Gatuvåldet kostar miljarder

Våldet på gatan har en skyhög prislapp. Ett år av våldsbrott i Södertälje har tio år senare kostat samhället drygt två miljarder. Varje barn som blir livsstilskriminell kan i 40-årsåldern ha orsakat kostnader på upp till 80 miljoner. ”Vi måste börja förstå vidden av det”, säger Patrick Ungsäter, polismästare i Södertälje.

DN gatuvåld

Det är nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog som på uppdrag av stiftelsen Akta huvudet har räknat och prismärkt det våld som utövas i offentlig miljö.

De kom i sina beräkningar att utgå från Södertälje – en stad som på grund av känd och omfattande gängkriminalitet under de senaste åren tvingats att förhålla sig till såväl dess konsekvenser som till vilka åtgärder som bör sättas in.

– Vi anade det redan, men nu vet vi: kostnaderna är på sikt skyhöga, men de syns inte eftersom så många aktörer är involverade. De summor som satsas på förebyggande arbete är extremt blygsamma i förhållande till det, konstaterar Ingvar Nilsson.

Några konkreta exempel:

  • Ett personrån kostar samhället 226.000 kronor.
  • En ”mycket måttlig” misshandel kostar 203.000 kronor.
  • En indrivning – när kriminella personer driver in en skuld – kostar 123.000 kronor.
  • Om en person blir så svårt misshandlad att den invalidiseras kan kostnaden hamna på 50 miljoner kronor.

I ”priset” ingår rättsväsende, sjukvård, rehabilitering och kostnader för inkomstbortfall. Betalar gör staten via rättsväsendet och försäkringskassan, landstinget och kommunen. Siffrorna är genomsnittliga och kostnaderna för kriminalvården av den eventuellt gripna förövaren ingår inte.

– Det är extremt svårt att få fram exakta summor och totalkostnader, men det här är ett seriöst försök att visa alla kommuner vad det handlar om. Vi vill få dem att tänka i termer av sociala investeringskalkyler, säger Christina Wahlström, projektledare på Skandia Idéer för livet, som tillsammans med Allmänna arvsfonden ekonomiskt stöttat projektet.

I fallet Södertälje finns det dock några fall av enkel matematik: i dag satsar polis och kommun knappt 10 miljoner kronor om året för att stävja det våld som är kopplat till kroglivet.

Enligt rapporten ”Gatuvåldet ur ett kommunalt perspektiv” uppgår de totala samhällskostnaderna för krogvåldet i staden till 70 miljoner kronor per år. Att dubbla den polisiära närvaron under helgerna skulle kosta 1,5 miljoner. Leder det till en minskning av våldet med bara 3 procent finansierar det hela satsningen. Och sparar mycket mänskligt lidande.

Men de stora pengarna finns att ”spara” när det gäller enskilda individer.

 Bara i Södertälje lever i dag 600 pojkar i 13–18-årsåldern i riskzonen för att hamna i utanförskap.

 50 av dem bedöms ha hög risk för att bli livsstilskriminella. De kan komma att kosta samhället uppåt 80 miljoner kronor vardera när de fyllt 40.

Samtidigt orsakar varje kriminell sammanslutning på runt 20 personer gemensamt samhällskostnader för 650 miljoner under en 20-årsperiod, enligt Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs beräkningar (se faktaruta).

– Att stoppa utvecklingen när de här killarna är tio år är billigt jämfört med vad de kostar sedan. Att satsa på sociala insatser tidigt är en riktigt bra affär, menar Ingvar Nilsson.

Enligt honom är ”huvudleverantören av människor till utanförskap” skolan. Den som inte klarar av skolan hamnar lätt i riskzonen. Hela 25 procent av varje årskull lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg, ungefär hälften av dem kommer aldrig att komma in på arbetsmarknaden över huvud taget. Ingvar Nilsson menar att hela samhället borde vara mer ”kollektivt upprört” över det.

– Har vi någon agenda med den här rapporten så är det att visa att barn och unga inte är några ”kostnader” – de utgör tvärtom vårt samhälles viktigaste sociala investeringar, säger han.

Patrick Ungsäter, som varit polismästare i Södertälje i snart fyra år, tycker att det absolut finns en poäng med att sätta prislappar på våldet: – När det kommer till ekonomi blir det mer konkret att det krävs långsiktiga satsningar för att få bukt med våld och brottslighet. Det kostar väldigt mycket mer än vi tror.

-Pettersson inser att det billigaste måste vara att stoppa gatuvåldet vid gränsen…har du räknat på dessa kostnader Myten?

DN

One thought on “Gatuvåldet kostar miljarder

  1. Redan i de första årskurserna i grundskolan kan man se vilka elever som har tendenser att hamna snett. Jag kan gå in i en åk 3 och efter en vecka tala om vilka elever som kommer att bli problematiska om de inte får hjälp. Och jag är inte den ende, alla lärare med erfarenhet kan göra en liknande utvärdering med ett likartat resultat. men det hjälper inte för man vill inte lyssna….

Kommentera