Iran bluffar om stridsflygplan

F-313

 

Bilden sägs visa Irans nya stridsflygplan i luften. Det är bara ett fel. Planet kan inte flyga. Bilden är tillverkad i photoshop. Frågan är vem den iranska regimen tror att man lurar. När president Mahmoud Ahmadinejad avtäckte Irans nya stolthet, stridsflygplanet Qahar 313, för snart två veckor sedan presenterades det som en banbrytande teknisk framgång.

Ahmadinejad kallade det ”ett av världens mest avancerade stridsflygplan”. Planet påstås vara försett med stealthteknik som gör det osynligt på radarskärmar.

Utländska experter dömde direkt ut farkosten som en bluff. Planet var för litet för att piloten skulle på plats. Viktiga kontroller saknades. En expert menade att planet påminde om en modell som barn kan kasta in en femkrona i och sedan gunga i under någon minut.

Om planet varit äkta vara hade det varit en sensation eftersom de hårda sanktionerna mot Iran gör det svårt för regimen att få tag på modern högteknologi med militära användningsområden.

Nu följer iranska tidningar upp med att publicera en bild från den statliga nyhetsbyrån Khouz News där stridsplanet ser ut att flyga över en snöklädd bergstopp.

Även det fotot visar sig vara en bluff. Bilden av berget Mount Damavand är hämtad från sajten PickyWallpapers.com. Sedan har någon photoshopat in planet i bilden.

Så istället för att imponeras och skrämmas av Irans möjligheter att tillverka högteknologiskt framstående vapen så skrattar världen åt prästdiktaturen i Teheren.

Frågan är för vems konsumtion hela den här bluffen är tänkt. Det kan knappast vara för att skrämma USA eller Israel. Regimen måste ha begripit att deras fejk väldigt snabbt skulle avslöjas.

Iranier är generellt ett högutbildat folk. Även om regimen blockerar många internetsajter så hittar många ett sätt att komma runt det. Hundratusentals iranier bor utomlands och står i regelbunden kontakt med sina anhöriga i hemlandet.

Med andra ord kommer bluffen att avslöjas även på hemmaplan, åtminstone i storstäderna. Däremot finns det en stor befolkning på landsbygden där utbildningsnivån är låg och där inte alla har tillgång till nätet. Kanske är det för dem som regimen spelar upp denna fars.

I sommar är det presidentval i Iran. Även om Ahmadinejad inte kan bli omvald vill makthavarna bereda vägen för sin nya kandidat genom att få folket att känna stolthet och hopp.

Iran pressas allt hårdare av de internationella sanktionerna vars syfte är att få regimen att ge upp försöken att skaffa sig kärnvapen. Israel har hotat med att bomba Irans anläggningar där man framställer höganrikat uran. Även USA har sagt att man är beredd att ta till alla medel för att stoppa iranska kärnvapen.

Kanske har trycket utifrån fått den iranska regimen att delvis tappa sin verklighetsuppfattning. En alternativ förklaring är att Iran medvetet gör sig till åtlöje med sitt nya stridsflygplan för att nå något annat syfte. Oklart vilket.

SMH.com 

2 thoughts on “Iran bluffar om stridsflygplan

  1. In the iranian news is said” a MODEL of the new fighter…” .for some security reasons they don’t exhibit the real one.Iran has succesfully registered more than 1000 hours of this fighter’s flying
    http://www.youtube.com/watch?v=hSIFPOaILXE
    Please pay more attention to the news ,before leting partial medias fool you.About the picture: it’s already been introduced by iranian media as an IMAGE of the fighter over Damavand mountain

    • pS: this is not the only mass-producing iranian fighter.This one has more abilities than its american brother but all of these stuffs cant bring any point for iran

Kommentera