Påven helgonförklarade islamismens martyrer i Otranto

Otranto_cathedral_martyrs
Otranto_cathedral_martyrs

Så här på påve Benedictus sista arbetsdag finns det anledning att erinra om hans sista ämbetshandling: Helgonförklaringen av de 800 martyrerna i Otranto, som mördades i jihad 1480.

Kristenhetens sista bastion på gränsen till Asien, Konstantinopel, föll för den segerrike Mehmet II 29 maj 1453.

Staden plundrades i tre dagar och 60.000 invånare såldes som slavar. Katedralen St Sophia skändades och förvandlades till moské.

constantine XI
constantine XI

Östroms siste kejsare den helige Konstantin XI stupade i strid för kristenheten. Hans kropp återfanns aldrig. De ortodoxa kyrkorna minns St Konstantins martyrium den 29 maj varje år.

År 1453 blev också inledningen till ett många århundraden långt martyrium för miljoner kristna i södra och östra Europa. Endast genom slagen vid Wien 1529 och 1683 stoppades ytterligare muhammedansk expansion i Europa. För den gången…

Påve Benedictus har tydligt visat att han ser sambandet mellan gårdagens och dagens muhammedanska expansionism. Sedan Mehmet Erövraren använt de första årtiondena till att lägga under sig de sista resterna av det bysantinska riket och börjat erövringen av Balkan var det tid för hans största projekt:

Erövringen av Rom, som skulle förvandla honom till Kayser-i Rûm (Kejsare av Rom), den förste som förenat Väst- och Öst-Rom under en härskare på nästan ett årtusende.

Otranto_castello
Otranto_castello

Den 29 juli landsteg den turkiska hären i den lilla staden Otranto i Apulien, längst ut på den italienska stövelns klack. Mot alla odds höll staden ut för två veckors belägring. Under tiden hann påven i Rom utropa ett korståg och fick förstärkning från hela Europa.

På morgonen den 12 augusti trängde erövrarna in i staden. De sista 800 männen hade samlats i katedralen under ärkebiskop Stefano Agricolis ledning. Kvinnor och barn sände fältherren direkt till de turkiska slavmarknaderna.

otranto 05
otranto 05

Fältherren Ahmet Pasha ställde männen inför samma ultimatum som männen i minsta by på Balkan brukade få: Konvertera eller dö!

När ärkebiskopen och övriga präster avvisade ”erbjudandet” blev de omedelbart parterade. Övriga män fick betänketid över natten.

Då framträdde den gamle fromme skräddaren Antonio Primaldo och sa enligt krönikören:”My brothers, until today we have fought in defense of our country, to save our lives, and for our lords; now it is time that we fight to save our souls for our Lord, so that having died on the cross for us, it is good that we should die for him, standing firm and constant in the faith, and with this earthly death we shall win eternal life and the glory of martyrs.” Då svor alla 800 att de hellre skulle dö än avfalla.

Översättning  av Antonio Primaldos tal:”Mina bröder, fram till idag har vi kämpat för att försvara vårt land, för att rädda våra liv, och för våra herrar, nu är det dags att vi kämpar för att rädda våra själar till vår Herre, som har dött på korset för oss, det är bra om vi nu skulle dö för honom, och stå där fasta och orubbliga i tron​​, och genom denna jordiska död kommer vi att vinna evigt liv och äras som martyrer”.

Otranto
Otranto

Nästa morgon fick var och en svara på frågan om de var beredda att konvertera. Alla svarade nej och halshöggs. Den förste var Primaldo. Hans huvudlösa kropp blev enligt traditionen stående och styrkte på så sätt övriga i tron.

De 800 martyrenas skelett gravsattes under katedralens högaltare. Påve Benedictus tog således det formella beslutet som förvandlade de 800 till martyer eftersom de dödats p g a ”hat mot Tron (in odium fidei).

Mehmet
Mehmet

Mehmet Erövraren dog strax efter sitt misslyckade fälttåg mot Rom. Påven såg det nog gärna som Guds straffdom mot muhammedanerna, men troligen förgiftades Mehmet i en haremsintrig…

JIHAD I MALMÖ

Detta mina vänner uppfattar jag som att Påven spottar Islam i ansiktet. Det är stor mytisk kraft som lösgörs, och som kan ge Islamisterna plågsamma upplevelser i en snar framtid, nu när Egyptens gräshoppor återigen intar landet. Men det är de religiösas kamp om herraväldet, som nu ligger närmast i tiden, om mina onda aningar besannas och stollen som numera är ledare i Turkiet Recep Tayyip Erdogans idéer om att göra Zionism och islamofobi förbjudet går i lås.  Det kan ni läsa om i Arutz Sheva idag 2013-03-01. “Just like Zionism, anti-Semitism and facism, it becomes unavoidable that Islamophobia must be regarded as a crime against humanity,” the Turkish leader told the gathering./Olli

Erdogans uttalande 2013-03-01 på svenska: Precis som sionism, antisemitism och fascism, blir det oundvikligt att islamofobi måste anses som ett brott mot mänskligheten.

3 thoughts on “Påven helgonförklarade islamismens martyrer i Otranto

  1. Har aldrig gillat denne påve, vet inte riktigt varför.
    Tänkte på Egyptens gräshoppor som Olli nämnde men läste i Kairo-avisan att egyptens jordbruksminister förklarat att dessa gräshoppor inte kommer att skada skörden för de är bara på genomresa norrut….

Kommentera