Stopp för fler moskéer i Moskva

MOSKVA. Borgmästaren i Rysslands huvudstad, Sergey Sobyanin, uppgav nyligen att det inte finns några planer på att uppföra fler moskéer i staden och att det alltför stora antalet ekonomiska migranter är skadligt.

Sobyanins ståndpunkter om islams närvaro i huvudstaden framkom i en radiointervju. Han sade även att de troende muslimerna inte alla är ryska medborgare eller boende i Moskva utan arbetskraftsinvandrare. Blott tio procent bor i Moskva och att bygga moskéer för alla som vill ha det är för mycket begärt.

Sobyanin påpekade också att Moskvaborna är irriterade över människor som talar andra språk, uppför sig annorlunda med aggressivt beteende. Detta är inte bara en etnisk fråga, men är sammankopplat med vissa etniska drag, sade borgmästaren.

Muslimer Moskva

Hans förhoppning är att inga etniska enklaver ska uppstå i staden då dessa ofta har en omfattande kriminalitet. Av den nuvarande kvoten på 200 000 arbetskraftsinvandrare är 35 procent specialister. Den övriga gruppen kommer på sikt bli nödvändig att minska.

Enligt vissa uppskattningar finns tio illegala per varje registrerad invandrare, vilket skulle innebära att den förstnämnda gruppen kan vara så hög som dryga två miljoner. 2012 deporterades 16 000 illegala invandrare från bara Moskva.

Vice ordförande för Rysslands Muftiråd, Nafigulla Ashirov, var besviken och sade till en nyhetsbyrå att muslimerna inte håller med borgmästaren om hans planer och att de, om nödvändigt, skulle ta upp saken med president Vladimir Putin för att be om hjälp.

-Pettersson säger bara, läs MYTEN, läs…

Russia Today

4 thoughts on “Stopp för fler moskéer i Moskva

  1. Ja, jag tycker den där muftin ska kliva in hos Putin säga till honom på skarpen om vilka deras rättigheter och krav är. Sen får vi se om Putin böjer sin nacke och räddhågset går med på allt…..

    • Så sant och om hon har ungar då…………………………….sin avkomma skyddar hon med allt vad som står till buds. Naturlig reaktion som vi dessvärre saknar.

      • Njae.. De svenska lejonen existerar forfarande, det fordras bara att de blir tillräckligt uppretade. Då hjälper inga menlösa lejontämjare längre.

Kommentera