Rasmussons åsikter är så befängda att de inte ens är värda en kommentar.


165 responses to “77 procent av våldtäkterna utförs av muslimer

 • peterhksedin

  Enligt en undersökning som BRÅ gjorde åt Statististiska Centralbyrån är det runt 300% större chans att förövaren har utländsk härkomst.

  Eller exakt 0,9 Svenskfödda och 4,3 Utlandsfödda per 1000 invånare.
  Hela undersökningen finns här och statistiken jag presenterade ovanför på sid.66

  https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html

  Hela dokumentet är fylld av statistik som på olika sätt påvisar en påtagligt högre frekvens Utlandsfödda som genomför, eller försöker genomföra våldtäkter.

  En förklaring kan tänkas vara den kultur som kallas Taharrush som sprids från Mellanöstern och som det står om bland annat här:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3395390/The-Arabic-gang-rape-Taharrush-phenomenon-sees-women-surrounded-groups-men-crowds-sexually-assaulted-spread-Europe.html

  Gilla

  • Ourgon

   Jag tror att ‘utlandsfödd’ är missvisande – jag är född i Nederländerna, (statistiska) chansen att jag kommer att våldta en kvinna någon gång i mitt liv skiljer inte sig från svenskfödda män, den är kanske t.o.m lägre. Det betyder att för varje Nederländare, Tysk, Japan, Dansk osv. [1] finns det någon som våldtar i ännu högre frekvens. Visst är han utlandsfödd men det är möjligt att vara mera noggrant.

   [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics

   Gilla

 • Sanningens fakta om migration och kriminalitet i Sverige - Dissidenter.com

  […] fallet våldtäkter finns en parameter som gör att Sverige internationellt sett sticker ut i våldtäktsstatistiken. Vid registrering av våldtäkter (men även andra våldsbrott såsom misshandel) […]

  Gilla

 • Mohamed Alqadi

  Hur i hela världen kan du bara påstå att majoriteten av våldtäkteten gjord av muslimer. Det här påstående passar inte för att alla de våldtäkter som utfördes på kvinnor i Sverige vet man inte vem utföraren är. Så kan du förklara hur vet du att muslimer gör det. För det andra om en våldtäkts man blir fångad så frågar polisen inte de om de är muslimer, judar eller kristna. Det gör polisen bara inte.
  Din fakta när det gäller muslimer är falsk och dina påstående om muslimerna är ännu falskare.

  Gilla

 • Lena fredriksson

  Det är en självklarhet att det inte går att förena en våldsreligion med inslag av att kvinnan är av ondo. I den muslimska världen får kvinnan inte ens visa sig som den akapelse hon är. Utan måste skyla hela sin kropp för att inte väcka lust hos män som aldrig har behövt lägga band på sina sexuella begär. Att de muslimska männen inte skäms över sin oförmåga att anpassa sig till ett civiliserat sätt att se och umgås med sina mödrar,systrar, och andra kvinnor är en stor brist för mänskligheten i världen. Om man läser Koranen är livet för kvinnor inte så förnedrande som de mullor som varje fredag på bönemöten världen över sprider hat och förnedring över dem muslimska kvinnan och alla andra icke muslimska kvinnor. Att makten inom islam bara kan existera genom att göra kvinnorna till slava och ägodelar är mycket beklämmande och oroväckande speciellt i demokratiska länder som nu får ta mot mämgder av främst muslimska män t.ex. i Sverige. Hur kan någon regering med tankeförmåga tro att vi ska kunna blanda en våldsreligion med kvinnoförnedring av grövsta sort med våltäkter och maktmissbruk mot kvinnor och flickor som vardagsmat? Det kommer aldrig att funger, för en muslim ser ner på en kristen som ohyra. Muslimer vill Tvinga på alla oliktänkande sin religion. De vet inte vad religionsfrihet är och vill inte veta det veka och intoleranta för det. Muslimska ledare håller folket nere med sin tortyr och sina mord på det egna folket. Var finns kärlekens budskap inom islam? När man kan stena en kvinna till döds och piska ihjäl en människa som sagt sin åsikt? Gud Bevare oss för detta! Låt varje människa ha den tro som hon är född med! Islamister predika kärlek och vänskap mellan jordens unika folk istället så blir världen en fredlig jord där alla kan leva i snackandes och slippa fly för sina liv! Att hetsa religioner mot varandra är av ondo!

