Varning för kor

Här kommer en historia som väl får de flesta att dra på munnen mitt i allt detta elände.

Under en flygning över Storbritannien utlöstes brandlarmet på Korean Airways stora fraktflyg. Kaptenen skickade genast ut ett larm och planet gick ned för nödlandning på Heathrow. Vid en närmare undersökning fann man inga bränder ombord, men snart hittade man källan till det utlösta larmet. I lastutrymmet fanns 390 kor och deras fisande hade släppt ut så mycket metangas att det satte igång brandlarmet på planet.

Så tänk på detta nästa gång ni sitter i ett fullsatt plan på väg till Thailand. Käka ingen mat som sätter igång aktiviteter i magen.

Källa: SvD

oskyldig ko

Kommentera