Norge rädda för svensk invandring

Sverige är det populäraste landet att söka asyl i. Det förväntas 54 000 asylsökande till Sverige i 2013, det är fem till sex gånger fler än de 9000 som kom till Norge 2012.

Det norska Utlänningsverket (UDI) är nu mer osäkra än tidigare år på att uppskatta antalet asylsökningar.

– Det vi är mest osäkra på i Sverige, för de är formidabelt stora, mellan fem och sex gånger så många som oss. Väljer bara ett fåtal av dessa att komma hit i stället kan det få stor inverkan på antalet nyanlända i landet, säger Frode Forfang på UDI.

Han påpekar att bedömningen av asylsökande inte nämnvärt skiljer sig mellan Sverige och Norge, men att de asylsökande ofta gör sitt val baserade på den totala bilden de har av landet. Sammanträffanden och psykologi är ofta avgörande. Varje ökning kan leda asylpolitiken upp bland de centrala frågorna inför riksdagsvalet nästa höst.

dagbladet udi

Dagbladet

 

3 thoughts on “Norge rädda för svensk invandring

Kommentera