  Gilla

 • Anonym

  Sverige är ett kristet land för flera år sen var sverige väldigt kristet land som vår befolkning gick till kyrkan varje söndag. Idag är det många som är ateister eller fortfarande säger att dom är kristna men röker, dricker, bråkar säger svordomar eller har kläder som markerar sin kropp osv något bibeln säger att man inte ska alltså dom syndar dagligen men kallar sig kristna för sverige var det en gång i tiden. Det är exakt samma sak med muslimer dom kallar sig själva för muslimer eller vi kallar dom det beroende på vilket land dom kommer ifrån men dom är inte det, för en muslim ska INTE våldta. Det är ingen muslim! Jag är ”kristen” men syndar och vill inte ändra på det ska jag kalla mig för kristen då? Nej.

  Gilla

 • Lars

  Det här är helt fel. 2015 är den korrekta siffran under 6000. Sluta hitta på!

  Gilla

 • Erlend

  Innvandrerne i Sverige voldtar 16,4 ganger mer enn svenskene i forhold til folketallet.

  I 2015 utgjorde innvandrerne i Sverige 29,6 % av befolkningen, og begikk 87,3 % av voldtektene.

  http://www.solkorset.org/politikk/invasjon/valdtakt.xml

  Gilla

 • Kvinnan

  Blev själv nyligen utsatt för våldtakt av min muslimska granne.Känns för jävligt!!!

  Gilla

 • Draken

  Ljugandet fortsätter och det är bra att allmänheten får se hur ni ljuger ihop era historier för att få makten precis som på 1930-talets idiot maner!
  Väljarna går inte på erat skit längre så då måste ni fortsätta ljuga och köpa statistik från Yougov !

  Gilla

 • Bo

  Det är bedrövligt att kvinnor våldtas. Det är ofta i samband med alkohol och så kallat festande som dessa övergrepp sker. Är det fest för de som blir våldtagna? Om det dessutom kommer in folk från länder där kvinnosynen är taskig och där den våldtagna blir den som straffas och där man dessutom anammar fyllekulturen då är inte det här förvånande.

  Gilla

 • angelicaplacet

  Vid 63% av sexualbrotten var gärningsmannen helt okänd för brottsoffret.

  25% var bekant med brottsoffret och 11% var närstående med brottsoffret.

  Gilla

 • angelicaplacet

  Många påstår att sexualbrott till största del utförs inom hemmets väggar.Dock verkar inte detta stämma.Så här får nog många tänka om.

  Under 2014 är fördelningen följande:

  Bostad – 15%

  Allmän plats – 53%

  Skola,arbetsplats – 18%

  Annan plats – 14%

  Gilla

  • Sanning

   Men detta är statistik för alla sexualbrott, som t ex tafsande på en konsert eller pub. Hittar inte motsvarande för endast våldtäkt bland Brå’s siffror.

   Gilla

 • Involuntarium.se

  Sveriges befolkning har från 1975 ökat med 19,51% och våldtäkterna har ökat med 772,01%!

  Ställer oavkortat frågan, vilka faktorer har påverkat våldtäkts frekvensen?

  Har den svenske mannen blivit översexuella och klarar inte att hålla sig? Inte något som kan verifieras!

  Klär sig svenska kvinnor mer utmanande idag än före år 1975? Nej, kort kort och nakenhet fanns redan under frigörelsen på sextiotalet!

  Har vi fått in andra kulturer där sexuellaofredanden och våldtäkter är normalt beteende, beroende på kultur och konvention? Ja minst ett par miljoner utomeuropeiska individer med medeltida kvinnosyn!

  Den individ som har läs och sifferförståelse förstår att den ökning av våldtäkter med i storleksordningen 772,01% med en befolkningsökning med 19,51% under en tidsperiod av 39 år i ett land med befolkningsmängd under tio miljoner har en helt självklar förklaring! För Sveriges del beroende på en alltför stor utomeuropeisk asylinvandring!

