Abyans mörka tid

JEMEN. Under den arabiska ”våren” i början av 2011 var Jemens myndigheter upptagna med att brutalt förtrycka brutalt förtrycka demonstranter som krävde att presidenten Ali Abdullah Saleh skulle lämna makten.

När regeringsstyrkorna var upptagna på annat hålla passade den islamistiska gruppen Ansar al-Shari’a att ta kontroll över den lilla staden Ja’ar i Abyanprovinsen. Fruktansvärda övergrepp begicks av Ansar al-Shari’a men även av de islamska regeringsstyrkorna.

Dessa övergrepp inkluderar bland annat mord, korsfästning, amputering och spöstraff. Den väpnade islamistgruppen attackerade framgångsrikt regeringsstyrkorna,  plundrade banker, beslagtog ammunition, tunga vapen och övergiven jemenitisk militär- och polisutrustning. Ansar al-Shari’a breddade snabbt sitt territorium och i mitten av 2011 kontrollerade gruppen de flesta städer och byar i Abyan, däribland provinsens huvudstad Zinjibar.

Under den tid som Ansar al-Sharia hade makten, gjorde de sig skyldiga till omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat genom att inrätta ”religiösa domstolar” som en del av organisationens ledningsstruktur. Där fick misstänkta brottslingar, ”spioner” som arbetade mot Ansar al-Shari’a och människor som överträdde kulturella normer, grymma, omänskliga och förnedrande straff, exempelvis summariska avrättningar, amputeringar och spöstraff.

Ansar al-Sharia försökte stärka sitt grepp om makten genom att hota, skrämma och genomföra en extremt hård lagstiftning.

Kvinnor och flickors rättigheter inskränktes, bland annat blev de tvungna att klä sig på ett speciellt vis samtidigt som de separerades från männen. Dessutom begränsades deras möjlighet att arbeta och gå i skola. En lärare bekräftade för Amnesty att Ansar al-Shari’a hade en kvinnlig representant i varje skola som såg till att den väpnade gruppens restriktioner följdes. 

Striderna och de allvarliga människorättsbrotten ledde till att cirka 250 000 människor blev tvungna att fly från södra Jemen, särskilt från Abyan. Flera civila, däribland barn, dödades och många skadades i samband med striderna.

– Abyan upplevde en människorättskatastrof när Ansar al-Shari’a och regeringen stred om att ta kontroll över regionen mellan 2011 och första halvåret av 2012. De jemenitiska myndigheterna måste se till att den utredningskommitté som tillsattes i september 2012 tar upp de verkligt chockerande övergreppen som begicks. Tragedin i Abyan kommer att hemsöka Jemen i årtionden framöver om inte de ansvariga ställs till svars och om offren samt deras familjer inte får gottgörelse, säger Philip Luther, chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

-Pettersson säger att som vanligt är det värst när muslimer slåss med muslimer…men enligt PK är islam fredligt.

Amnesty     Daily Mail 

Kommentera