One thought on “TV-tips

  1. Jag funderar på: det sägs ju att tobak orsakar ”så himla” stora sjukvårdskostnader, men om vi antar att 1 miljon köper ett paket om dagen så blir skatte intäckten 50:- X 365 = 18250 miljoner, om jag halverar konsumtionen så blir skatteintäckten 9125000000:- å det är fortfarande orimligt att sjukvårdskostnaden för rökare är högre!

Kommentera