  Gilla

 • Involuntarium.se

  Gör din egen statistik på BRÅ! Du kan få resultatet exporterat till excel eller till en textfil!

  Våldtäkt inklusive grov och andra anmälda sexualbrott från 1975 fram till 2014 hela landet ser ut som följer!

  1975 anmälda 768 stycken 9 stycken på 100 000 invånare.

  2014 anmälda 6 697 stycken 69 stycken på 100 000 invånare.

  Finns självklart felkällor i statistiken, en felkälla är att mätningarna av anmälda brott påbörjades år 1975! Andra felkällor kan också störa resultatet men de felkällorna kan t.ex bero på inmatningsfel och andra mänskliga faktorer!

  Befolkningen var 1975 ca 8,2 miljoner registrerade invånare!

  Befolkningen var 2015 ca 9,8 miljoner registrerade invånare!

  Befolkningsmängd hämtad från SCB!

  Finns ingenting som på något sätt som visar att sexualbrotten är i minskande, snarare i eskalerande!

  Den idiot som påstår att Sverige är ett land där brottsligheten minskat är fullständigt intelligensbefriad! Antagligen ett IQ i storleksordningen skostorlek!

  Lär er läsa, sammanställa och tolka statistik!

  Gilla

 • F.d. Socialen-demokrat

  7klövern med Stefan Löven i spetsen och Annie Löv inte att förglömma är en STORMAKT I ENFALD OCH MÅNGKRIMINALITET!!!

  Gilla

 • svanerlof

  Du är ju helfestlig! Ge mig en trovärdig, icke-politisk källa (exempelvis, NTU, Brå eller SCB) som verifierar ditt påstående om att av alla våldtäkter i Sverige så utförs 77 % av specifikt muslimer. Dessvärre kommer du med all sannolikhet inte kunna det, då detta är ett befängt påstående utan någon faktaförankring, men försök du.

  Gillad av 1 person

  • Lelle

   Det är helt ”riskfritt” att efterfråga sådana källor. Anledningen är naturligtvis att sådan statistik inte förs, eller i vart fall inte offentliggörs.
   Skulle sådan statistik offentliggöras riskerar man ju att svensken får reda på sanningen…och det vore ju inte bra.

   Gilla

 • Akram

  Så mycket skit som snackas om muslimer. Bröder och systrar, var starka. Det är folk som inte har något att göra som bara anklagar, o anklagar. De vill ha uppmärksammhet och tror att de vet allt. Landar på en komentar bara för att vara med och hoppas på att någon håller med.

  Inom islam är det synd att ens förbanna nogån annan. Muslimer ska vara ödmjuka. Hur kan man ens komma in på frågan om våldtäckt? Den muslim som våldtar är icke en muslim. Sen den som säger sig vara en muslim är en annan femma.
  Gå in på islam.nu och läs innan ni dömmer/anklagar oss.

  Gilla

  • Yvonne

   Men jag håller med att det finns detaljer som stämmer eftersom jag lever med afrikanska och många utländska gemenskap. Jag vill bekräfta just detta som viktigt att vi kommunicerar på helt olika sätt och uppfattning kan tolkas så mycket som ” Det som för en svensk kvinna kan vara en enkel gest av vänlighet, missuppfattas av invandrade afrikaner eller afghaner som inte bara härstammar från andra platser men även från andra epoker, som en signal till parning.”

   Gilla

   • Involuntarium.se

    Märkligt parningsbeteende? Verkar mer som sexuelltofredande och våldtäkt!

    Fatta och förstå ett NEJ är ett NEJ!!!! Det kan ju inte vara så förbannat svårt att förstå, oavsett hur man kommunicerar!

    Vi hade redan på 1200 talet kvinnofridslagar i Sverige och dessa kvinnofridslagar ska efterlevas oavsett vartifrån vilken världsdel man kommer ifrån!

    Gilla

   • Lena

    Då borde de stanna i sina länder där kvinnorna vet vad som gäller, i vår värld hör de inte hemma !
    Jag kallar dem för miserabla figurer i vår civilisation.

    Gilla

  • Øyvind

   ”Så mycket skit som snackas om muslimer. Bröder och systrar, var starka. Det är folk som inte har något att göra som bara anklagar, o anklagar. De vill ha uppmärksammhet och tror att de vet allt. Landar på en komentar bara för att vara med och hoppas på att någon håller med.

   Inom islam är det synd att ens förbanna nogån annan. Muslimer ska vara ödmjuka. Hur kan man ens komma in på frågan om våldtäckt? Den muslim som våldtar är icke en muslim. Sen den som säger sig vara en muslim är en annan femma.
   Gå in på islam.nu och läs innan ni dömmer/anklagar oss.”

   Jeg anbefaler deg å lese Koranen og bøker om Islams voldelige oppfinner og historie, da vil du lære at det du sier ikke er sant.

   Her er noen få av mange sitater fra Koranen som ble oppfunnet av despoten Mohammed, du kan ikke si at dette ikke er sant, da alle kan slå opp i Koranen og se selv.

   Koranen 8:55
   Shakir
   ”Surely the vilest of animals in Allah’s sight are those who disbelieve, then they would not believe.”

   ”De som framhärdar i att förneka sanningen är inför Gud de uslaste av alla skapade varelser; så kommer de nämligen aldrig att uppnå tron.”
   http://quran.com/8/55-65

   ”7:178
   Shakir
   Whomsoever Allah guides, he is the one who follows the right way; and whomsoever He causes to err, these are the losers.

   Den som Gud ger vägledning är på rätt väg, och de som Gud låter gå vilse är förlorarna.

   1.179
   Shakir
   And certainly We have created for hell many of the jinn and the men; they have hearts with which they do not understand, and they have eyes with which they do not see, and they have ears with which they do not hear; they are as cattle, nay, they are in worse errors; these are the heedless ones.

   Swedish
   Vi har sänt skaror av osynliga väsen och människor till helvetet: de har hjärtan som ingenting förstår, ögon som ingenting ser och öron som ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är ännu vilsnare: de är de tanklösa, de likgiltiga.”
   http://quran.com/7/178-188

   Har du noen venner som ikke er muslimer eller følger du påbudene til guden som Mohammed oppfant?

   4:144

   ”Shakir
   O you who believe! do not take the unbelievers for friends rather than the believers; do you desire that you should give to Allah a manifest proof against yourselves?

   Swedish
   Troende! Välj inte förnekare snarare än era trosbröder till bundsförvanter. Eller vill ni ge Gud klara bevis [på att ni är hycklare]?”
   http://quran.com/4/144-154

   5:51
   ”Shakir
   O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people.

   Swedish
   TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga.”
   http://quran.com/5/51-61

   3:118

   ”Shakir
   O you who believe! do not take for intimate friends from among others than your own people; they do not fall short of inflicting loss upon you; they love what distresses you; vehement hatred has already appeared from out of their mouths, and what their breasts conceal is greater still; indeed, We have made the communications clear to you, if you will understand.

   Swedish
   TROENDE! Sök inte förtrogna vänner bland dem som står utanför er [gemenskap]! De sparar ingen möda för att så förvirring i era led och önskar att ni skall plågas av olyckor och elände. Hatet flödar redan över deras läppar, men vad de bär i sitt inre är långt värre. Vi har låtit er se tecknen – [drag slutsatsen] om ni har förstånd.”
   http://quran.com/3/118-128

   ”Shakir
   Indeed, there is for you a good example in Ibrahim and those with him when they said to their people: Surely we are clear of you and of what you serve besides Allah; we declare ourselves to be clear of you, and enmity and hatred have appeared between us and you forever until you believe in Allah alone– but not in what Ibrahim said to his father: I would certainly ask forgiveness for you, and I do not control for you aught from Allah– Our Lord! on Thee do we rely, and to Thee do we turn, and to Thee is the eventual coming:

   Swedish
   Ett gott föredöme har ni i Abraham och de som följde honom, när de sade till sina landsmän: ”Vi är inte ansvariga för er och för det som ni dyrkar i Guds ställe och vi tar avstånd från er. Fiendskap och hat skall råda mellan oss och er ända till dess ni tror på den Ende Guden.” [Men tag] inte [exempel av] Abraham när han sade till sin fader: ”Jag lovar att be [Gud] ge dig Sin förlåtelse; men jag kan inte av Gud utverka någon [lindring i ditt straff].” [Abraham och de som följde honom bad:] ”Herre! Till Dig sätter vi vår lit, till Dig vänder vi oss i ånger [över våra synder] och Du är målet för vår färd!”

   Les fra vers 1.
   http://quran.com/60/1-11

   9:30
   ”Shakir
   And the Jews say: Uzair is the son of Allah; and the Christians say: The Messiah is the son of Allah; these are the words of their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved before; may Allah destroy them; how they are turned away!

   Swedish
   DE JUDISKA [trosbekännarna] säger: ”Esra, Guds son”, medan de kristna säger: ”Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!”
   http://quran.com/9/30-40

   Håper dette er nok til at du slutter å lyve om den voldelige overtroen og ideologien Islam.

   5:33
   ”Shakir
   The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement,

   Swedish
   De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;”
   http://quran.com/5/33-43

   Gilla

  • Jens Hansen

   Du är ju helt jävla hjärndöd.. – så det muslimer driver med i Syrien och andra i nuläget krigförande platser är ”ödmjukt”!?? Det finns ingen mer vansinnig religon än Islam. Den enda religon i världen som inte kan samexistera med oliktänkande.

   Gilla

 • Tommy

  Ingenting av sanning i denna artikel. Statistik från Brå säger följande:

  ”Under 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott, varav 6 700 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 1,3 procent att de utsattes för sexualbrott under 2013.”

  Varifrån kommer statistiken att 77% är muslimer, är den också hemmagjord? Jag betvivlar inte att immigranter kanske står för fler våldtäckter, men man ska faan inte hitta på fakta

  Gilla

 • Hawkadamus

  Jag är inget mattesnille, men 53 våldtäkter per 100.000 invånare borde bli ungefär 5300 våldtäkter/år (53 per 100.000 = 530 per en miljon. Ca 10 miljoner invånare i Sverige: 530×10=5300).

  Inte 60.000.

  Gilla

 • Elmas

  Lite fel här va? För oss muslimer är de både haram (otillåtet) att skada andra o ha sex innan vi gifter oss…många av invandrare e oxå kristena o dom flesta säger dom e muslimer fast dom e inte nära att va religösa. vad vet ni om dom människorna ens? Innan ni skriver något ta reda på de o va riktigt säker ja e 100% säker att de här inte e riktiga muslimer

  Gilla

  • irre

   ”För oss muslimer är de både haram (otillåtet) att skada andra o ha sex innan vi gifter oss” Jovosst kanske därför era män våldtar kvinnor eftersom dom inte får ha sex före äktenskap…eller 😦

   Gilla

  • Julia

   Haha ja vi har märkt det. Kolla upp några random våldtäktsfall den senaste tiden och se om du känner igen deras namn. Det lär du göra för de kommer vara muslimska.

   Gilla

 • Erik

  Eftersom vi inte registrerar etnicitet i samband med brott så är artikeln inget annat än lögn rakt igenom.

  Gilla

 • Peter

  Vilken omgång slitstark..håller med föregående inlägg…källkritik!!

  Gilla

 • Andreas

  60’000?! Inte en siffra rätt! Eller, jo, den första siffran är rätt, men det ska vara ungefär en tiopotens mindre. (Tiopotens betyder en faktor tio, dvs att man stryker eller lägger till en nolla.)

  Rätt svar i det här fallet är 6’700 våldtäkter per år (2014).

  Källa: https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html

  Jag förutsätter att resten också år rena fantasier tills du pekar på en trovärdig källa.

  Gilla

 • Magnus

  Skäms du inte att presentera detta utan att genomföra någon som helst källforskning eller åtminstone kommentera de helt galna slutsatser som presenteras?

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: